ธีม K PLUS ใหม่จาก LINE CREATORS ชื่อดัง ซื้อง่าย บน K+ market เพียง 38 บาท ธีม K PLUS ใหม่จาก LINE CREATORS ชื่อดัง ซื้อง่าย บน K+ market เพียง 38 บาท

K PLUS Theme x
LINE CREATORS

ธีมใหม่ K PLUS จาก
LINE CREATORS ชื่อดัง
ให้การใช้งาน K PLUS

ไม่เหมือนใคร ซื้อง่าย เปิด
K PLUS เลือก K+ Market

K Point header K Point header

วิธีการใช้งานธีม K PLUS

K Point header

ขั้นตอนที่ 1/9

เลือก “K+ Themes”

K Point header

ขั้นตอนที่ 2/9

คลิกที่แบนเนอร์

K Point header

ขั้นตอนที่ 3/9

เลือกซื้อธีม K PLUS ที่ชอบ

K Point header

ขั้นตอนที่ 4/9

เลือก “ซื้อสินค้า”

K Point header

ขั้นตอนที่ 5/9

เลือก “ชำระสินค้า”

K Point header

ขั้นตอนที่ 6/9

เลือก “ต่อไป”

K Point header

ขั้นตอนที่ 7/9

เลือก “ซื้อสินค้า”

K Point header

ขั้นตอนที่ 8/9

เลือก “เข้าสู่หน้าธีมเพื่อใช้งาน”

K Point header

ขั้นตอนที่ 9/9

เลือก “ใช้งาน”

K Point header

ขั้นตอนที่ 1/9

เลือก “K+ Themes”

K Point header

ขั้นตอนที่ 2/9

คลิกที่แบนเนอร์

K Point header

ขั้นตอนที่ 3/9

เลือกซื้อธีม K PLUS ที่ชอบ

K Point header

ขั้นตอนที่ 4/9

เลือก “ส่งของขวัญ”

K Point header

ขั้นตอนที่ 5/9

ใส่เบอร์โทรศัพท์ผู้รับ
และเลือก “ส่งของขวัญ”

K Point header

ขั้นตอนที่ 6/9

เลือก “ชำระสินค้า”

K Point header

ขั้นตอนที่ 7/9

เลือก “ต่อไป”

K Point header

ขั้นตอนที่ 8/9

เลือก “ยืนยัน”

K Point header

ขั้นตอนที่ 9/9

K Point header

ขั้นตอนที่ 1/5

ได้รับของขวัญ

K Point header

ขั้นตอนที่ 2/5

เลือก “ดูของขวัญ”

K Point header

ขั้นตอนที่ 3/5

เลือก “เปิดของขวัญ”

K Point header

ขั้นตอนที่ 4/5

เลือก “เข้าสู่หน้าธีมเพื่อใช้งาน”

K Point header

ขั้นตอนที่ 5/5

เลือก “ใช้งาน”

K Point header

ขั้นตอนที่ 1/5

เลือก “K+ Themes”

K Point header

ขั้นตอนที่ 2/5

เลือก “ธีมของฉัน”

K Point header

ขั้นตอนที่ 3/5

เลือก “ใช้งาน”

K Point header

ขั้นตอนที่ 4/5

เลือก “ใช้งาน”

K Point header

ขั้นตอนที่ 5/5