Share

เนื้อหา

  1. พื้นฐานการเล่าเรื่องให้น่าสนใจผ่านคลิปวีดีโอ
  2. ฝึกตัดคลิปด้วยแอป Kine Master (Workshop))

เหมาะสำหรับ

บุคคลธรรมดา หรือ ผู้ประกอบการ SME ที่อยากพัฒนารูปแบบคอนเทนท์ VDO และสื่อออนไลน์ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วิทยากร

คุณศุภเชษฐ์ เศรษฐโชติ
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาดออนไลน์
บริษัท ธรรมดา มาร์เก็ตเตอร์ จำกัด