บริการฝาก ถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย, จ่ายบิล และ ยืนยันตัวตน ที่บิ๊กซี (Big C) บริการฝาก ถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย, จ่ายบิล และ ยืนยันตัวตน ที่บิ๊กซี (Big C)

บริการฝาก / โอน ถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย

และยืนยันตัวตน ที่ตู้บุญเติม

logoBoonterm

บริการเคแบงก์เซอร์วิส ที่ตู้บุญเติม

บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้บุญเติม เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางเงินสดให้กับลูกค้าของธนาคารให้บริการฝาก / โอนเงิน ถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย
จ่ายบิล และยืนยันตัวตน ที่ตู้บุญเติมทุกจุดให้บริการ
เวลา 00:01 - 23:30 น.

icon zoom

กดที่รูปเพื่อขยายตาราง

ตารางอัตราดอกเบี้ย

* ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร
** ประเภทบริการขึ้นอยู่กับตู้บุญเติมที่รองรับ

ประเภท บริการ วงเงินที่ทำรายการ ค่าธรรมเนียม จุดให้บริการ และ
ช่วงเวลาให้บริการ
ฝาก / โอนเงิน ** ตั้งแต่ 1 - 5,000 บาท / รายการ สูงสุด 40,000 บาท / คน / วัน
ตั้งแต่ 1 - 1,000 บาท
ตั้งแต่ 1,001 - 3,000 บาท
ตั้งแต่ 3,001 - 4,000 บาท
ตั้งแต่ 4,001 - 5,000 บาท
35 บาท / รายการ
50 บาท / รายการ
60 บาท / รายการ
70 บาท / รายการ
24 ชม.
ถอนเงิน** ตั้งแต่ 20 - 3,000 บาท / รายการ
สูงสุด 20,000 บาท / คน / วัน
30 บาท / รายการ 24 ชม.
ยืนยันตัวตน** - ฟรี 24 ชม.

*ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร
**ประเภทบริการขึ้นอยู่กับตู้บุญเติมที่รองรับ

touch

บริการฝาก / โอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทยที่ตู้บุญเติม

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการฝาก / โอนเงินสด

ขั้นตอนการฝาก / โอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทยที่ตู้บุญเติม

บริการฝาก / โอนเงินสด

บริการฝาก / โอนเงินสด

ฝาก / โอนเงิน

ขั้นตอนที่ 1 / 10

ฝาก / โอนเงิน

เลือก “ธนาคารกสิกรไทย”

ขั้นตอนที่ 2 / 10

เลือก “ธนาคารกสิกรไทย”

“ใส่เบอร์โทรศัพท์” ของผู้ฝาก / โอนเงิน

ขั้นตอนที่ 3 / 10

“ใส่เบอร์โทรศัพท์”
ของผู้ฝาก / โอนเงิน

“ใส่หมายเลขบัตรประชาชน”
                      ของผู้ฝาก / โอนเงิน

ขั้นตอนที่ 4 / 10

“ใส่หมายเลขบัตรประชาชน”
ของผู้ฝาก / โอนเงิน

“ใส่เหมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย”
                      ที่ต้องการ ฝาก / โอนเงิน

ขั้นตอนที่ 5 / 10

“ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย”
ที่ต้องการ ฝาก / โอนเงิน

“ใส่จำนวนเงิน”
                      ที่ต้องการฝาก / โอนเงิน

ขั้นตอนที่ 6 / 10

“ใส่จำนวนเงิน”
ที่ต้องการฝาก / โอนเงิน

“ใส่เบอร์โทรศัพท์”
                      ของผู้รับเงิน

ขั้นตอนที่ 7 / 10

“ใส่เบอร์โทรศัพท์”
ของผู้รับเงิน

ตรวจสอบข้อมูล
                      แล้วกด “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 8 / 10

ตรวจสอบข้อมูล
แล้วกด “ยืนยัน”

ใส่เงินสดพร้อมค่าธรรมเนียม
                      “ที่ตู้บุญเติม”

ขั้นตอนที่ 9 / 10

ใส่เงินสดพร้อมค่าธรรมเนียม
“ที่ตู้บุญเติม”

“รายการสำเร็จ”
                      ระบบจะส่ง SMS ยืนยันรายการที่เบอร์โทรศัพท์ไปยังผู้ฝาก / โอนเงิน และผู้รับเงิน

ขั้นตอนที่ 10 / 10

“รายการสำเร็จ”
ระบบจะส่ง SMS ยืนยันรายการที่เบอร์
โทรศัพท์ไปยังผู้ฝาก / โอนเงิน และผู้รับเงิน

บริการถอนเงินสดจากบัญชี
กสิกรไทยที่ตู้บุญเติม

คุณสมบัติ

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการถอนเงินสด

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำรายการถอนเงิน
 • QR Code สำหรับถอนเงินจากแอป K PLUS
 • ค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการถอนเงินสด
จากบัญชีกสิกรไทยที่ตู้บุญเติม

ตู้บุญเติมที่รองรับ
                      บริการถอนเงิน

ตู้บุญเติมที่รองรับ
บริการถอนเงิน

เลือก “กลับหน้าเมนูหลัก”

ขั้นตอนที่ 1 / 12

เลือก “กลับหน้าเมนูหลัก”

เลือก “ถอนเงิน”

ขั้นตอนที่ 2 / 12

เลือก “ถอนเงิน”

เลือก “ธนาคารกสิกรไทย”

ขั้นตอนที่ 3 / 12

เลือก “ธนาคารกสิกรไทย”

“ใส่เบอร์โทรศัพท์“
                      ของผู้ทำรายการ

ขั้นตอนที่ 4 / 12

“ใส่เบอร์โทรศัพท์“
ของผู้ทำรายการ

เข้าสู่แอป K PLUS
                      แล้วเลือก “ธุรกรรม”

ขั้นตอนที่ 5 / 12

เข้าสู่แอป K PLUS
แล้วเลือก “ธุรกรรม”

เลือก “ถอนเงิน”

ขั้นตอนที่ 6 / 12

เลือก “ถอนเงิน”

เลือก “เคแบงก์เซอร์วิส”
                      เลือก “ตู้บุญเติม”

ขั้นตอนที่ 7 / 12

เลือก “เคแบงก์เซอร์วิส”
เลือก “ตู้บุญเติม”

เลือก “จำนวนเงิน”
                      แล้วกด “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 8 / 12

เลือก “จำนวนเงิน”
แล้วกด “ยืนยัน”

กด ”สแกน QR ถอนเงิน”

ขั้นตอนที่ 9 / 12

กด ”สแกน QR ถอนเงิน”

นำมือถือของท่านมาสแกน
                      QR CODE ที่หน้าตู้ แล้วกด “ยืนยัน”
                      เพื่อหยิบเงินได้ที่ช่องรับเงิน

ขั้นตอนที่ 10 / 12

นำมือถือของท่านมาสแกน
QR CODE ที่หน้าตู้ แล้วกด “ยืนยัน”
เพื่อหยิบเงินได้ที่ช่องรับเงิน

หน้าแสดงผลลัพธ์
                      “การทำรายการสำเร็จ”

ขั้นตอนที่ 11 / 12

หน้าแสดงผลลัพธ์
“การทำรายการสำเร็จ”

สามารถ
                      “เรียกดูรายละเอียดการถอนเงิน”
                      ได้ที่ประวัติ

ขั้นตอนที่ 12 / 12

สามารถ
“เรียกดูรายละเอียดการถอนเงิน”
ได้ที่ประวัติ

บริการยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรม
ธนาคารกสิกรไทยที่ตู้บุญเติม

วัตถุประสงค์ของการยืนยันตัวตน

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการยืนยันตัวตน

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำรายการยืนยันตัวตน

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน KCHECK ID
ที่ตู้บุญเติม

step1

บริการยืนยันตัวตน

step2

ขั้นตอนที่ 1 / 8

เลือก “กลับหน้าเมนูหลัก”

step3

ขั้นตอนที่ 2 / 8

เลือก “ยืนยันตัวตน”

step4

ขั้นตอนที่ 3 / 8

เลือก “ยืนยันตัวตน
ธนาคารกสิกรไทย”

step5

ขั้นตอนที่ 4 / 8

สอด “บัตรประชาชน” ที่ตู้บุญเติม

step6

ขั้นตอนที่ 5 / 8

ธนาคาร “ตรวจสอบข้อมูล”

step6

ขั้นตอนที่ 6 / 8

เข้าสู่แอป “K PLUS”

step6

ขั้นตอนที่ 7 / 8

ทำรายการ “ถ่ายรูปหน้าตรง”

step6

ขั้นตอนที่ 8 / 8

เมื่อตู้บุญเติมแสดงข้อความ
“ธนาคารตรวจสอบข้อมูลของท่าน
เรียบร้อยแล้ว”
ให้ดึงบัตรประชาชนออก

จุดให้บริการและช่วงเวลาให้บริการเคแบงก์เซอร์วิส ที่ตู้บุญเติม

   
Map icon

ตู้บุญเติมทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ เคแบงก์เซอร์วิส

00:01 – 23:30 น.