บริการฝาก ถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย, จ่ายบิล และ ยืนยันตัวตน ที่บิ๊กซี (Big C) บริการฝาก ถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย, จ่ายบิล และ ยืนยันตัวตน ที่บิ๊กซี (Big C)

บริการฝาก ถอนเงินสด
เข้าบัญชีกสิกรไทย
และยืนยันตัวตน
ที่ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post)

logo big-c

บริการเคแบงก์เซอร์วิส ที่ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post)

บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางเงินสดให้กับลูกค้าของธนาคารให้บริการฝาก ถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย และยืนยันตัวตนตามที่ทำการไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) เวลา 08:30 - 20:00 น.

icon zoom

กดที่รูปเพื่อขยายตาราง

ตาราง

* ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร

** ให้บริการที่ทำการไปรษณีย์ไทยบางแห่งเท่านั้น

ประเภท บริการ วงเงินที่ทำรายการ ค่าธรรมเนียม จุดให้บริการ และ
ช่วงเวลาให้บริการ
ฝากเงิน ตั้งแต่ 1 - 30,000 บาท / รายการ
สูงสุด 60,000 บาท / วัน / บัญชี
20 บาท / รายการ 08:30 - 20:00 น.
ถอนเงิน ตั้งแต่ 100 - 5,000 บาท / รายการ
สูงสุด 20,000 บาท / วัน / บัญชี
20 บาท / รายการ 08:30 - 20:00 น.

* ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร

touch

บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย
ที่ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post)

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการฝากเงินสด

ขั้นตอนการฝากเงินสด
เข้าบัญชีกสิกรไทยที่ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post)

บริการฝากเงินสด แบบมี Pay-in Slip

แจ้งฝากเงินสดกับพนักงาน

ขั้นตอนที่ 1 / 5

แจ้ง “ฝากเงิน” กับพนักงาน

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงาน
                      ตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 / 5

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

กรอกข้อมูลชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี 
                      ชื่อ-สกุลผู้รับเงิน และชื่อผู้ฝากในใบนำฝาก

ขั้นตอนที่ 3 / 5

กรอกข้อมูลชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี
ชื่อ-สกุลผู้รับเงิน และชื่อผู้ฝากในใบนำฝาก

ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ขั้นตอนที่ 4 / 5

ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ทำรายการสำเร็จ รับสลิปรายการเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และระบบจะส่ง SMS ยืนยันรายการไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝาก

ขั้นตอนที่ 5 / 5

ทำรายการสำเร็จ รับสลิปรายการเพื่อใช้เป็น
หลักฐาน และระบบจะส่ง SMS ยืนยันรายการ
ไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝาก

บริการถอนเงินสดจากบัญชีกสิกรไทย
ที่ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post)

คุณสมบัติ

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการถอนเงินสด

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำรายการถอนเงิน
 • QR Code สำหรับถอนเงินจากแอป K PLUS
 • ค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการถอนเงินสด
จากบัญชีกสิกรไทยที่ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post)

เข้าแอป K PLUS เลือก “ธุรกรรม”

ขั้นตอนที่ 1 / 10

เข้าแอป K PLUS
เลือก “ธุรกรรม”

เลือก “ถอนเงิน”

ขั้นตอนที่ 2 / 10

เลือก “ถอนเงิน”

เลือก “เคแบงก์เซอร์วิส” ที่ต้องการทำรายการ

ขั้นตอนที่ 3 / 10

เลือก “เคแบงก์เซอร์วิส” ที่ต้องการทำรายการ

เลือกบัญชีที่ต้องการทำรายการ พร้อมระบุจำนวนเงิน และเลือก “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 4 / 10

เลือกบัญชีที่ต้องการทำรายการ พร้อม
ระบุจำนวนเงิน และเลือก “ต่อไป”

แจ้ง “ฝากเงินสด” กับพนักงาน

ขั้นตอนที่ 5 / 10

แจ้ง “ถอนเงิน” กับพนักงาน

แสดง “บัตรประชาชน” ให้พนักงานตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 6 / 10

แสดง “บัตรประชาชน” ให้พนักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

กดปุ่ม “แสดง QR/บาร์โค้ด” ให้พนักงานเพื่อถอนเงิน

ขั้นตอนที่ 7 / 10

กดปุ่ม “แสดง QR / บาร์โค้ด”
ให้พนักงานเพื่อถอนเงิน

“สอดบัตรประชาชน” ที่เครื่องรูดบัตรและกรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ทำรายการ

ขั้นตอนที่ 8 / 10

“สอดบัตรประชาชน” ที่เครื่องรูดบัตร
และกรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ทำรายการ

ทำรายการสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ทำรายการเรียบร้อยแล้ว” และรอรับเงินจากพนักงาน

ขั้นตอนที่ 9 / 10

ทำรายการสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ
“ทำรายการเรียบร้อยแล้ว”
และรอรับเงินจากพนักงาน

สามารถ “เรียกดูรายละเอียดการถอนเงิน” ได้ที่ประวัติ

ขั้นตอนที่ 10 / 10

สามารถ
“เรียกดูรายละเอียดการถอนเงิน”
ได้ที่ประวัติ

จุดให้บริการ และช่วงเวลาให้บริการเคแบงก์เซอร์วิส ที่ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post)

   
Map icon

ที่ทำการไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ค้นหา ที่ทำการไปรษณีย์

ช่วงเวลาให้บริการ เคแบงก์เซอร์วิส

08:30 - 20:00 น.

ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
ที่ให้บริการยืนยันตัวตนได้


ค้นหาสาขา