โปรโมชั่นบัตรเครดิต

สมัครบัตร

ออนไลน์

Shopee Pay Day

25 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66

LINE MAN

10 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66

แต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า

แลกคะแนน

เปลี่ยนคะแนน K Point เป็นคะแนน TruePoint

ใช้

1,000 คะแนน

วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

ไมล์สะสม Flying Blue

K Point 3,000 points

1,000 Miles

วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

ไมล์สะสม British Airways Executive Club

K Point 4,000 points

1,000 Avios

วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

แบ่งชำระยอดใช้จ่าย