Share

เนื้อหา

  1. แนะนำเทคนิคในการสร้างหน้าร้านรูปแบบ Catalog ตัวช่วยในการนำเสนอสินค้า
  2. แนะนำเทรนด์ กระแสการทำการตลาดออนไลน์ เช่น Salepage, Web Catalog ที่เชื่อมเข้ากับเครื่องมือสร้างโฆษณา Facebook, Google
  3. CRM เทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม,การทำ Remarketing เพื่อเกิดการซื้อซ้ำ, การบริหาร วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบ RealTime

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ SME หรือเจ้าของธุรกิจ หรือ ฝ่ายการตลาดดิจิทัล

วิทยากร

คุณภาวัต พุฒิดาวัฒน์
ผู้บริหาร บริษัท เอ็กซ์คอมเมิร์ซ์ จำกัด และบริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด