ใช้บริการฝากเงิน ถอนเงิน จ่ายบิล ยืนยันตัวตน KBank ได้ที่ Big C Supercenter, Big C Market, Big C Foodplace และ Big C Mini ใช้บริการฝากเงิน ถอนเงิน จ่ายบิล ยืนยันตัวตน KBank ได้ที่ Big C Supercenter, Big C Market, Big C Foodplace และ Big C Mini

บริการฝาก ถอนเงินสด
เข้าบัญชีกสิกรไทย
จ่ายบิล และยืนยันตัวตน
ที่บิ๊กซี (Big C)

logo big-c

บริการเคแบงก์เซอร์วิส ที่บิ๊กซี (Big C)

บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบิ๊กซี (Big C) เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางเงินสดให้กับลูกค้าของธนาคารให้บริการฝาก ถอนเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย จ่ายบิล และยืนยันตัวตน ที่ Big C Supercenter และ mini Big C ทุกสาขา เวลา 9:00 - 22:00 น.

icon zoom

กดที่รูปเพื่อขยายตาราง

ตารางอัตราดอกเบี้ย

* ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร

ประเภท บริการ วงเงินที่ทำรายการ ค่าธรรมเนียม จุดให้บริการ และ
ช่วงเวลาให้บริการ
ฝากเงิน ตั้งแต่ 1 - 5,000 บาท / รายการ สูงสุด 20,000 บาท /
วัน / หมายเลขบัตรประชาชนผู้ฝาก
20 บาท / รายการ 9:00 - 22:00 น.
ถอนเงิน ตั้งแต่ 100 - 3,000 บาท / รายการ
สูงสุด 3,000 บาท / วัน / บัญชี
20 บาท / รายการ 9:00 - 22:00 น.
จ่ายบิล สูงสุด 49,000 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ 9:00 - 22:00 น.
ยืนยันตัวตน - ฟรี 9:00 - 22:00 น.

* ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร

touch

บริการฝากเงินสดเข้าบัญชีกสิกรไทย
ที่บิ๊กซี (Big C)

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการฝากเงินสด

ขั้นตอนการฝากเงินสด
เข้าบัญชีกสิกรไทยที่บิ๊กซี (Big C)

บริการฝากเงินสดทั่วไป

แจ้งถอนเงินกับพนักงาน

ขั้นตอนที่ 1/6

แจ้ง “ฝากเงิน” กับพนักงาน

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงานตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2/6

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

สอดบัตรประชาชนที่เครื่องรูดบัตร

ขั้นตอนที่ 3/6

สอดบัตรประชาชนที่เครื่องรูดบัตร

กดทำรายการที่เครื่องรูดบัตร ตามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 4/6

กดทำรายการที่เครื่องรูดบัตร ตามขั้นตอน

 1. กรอกเลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการฝาก
 2. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝาก
 3. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
 5. กดยืนยันข้อมูล
ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ขั้นตอนที่ 5/6

ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ทำรายการสำเร็จ รับสลิปรายการเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และระบบจะส่ง SMS ยืนยันรายการไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝาก

ขั้นตอนที่ 6/6

ทำรายการสำเร็จ รับสลิปรายการเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และระบบจะส่ง SMS ยืนยันรายการไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ฝาก

บริการถอนเงินสดจากบัญชีกสิกรไทย
ที่บิ๊กซี (Big C)

คุณสมบัติ

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการฝากเงินสด

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำรายการถอนเงิน
 • QR Code สำหรับถอนเงินจากแอป K PLUS
 • ค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการถอนเงินสด
จากบัญชีกสิกรไทยที่บิ๊กซี (Big C)

เข้าแอป K PLUS เลือก “ธุรกรรม”

ขั้นตอนที่ 1/10

เข้าแอป K PLUS
เลือก “ธุรกรรม”

เลือก “ถอนเงิน”

ขั้นตอนที่ 2/10

เลือก “ถอนเงิน”

เลือก “เคแบงก์เซอร์วิส” ที่ต้องการทำรายการ

ขั้นตอนที่ 3/10

เลือก “เคแบงก์เซอร์วิส” ที่ต้องการทำรายการ

เลือกบัญชีที่ต้องการทำรายการ พร้อมระบุจำนวนเงิน และเลือก “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 4/10

เลือกบัญชีที่ต้องการทำรายการ พร้อม
ระบุจำนวนเงิน และเลือก “ต่อไป”

แจ้ง “ฝากเงินสด” กับพนักงาน

ขั้นตอนที่ 5/10

แจ้ง “ถอนเงิน” กับพนักงาน

แสดง “บัตรประชาชน” ให้พนักงานตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 6/10

แสดง “บัตรประชาชน” ให้พนักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

กดปุ่ม “แสดง QR/บาร์โค้ด” ให้พนักงานเพื่อถอนเงิน

ขั้นตอนที่ 7/10

กดปุ่ม “แสดง QR/บาร์โค้ด”
ให้พนักงานเพื่อถอนเงิน

“สอดบัตรประชาชน” ที่เครื่องรูดบัตรและกรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ทำรายการ

ขั้นตอนที่ 8/10

“สอดบัตรประชาชน” ที่เครื่องรูดบัตร
และกรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ทำรายการ

ทำรายการสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ทำรายการเรียบร้อยแล้ว” และรอรับเงินจากพนักงาน

ขั้นตอนที่ 9/10

ทำรายการสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ
“ทำรายการเรียบร้อยแล้ว”
และรอรับเงินจากพนักงาน

สามารถ “เรียกดูรายละเอียดการถอนเงิน” ได้ที่ประวัติ

ขั้นตอนที่ 10/10

สามารถ
“เรียกดูรายละเอียดการถอนเงิน”
ได้ที่ประวัติ

บริการจ่ายบิลผ่านธนาคารกสิกรไทย
ที่บิ๊กซี (Big C)

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการจ่ายบิล

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำรายการจ่ายบิล
 • ใบแจ้งหนี้ที่ต้องการชำระ
 • เงินสด พร้อมค่าธรรมเนียมการจ่ายบิล

ขั้นตอนการจ่ายบิล
ผ่านธนาคารกสิกรไทยที่บิ๊กซี (Big C)

แจ้งรายการที่ต้องการจ่ายบิลผ่านธนาคารกสิกรไทย กับพนักงาน

ขั้นตอนที่ 1/6

แจ้งรายการที่ต้องการจ่ายบิล
ผ่านธนาคารกสิกรไทย กับพนักงาน

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงานตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2/6

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

สอดบัตรประชาชนที่เครื่องรูดบัตร

ขั้นตอนที่ 3/6

สอดบัตรประชาชนที่เครื่องรูดบัตร

กดทำรายการที่เครื่องรูดบัตร ตามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 4/6

กดทำรายการที่เครื่องรูดบัตร ตามขั้นตอน

 1. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ทำรายการ
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
 3. กดยืนยันข้อมูล
ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ขั้นตอนที่ 5/6

ยื่นเงินสดพร้อมค่าธรรมเนียมให้พนักงาน

ทำรายการสำเร็จ รับสลิปรายการเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และระบบจะส่ง SMS ยืนยันรายการที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ทำรายการ

ขั้นตอนที่ 6/6

ทำรายการสำเร็จ รับสลิปรายการ
เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และระบบจะส่ง SMS
ยืนยันรายการที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ทำรายการ

บริการยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรม
ธนาคารกสิกรไทยที่บิ๊กซี (Big C)

วัตถุประสงค์ของการยืนยันตัวตน

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบริการฝากเงินสด

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำรายการยืนยันตัวตน

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน KCHECK ID
ที่บิ๊กซี (Big C)

step1

ขั้นตอนที่ 1/6

แจ้งขอยืนยันตัวตนกับพนักงาน

step2

ขั้นตอนที่ 2/6

แสดงบัตรประชาชนให้พนักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

step3

ขั้นตอนที่ 3/6

กดปุ่ม “OK” เพื่อเริ่มทำรายการ

step4

ขั้นตอนที่ 4/6

เลือกเมนู “K CHECK ID”
(ยืนยันตัวตน)

step5

ขั้นตอนที่ 5/6

สอดบัตรประชาชนที่ “เครื่องรูดบัตร”

step6

ขั้นตอนที่ 6/6

ทำรายการสำเร็จ เครื่องแสดงข้อความ
”ธนาคารตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อย
แล้ว”
ให้ดึงบัตรประชาชนออก และ รับสลิปรายการ

จุดให้บริการ และช่วงเวลาให้บริการเคแบงก์เซอร์วิส ที่บิ๊กซี (Big C)

   
Map icon

บิ๊กซี (Big C) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ค้นหาเคแบงก์เซอร์วิส

ช่วงเวลาให้บริการ เคแบงก์เซอร์วิส

9:00 - 22:00 น.