จัดพอร์ตเอง ในแบบของคุณ เลือกซื้อ กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ที่ร่วมรายการ

กองทุนรวมผสม

WP-LIGHT

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน รวมทั้งในและต่างประเทศ

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสม

WP-BALANCED

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ หุ้นมากกว่า WP-LIGHT

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสม

WP-SPARK

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ หุ้นมากกว่า WP-BALANCED

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสม

WP-SPEEDUP

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ หุ้นมากกว่า WP-SPARK

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสม

WP-ULTIMATE

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ หุ้นมากกว่า WP-SPEEDUP

6 ความเสี่ยงสูง

K Point ชื่อใหม่ ของคะแนนสะสมของธนาคารกสิกรไทย ใช้แทนที่ชื่อ KBank Reward Point
โดยคะแนนดังกล่าว เป็นคะแนนที่ลูกค้าได้รับจากธนาคาร ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการตามที่ธนาคารกำหนด

kpoint

หลากหลาย Wallet
และจ่ายค่าโทรศัพท์

kpoint

ใช้แทนเงินสดซื้อของ
ได้ที่ K+ market บน kpoint

kpoint

ชำระบิล เติมเงิน จ่ายสินเชื่อ และ
จ่ายด้วย QR new บน kpoint

kpoint

รับเครดิตคืนง่ายๆ
บน kpoint

ลูกค้าสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้ kpoint K Point ได้ที่นี่

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สำหรับลูกค้าที่ลงทุน ผ่านบริการ Wealth PLUS บน K PLUS โดยความเสี่ยงแผนตั้งแต่ระดับ 4 - 8 และซื้อกองทุนเปิดเวลธ์พลัส ที่ร่วมรายการ บนช่องทาง K PLUS และสาขาธนาคารกสิกรไทย โดยลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด ในช่วงระหว่าง วันที่ 1 พ.ย. - 28 ธ.ค. 2566 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนผ่านบริการ Wealth PLUS ยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS และผู้ที่ลงทุนกองทุนยังคงสถานะบัญชีกองทุนอยู่จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ
  • ธนาคารจะพิจารณาสิทธิ์รับของสมนาคุณแก่ผู้ลงทุนที่มีการลงทุนตามเงื่อนไขการลงทุนที่ธนาคารกำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น โดยนับยอดลงทุนในบัญชี Wealth PLUS ที่เข้าร่วมโครงการ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่กำหนด ธนาคารจะนับยอดซื้อภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน โดยพิจารณาจากเลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน เป็นยอดพิจารณารับของสมนาคุณ (ไม่นับยอดลงทุนสุทธิของบัญชีร่วมและบัญชีในนามคณะบุคคล)
  • ธนาคารจะแจ้งเตือนและส่งมอบ K Point ให้ลูกค้าผ่านช่องทาง K PLUS ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดแคมเปญ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ 1 ท่าน/1 สิทธิ ตลอดโครงการ ผู้ลงทุนมีสิทธิรับ K Point สูงสุด 20,000 คะแนน/ท่าน คะแนน K Point ที่ได้รับจากแคมเปญ Wealth PLUS จะหมดอายุภายใน 2 ปี
  • ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ อีกในช่วงเวลาเดียวกัน และ/หรือ เงินลงทุนเดียวกัน
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

กองทุนที่ร่วมรายการ

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

กองทุน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
WP-LIGHT กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทั้งใน
และต่างประเทศ
5
WP-BALANCED กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทั้งในและ
ต่างประเทศ หุ้นมากกว่า WP-LIGHT
5
WP-SPARK กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทั้งในและ
ต่างประเทศ หุ้นมากกว่า WP-BALANCED
5
WP-SPEEDUP กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทั้งในและ
ต่างประเทศ หุ้นมากกว่า WP-SPARK
5
WP-ULTIMATE กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทั้งในและ
ต่างประเทศ หุ้นมากกว่า WP-SPEEDUP
6
เกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคะแนน K Point
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับจาก application K PLUS โดยคลิ๊กปุ่ม “1.K Point 2.ดูรายละเอียดคะแนน 3.ดูประวัติคะแนน”
  • ศึกษาวิธีการใช้คะแนน และรายละเอียด K Point เพิ่มเติมได้ ที่นี่
  • คะแนน K Point จากโครงการนี้ สามารถรวมกับคะแนน K Point จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตปกติได้ ยกเว้นบัตรวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย และ บัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) เช่น บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย, บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ และบัตรเครดิตกสิกรไทย-LINE POINTS ไม่สามารถนำคะแนนมารวมกันได้
  • ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสม K Point ไม่ว่ากรณีใด ๆ และ/หรือมีข้อพิพาทใดๆ ลูกค้า/สมาชิก/ผู้ใช้บริการ ตกลงและยอมรับให้ธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีอำนาจในการตรวจสอบ และระงับข้อโต้แย้ง และ/หรือข้อพิพาทได้ โดยการตัดสินของธนาคารและ/หรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยง
ผลการดำเนินงานที่ www.kasikornbank.com
สอบถามเพิ่มเติ่มหรือขอข้อมูลดังกล่าวธนาคาร
หรือ ที่ K-Contact Center
โทร 02-8888888 กด 806 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนตัดสินใจลงทุน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2566