เงื่อนไขระยะเวลาลงทุน

กรณีเริ่มลงทุนเดือนมกราคม

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุนผ่านบริการ
Wealth PLUS
พ.ศ. 2567
ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
สร้างแผนลงทุนใหม่สำเร็จ รับเครดิตเงินคืน
0.2% สูงสุด
1,000 บาท
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนนครบ 3 เดือน
กรณีเริ่มลงทุนเดือนกุมภาพันธ์

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุนผ่านบริการ
Wealth PLUS
พ.ศ. 2567
ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
สร้างแผนลงทุนใหม่สำเร็จ รับเครดิตเงินคืน
0.2% สูงสุด
1,000 บาท
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนนครบ 3 เดือน
กรณีเริ่มลงทุนเดือนมีนาคม

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุนผ่านบริการ
Wealth PLUS
พ.ศ. 2567
ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
สร้างแผนลงทุนใหม่สำเร็จ รับเครดิตเงินคืน
0.2% สูงสุด
1,000 บาท
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนนครบ 3 เดือน
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบริการ Wealth PLUS ที่สร้างแผนลงทุน และเลือกลงทุนรายเดือนบนความเสี่ยงแผนระดับ 4 – 8 ผ่านช่องทาง KPLUS โดยตัดบัญชีลงทุนรายเดือนสำเร็จครบ 3 ครั้ง ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 0.2% สูงสุด 1,000 บาท ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ
  • ธนาคารจะพิจารณาสิทธิ์รับของสมนาคุณแก่ผู้ลงทุนที่มีการลงทุนตามเงื่อนไขการลงทุนที่ธนาคารกำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น โดยนับยอดลงทุนสะสมสุทธิในบัญชี Wealth PLUS ที่เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่กำหนด
  • ธนาคารจะนับยอดซื้อภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน โดยพิจารณาจากเลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน เป็นยอดพิจารณารับของสมนาคุณ (ไม่นับยอดลงทุนสุทธิของบัญชีร่วมและบัญชีในนามคณะบุคคล)
  • บริษัทจะดำเนินการนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับหน่วยลงทุนกับลูกค้าภายในกรกฎาคม 2567 กรณีมีหลายบัญชีจะพิจารณาบัญชีที่มีการทำธุรกรรมกองทุนล่าสุด ทั้งนี้ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้จะได้รับข้อความแจ้งสิทธิผ่านทาง SMS ตามข้อมูลที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับธนาคาร
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ 1 ท่าน/1 สิทธิตลอดโครงการ ผู้ลงทุนมีสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน 0.2% สูงสุด 1,000 บาท
  • ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ อีก ในช่วงเวลาเดียวกันและ/หรือเงินลงทุนเดียวกัน
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง
ผลการดำเนินงานที่ www.kasikornbank.com
สอบถามเพิ่มเติ่มหรือขอข้อมูลดังกล่าวธนาคาร
หรือที่ K-Contact Center
โทร 02-8888888 กด 806 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนตัดสินใจลงทุน
ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2567