สำรองที่นั่ง    หรือ     
Share

เนื้อหา

  1. ยุคโควิด ธุรกิจออนไลน์เปลี่ยนไปอย่างไร
  2. Digital Transformation คืออะไร
  3. ธุรกิจออนไลน์ทำไมต้อง Transform
  4. อยากปรับตัว ต้องเริ่มต้นอย่างไร
  5. แนะนำวิธีจัดการร้านค้าออนไลน์ด้วย ZORT

เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจที่สนใจเรื่องการจัดการสต๊อก หรือ ผู้ที่ต้องการนำระบบมาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

วิทยากร

คุุณสืบพงศ์ ภาสเวคิน
Head of Customer Success