#Business

Share

เนื้อหา

  1. ทำไมถึงต้องทำบัญชี
  2. วิธีการทำให้กิจการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
  3. แนวทางการวางระบบบัญชี
  4. การจัดการเอกสารทางการเงิน
  5. แนวทางแก้ไขปัญหายอดฮิตของเจ้าของกิจการ
  6. วิเคราะห์สุขภาพการเงินของกิจการแบบง่ายๆ

เหมาะสำหรับ

Intermediate
ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการทราบ หรืออยากทำให้ระบบบัญชี มีประสิทธิภาพสามาถ บอกสถานะการเงินของกิจการได้อย่างแท้จริง

วิทยากร

คุณธนัย นพคุณ
Course Director of FlowAccount