บริการฝาก ถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย, และ ยืนยันตัวตนที่ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต (CJ Supermarket) บริการฝาก ถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย, และ ยืนยันตัวตนที่ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต (CJ Supermarket)

บริการจ่ายบิล และยืนยันตัวตน
ที่ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต
(CJ Supermarket)

logo CJ

บริการเคแบงก์เซอร์วิส ที่ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต
(CJ Supermarket)

บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต (CJ Supermarket) เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางเงินสดให้กับลูกค้าของธนาคารให้บริการจ่ายบิล และยืนยันตัวตนที่ ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ต (CJ Supermarket) ทุกสาขา เวลา 06:00-22:00 น.

icon zoom

กดที่รูปเพื่อขยายตาราง

ตารางอัตราดอกเบี้ย

* ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร

ประเภท บริการ วงเงินที่ทำรายการ ค่าธรรมเนียม จุดให้บริการ และ
ช่วงเวลาให้บริการ
จ่ายบิล สูงสุด 30,000 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตาม ประกาศธนาคาร 06:00-22:00 น.
ยืนยันตัวตน - ฟรี 06:00-22:00 น.

* ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร

touch

บริการจ่ายบิลผ่านธนาคารกสิกรไทย
ที่ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต (CJ Supermarket)

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการจ่ายบิล

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำรายการจ่ายบิล
  • ใบแจ้งหนี้ที่ต้องการชำระ
  • เงินสด พร้อมค่าธรรมเนียมการฝาก

ขั้นตอนการจ่ายบิล
ผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต (CJ Supermarket)

แจ้งรายการที่ต้องการจ่ายบิลผ่านธนาคารกสิกรไทย กับพนักงาน

ขั้นตอนที่ 1/6

แจ้งรายการที่ต้องการจ่ายบิล
ผ่านธนาคารกสิกรไทย กับพนักงาน

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงานตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2/6

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

สอดบัตรประชาชนที่เครื่องรูดบัตร

ขั้นตอนที่ 3/6

สอดบัตรประชาชนที่เครื่องรูดบัตร

กดทำรายการที่เครื่องรูดบัตร ตามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 4/6

กดทำรายการที่เครื่องรูดบัตร ตามขั้นตอน

  1. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ทำรายการ
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
  3. กดยืนยันข้อมูล
ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ขั้นตอนที่ 5/6

ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ทำรายการสำเร็จ รับสลิปรายการเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และระบบจะส่ง SMS ยืนยันรายการที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ทำรายการ

ขั้นตอนที่ 6/6

ทำรายการสำเร็จ รับสลิปรายการ
เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และระบบจะส่ง SMS
ยืนยันรายการที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ทำรายการ

บริการยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรม
ธนาคารกสิกรไทยที่ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต (CJ Supermarket)

วัตถุประสงค์ของการยืนยันตัวตน

  • ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย ( บัญชี K-eSavings)

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน K CHECK ID
ที่ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต (CJ Supermarket)

step1

ขั้นตอนที่ 1/6

แจ้งขอยืนยันตัวตนกับพนักงาน

step2

ขั้นตอนที่ 2/6

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

step3

ขั้นตอนที่ 3/6

กดปุ่ม “OK” เพื่อเริ่มทำรายการ

step4

ขั้นตอนที่ 4/6

เลือกเมนู “K CHECK ID”
(ยืนยันตัวตน)

step5

ขั้นตอนที่ 5/6

สอดบัตรประชาชนที่ “เครื่องรูดบัตร”

step6

ขั้นตอนที่ 6/6

ทำรายการสำเร็จ เครื่องแสดงข้อความ
”ธนาคารตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อย
แล้ว”
ให้ดึงบัตรประชาชนออก และ รับสลิปรายการ

จุดให้บริการ และช่วงเวลาให้บริการเคแบงก์เซอร์วิส ที่ ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต (CJ Supermarket)

   
Map icon

ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ต (CJ Supermarket) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ค้นหาสาขา

ช่วงเวลาให้บริการ เคแบงก์เซอร์วิส

06:00-22:00 น.