Middle|Left Green

K-Payment Gateway

​​​ ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ลูกค้าจ่ายง่าย ช้อปออนไลน์ได้ทุกเวลา

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการแบบออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต รองรับทุกสกุลเงินทั่วโลก ให้การจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตเป็นเรื่องง่าย​

 
HtmlBlock
11
Padding

รับทั้งบัตรเครดิตและเดบิต
ให้ลูกค้าช้อปออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 
 

รับบัตร VISA MasterCard
JCB และ UnionPay

 
 

รองรับ 35 สกุลเงินทั่วโลก

 
 

แปลงสกุลเงินได้อัตโนมัติ
สำหรับบัตรเครดิตต่างชาติ

Black
Middle|Left
Left

รายละเอียดบริการ


 • มีระบบ Fraud Warning System สัญญาณไฟเตือนการทุจริต (สีเขียว สีเหลือง และสีแดง) แจ้งระดับความเสี่ยงของแต่ละรายการสั่งซื้อ ให้ร้านค้ารับรายการสั่งซื้อได้อย่างมั่นใจ
 • การเรียกดูรายการและการค้นหารายการสั่งซื้อสินค้า (Transaction List and Search Transaction) ร้านค้าสามารถ Download เป็น Text File ได้
 • การเรียกรับชำระเงิน (Settlement) ร้านค้าสามารถเรียกรับชำระเงินได้ทั้งแบบเต็มจำนวนและเรียกเก็บแบบบางส่วน (Partial Settlement)
 • การยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า (Void) กรณีที่ผู้ถือบัตรต้องการยกเลิกการซื้อขาย
 • การเรียกดูรายงานการสั่งซื้อสินค้า (Report) ได้แก่
  • Transaction Summary Report
  • Transaction Details Report
  • MCC Settlement Report
  • DCC Settlement Report
  • SmartPay Settlement Report
 • สามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน Merchant Reporting Application ได้
 • การสร้าง Code เบื้องต้นสำหรับการต่อเชื่อมระบบโดยอัตโนมัติ (Code Library) อำนวยความสะดวกแก่ร้านค้าที่เริ่มใช้งาน K-Payment Gateway เป็นครั้งแรก ให้สามารถต่อเชื่อมได้อย่างรวดเร็ว
 • การออกแบบหน้าจอชำระเงินที่สามารถรองรับได้หลากหลายภาษา

วัน - เวลาในการให้บริการ

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ไทยและอังกฤษ


รหัสผ่านสำหรับการใช้บริการ

ร้านค้าจะได้รับชื่อผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการใช้งาน Merchant Reporting Application เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานครั้งแรก และระบบจะขอให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ในทันที


รายละเอียดของคอมพิวเตอร์

 • เซิร์ฟเวอร์ของทางร้านค้า
  • ระบบ K-Payment Gateway ของทางธนาคาร สามารถรองรับเครื่อง Server ของร้านค้าได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น UNIX, Windows, Linux และอื่น ๆ เพราะการเชื่อมต่อจะใช้ภาษา HTML ในการส่งข้อมูลระหว่างธนาคาร และ Server ของทางร้านค้า ทำให้สะดวกติดตั้งง่าย
  • กรณีร้านค้าที่ต้องการข้อมูลการอนุมัติบัตรเครดิตแบบ Real-time จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม SSL Certificate อย่างน้อย 128 บิต จาก Trusted Certification Authorities เช่น Verisign, Entrust
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า จะต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
  • ลูกค้าผู้ชำระเงินสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และมีโปรแกรม Browser เช่น Internet Explorer เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไป Nescape Navigator หรือ Mozilla Firefox
HtmlBlock
12
Padding
 
 

​ให้ลูกค้าแบ่งจ่ายสบาย ๆ เมื่อใช้บัตรเครดิตกสิกรไทย

ระยะเวลาแบ่งจ่ายตั้งแต่ 3 - 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding

ใช้คู่กับบริการเสริม เพิ่มความสะดวกสบาย

 
 

เงินเข้าเมื่อไหร่ รู้ได้ทันที

ด้วย SMS ขยันบอก แจ้งเตือนทุกยอดเข้าออก
ให้คุณไม่ต้องไปสาขาเพื่ออัพเดตสมุดบัญชี

 
 

ทำธุรกรรมจากที่ไหนก็ได้

ด้วย K-Mobile Banking PLUS​
และ K-Cyber Banking

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 3 - 5% ของรายการชำระ
 • จำนวนเงินฝากค้ำประกันขั้นต้น 200,000 บาท

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนจำนวนเงินฝากค้ำประกันจากกรณีที่จำนวนยอดการรับบัตรผ่านบริการ K-Payment Gateway ของร้านค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • เป็นบริษัท / ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท และไม่เคยมีประวัติเสียหายในการเป็นสถานที่รับบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินใด ๆ มาก่อน
 • ทำการขายสินค้า / บริการที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม โดยธุรกิจที่ไม่อนุญาต อาทิ
  • ขายยาทุกประเภท
  • บุหรี่ ยาสูบ ยาเส้น สารเสพติด ทุกชนิด
  • การพนัน
  • Cyber Mall
  • จัดหาคู่
  • อาวุธ
  • สินค้าอบายมุข หรือ สื่อลามก อนาจาร
  • Time Sharing Business เป็นต้น
 • มีเว็บไซต์ของตนเองที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมเชื่อมต่อกับระบบของธนาคาร โดยชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของเว็บไซต์ (Registrant) จะต้องเป็นชื่อบริษัท / ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นชื่อกรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามตามหนังสือ รับรองการจดทะเบียนของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

หมายเหตุ: ผลอนุมัติการเป็นร้านค้ารับบัตรผ่านบริการ K-Payment Gateway ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการของธนาคารให้ถือเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

เอกสาร
 • ใบสมัครบริการ K-Payment Gateway [TH] / [EN]
 • เอกสารเพิ่มเติม การชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตร [TH] / [EN]
 • เอกสารเพิ่มเติม การชำระค่าสินค้าและบริการด้วย QR Code หรือ E-Wallet [TH]​ / [EN]

ห้างหุ้นส่วน

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20
 • งบกำไร / ขาดทุน งบดุลย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตให้ทำงานภายในประเทศ (Work Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน
 • รูปถ่ายด้านหน้าและภายในสถานที่ประกอบการอย่างละ 1 รูป พร้อมแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • สัญญาเช่าสถานที่ร้านค้า (กรณีเช่าพื้นที่) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • หลักฐานการจดทะเบียนเว็บไซต์ ชื่อผู้จดทะเบียนจะต้องเป็นชื่อบริษัท หรือกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องตรงกับเว็บไซต์ที่กรอกในใบสมัคร
 • ตัวอย่างหน้าจอแสดงสินค้าและตัวอย่างหน้าจอการดำเนินการชำระเงิน (Check Out)
 

บริษัท

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุ
 • ขอเป็นร้านค้ารับบัตรเครดิต K-Payment Gateway
 • ขอเปิดบัญชีกระแสรายวัน หรือออมทรัพย์เพื่อรับค่าสินค้าและบริการ (กรณีที่ต้องการใช้บัญชีที่มีอยู่แล้ว ระบุขอใช้บัญชีกระแสรายวัน หรือ ออมทรัพย์ พร้อมระบุสาขา และเลขที่บัญชีเพื่อรับค่าสินค้าและบริการ)
 • งบกำไร / ขาดทุน งบดุลย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตให้ทำงานภายในประเทศ (Work Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน
 • รูปถ่ายด้านหน้าและภายในสถานที่ประกอบการอย่างละ 1 รูป พร้อมแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • สัญญาเช่าสถานที่ร้านค้า (กรณีเช่าพื้นที่) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • หลักฐานการจดทะเบียนเว็บไซต์ ชื่อผู้จดทะเบียนจะต้องเป็นชื่อบริษัท หรือกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องตรงกับเว็บไซต์ที่กรอกในใบสมัคร
 • ตัวอย่างหน้าจอแสดงสินค้าและตัวอย่างหน้าจอการดำเนินการชำระเงิน (Check Out)
ขั้นตอนการสมัคร
 • กรอกใบสมัครบริการ K-Payment Gateway
  รับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ยื่นใบสมัครที่สาขาธนาคารกสิกรไทย
  แนบเอกสารประกอบการสมัครที่ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารไปพร้อมกับใบสมัครฉบับจริง โดยต้องลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคาร และยื่นที่ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ระยะเวลาในการอนุมัติการสมัคร
ในการอนุมัติการสมัคร จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยธนาคารจะส่ง “หนังสือเสนออัตราค่าธรรมเนียม” เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามรับทราบ และส่งกลับมายังธนาคาร จากนั้น ธนาคารจะนัดหมายให้ท่านเปิดบัญชีเงินฝากค้ำประกันที่สาขา ธนาคารจะจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อร้านค้าได้รับการอนุมัติการสมัครแล้ว
การเชื่อมต่อระบบ K-Payment Gateway
หลังจากที่ร้านค้าได้รับ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ร้านค้าสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ Merchant Portal เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับการต่อเชื่อมระบบและตรวจสอบข้อมูลการขาย

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

บริการนี้เหมาะกับใคร?

ผู้ประกอบการธุรกิจ eCommerce ที่มีการขายสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

รับบัตรเดบิตหรือไม่?

รับรายการชำระค่าสินค้าและบริการจากบัตรเดบิตได้

บัตรเครดิตจากธนาคารต่างประเทศสามารถใช้ได้หรือไม่ มีค่าแปลงหน่วยเงินหรือไม่?

สามารถใช้ได้ โดยมีระบบแปลงสกุลเงินอัตโนมัติ DCC (Dynamic Currency Conversion) ที่ช่วยแปลงราคาสินค้าเงินบาทเป็น Home Currency ตามบัตรเครดิตต่างประเทศที่นำมาใช้

สามารถขายสินค้าหรือให้บริการประเภทใดได้บ้าง?

ร้านค้าสามารถขายสินค้าและบริการได้เกือบทุกประเภท ยกเว้น ขายยาทุกประเภท, บุหรี่ ยาสูบ ยาเส้น สารเสพติด ทุกชนิด, การพนัน, Cyber Mall, จัดหาคู่, อาวุธ, สินค้าอบายมุข หรือสื่อลามกอนาจาร, Time Sharing Business เป็นต้น

บริการนี้ปลอดภัยหรือไม่?

ด้านความปลอดภัย K-Payment Gateway มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งของร้านค้าและผู้ถือบัตร ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) ด้วย SSL 2048 bits, การวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานและ Firewall ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบ Verified by VISA MasterCard SecureCode J/Secure และ UPOP (UnionPay Online Payment) ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการรับรายการสั่งซื้อของร้านค้า ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการใช้บริการ​​

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left