Middle|Left Green

สินเชื่อรถ (รถใหม่)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ออกรถใหม่ป้ายแดง หรือ
BIG BIKE คันโก้
ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชิลๆ


HtmlBlock
2
Padding
 
 

เลือกเงินดาวน์ที่ต้องการ
ผ่อนง่าย จ่ายสบายๆ​

ดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ผ่อนครบได้กรรมสิทธิ์รถในทันที
 
ข้อมูลสินเชื่อโดยละเอียด

Black
Top|Right
Left
InvisibleSectionName
1
Padding

จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
3
Padding
 
 

คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ทราบผลอนุมัติเบื้องต้นทันที


 


White
Middle|Left
Left
HtmlBlock
4
Padding
 
 

สามารถโอนสิทธิ์เช่าซื้อ​ให้ผู้อื่นได้

โดยผู้รับสิทธิ์โอนจะได้เป็นผู้เช่าซื้อรถแทน

​ ​
Black
Middle|Right
Left
HtmlBlock
5
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ช่องทางการชำระเงินค่างวด มีอะไรบ้าง ?
 1. ชำระผ่าน ​K-Cyber

 2. ​ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารธนาคารต่าง ๆ ดังนี้
  • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ฟรีค่าธรรมเนียม)​
  • บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (20 บาท / 35 บาท)
  • บมจ. ธนาคารกรุงไทย (20 บาท / 35 บาท)
  • บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา(15 บาท / 30 บาท)
  • บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (15 บาท / 30 บาท)
  • ธนาคารเพื่อการเกษณตรและสหกรณ์ (10 บาท / 15บาท)
 3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่าง ๆ ดังนี้
  • ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
  • เทสโก้ โลตัส
  • ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
  • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
 4. ชำระผ่านบัตรของธนาคารต่าง ๆ ที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร ดังนี้
  • ธนาคารกสิกรไทย รหัสบริษัท 33533
  • ธนาคารกรุงไทย รหัสบริษัท 6080
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลือกเข้าระบบ “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ เลือกเข้าระบบ “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
 5. ชำระผ่านทางโทรศัพท์

  สามารถชำระผ่านทางโทรศัพท์ของธนาคารดังต่อไปนี้ โดยเลือก “ชำระสินค้าและบริการ”

  ธนาคารกสิกรไทย K-Contact Center โทร 02-8888888

  สำหรับท่านที่มีบัตรเอทีเอ็ม (ATM) หรือบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยต้องมี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ผูกไว้กับบัตรฯ โดยสามารถสมัครขอใช้บริการที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา​​

 6. ชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคาร

  สามารถชำระแบบหักบัญชีเงินฝากผ่าน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์

  โดยท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ Call Center 02-6969999 และหลังจากที่ได้รับแบบฟอร์มการหักบัญชีแล้ว ให้ท่านกรอกรายละเอียดพร้อมส่งเอกสารกลับมายังบริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด เพื่อทำการขออนุมัติจากธนาคาร เมื่อเอกสารผ่านจะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จะเริ่มหักค่างวด

อัตราดอกเบี้ยคงที่หมายถึงอะไร ?

อัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินเช่าซื้อหรือในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี

การชำระค่างวดแบบต้นงวดและปลายงวด แตกต่างกันอย่างไร ?

การผ่อนชำระแบบต้นงวด (Beginning) คือการชำระงวดแรกทันทีในวันที่รับมอบรถ ส่วนการผ่อนชำระแบบปลายงวด (Ending) คือการชำระงวดแรก หลังจากรับมอบรถไปแล้ว 30 วัน โดยอัตราดอกเบี้ยการชำระแบบต้นงวดจะเสียดอกเบี้ยต่ำกว่าแบบปลายงวด

การโอนสิทธิ์เช่าซื้อ คืออะไร ?

การโอนสิทธิ์เช่าซื้อ หมายถึง การโอนสิทธิ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ และหน้าที่การผ่อนชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาของผู้เช่าซื้อเดิม ให้แก่บุคคลอื่นทำการผ่อนชำระต่อ โดยรายละเอียดและเงื่อนไขสัญญาเช่าซื้อยังคงเดิม เพียงแค่เปลี่ยนผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำ​ประกันใหม่

กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนดสัญญาจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไร ?

หากปิดบัญชีล่วงหน้าก่อนครบสัญญาจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 50% ของดอกเบี้ย​คงเหลือ ตามมาตรฐานการบัญชี


Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left