ขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์ K-eSavings สำหรับลูกค้าใหม่
ที่ไม่เคยมีบัญชีกับธนาคารมาก่อน หรือ ไม่มี K PLUS

ดาวน์โหลด k-plus

ดาวน์โหลด k-plus

พร้อมเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ K-eSavings
ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ง่ายไม่ใช่เล่น

phone phone
k-esavings-account k-esavings-account

วิธีเปิดบัญชีออนไลน์ และยืนยันตัวตนด้วย บัตรประชาชน

ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน

 1. ดาวน์โหลด K PLUS และกรอกข้อมูลเปิดบัญชีเงินฝาก K-eSavings
 2. นำบัตรประชาชน ยืนยันตัวตนที่จุดบริการยืนยันตัวตนเช่น ตู้ ATM ธ.กสิกรไทย หรือ ตัวแทนธนาคาร
 3. เปิด K PLUS และดำเนินการตามขั้นตอน

ดาวน์โหลด K PLUS และเลือกเปิดบัญชี

กดที่รูปเพื่อขยาย กดที่รูปเพื่อขยาย กดที่รูปเพื่อขยาย

ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ จุดยืนยันตัวตน

K-Check-ID K-Check-ID

ขั้นตอนที่ 9/15

นำบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนที่ จุดยืนยันตัวตน
เช่น ตู้ ATM กสิกรไทย หรือ ตัวแทนธนาคาร

กรุณาเลือกจุดยืนยันตัวตน

ดำเนินการเปิดบัญชีต่อบนแอปพลิเคชั่น K PLUS

กดที่รูปเพื่อขยาย กดที่รูปเพื่อขยาย กดที่รูปเพื่อขยาย

ขั้นตอนที่ 10/15

ทำความเข้าใจเงื่อนไขและวิธีการ
การสแกนใบหน้าเพื่อเปิดบัญชี

ขั้นตอนที่ 11/15

ลูกค้าจะได้รับ Notification เพื่อทำการถ่ายรูปใบหน้า
(Facial Scan) ยืนยันตัวตนอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 12/15

เมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จ
เลือก “ดำเนินการต่อ”

ขั้นตอนที่ 13/15

กำหนดรหัสผ่าน และพิจารณายอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 14/15

ระบบดำเนินการเปิดบัญชี ลูกค้ารอรับการยืนยันจากการแจ้งเตือน Feed และ SMS

ขั้นตอนที่ 15/15

ลูกค้าสามารถเรียกดูสมุดบัญชีได้จากเมนูตั้งค่า
และเลือกสมุดบัญชี

k-esavings-account k-esavings-account

วิธีเปิดบัญชีออนไลน์ และยืนยันตัวตนด้วย NDID ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารอื่น

ประกอบด้วย

 1. ดาวน์โหลด K PLUS และกรอกข้อมูลเปิดบัญชีเงินฝาก K-eSavings
 2. เปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่เคยลงทะเบียน NDID เพื่อยืนยันตัวตน
 3. เปิด K PLUS และดำเนินการตามขั้นตอน

ดาวน์โหลด K PLUS และเลือกเปิดบัญชี

กดที่รูปเพื่อขยาย กดที่รูปเพื่อขยาย กดที่รูปเพื่อขยาย

ขั้นตอนที่ 1/17

Download แอปพลิเคชั่น K PLUS
เปิด K PLUS และเลือก “เปิดบัญชีเงินฝาก K-eSavings”

อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขการเปิดบัญชีและกดเลือก “เปิดบัญชี”

ขั้นตอนที่ 2/17

อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไข
การเปิดบัญชีและกดเลือก “เปิดบัญชี”

เลือกสมัครบัตรเดบิต
                      ลูกค้าต้องการสมัครบัตรเดบิต เลือก “สมัครบัตรเดบิต”
                      ไม่ประสงค์สมัครบัตรเดบิตให้เลือก “ข้าม”

ขั้นตอนที่ 3/17

เลือกสมัครบัตรเดบิต
ลูกค้าต้องการสมัครบัตรเดบิต
เลือก “สมัครบัตรเดบิต”
ไม่ประสงค์สมัครบัตรเดบิตให้เลือก “ข้าม”

เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อกรอกข้อมูล และเลือก “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 4/17

เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อกรอกข้อมูล และเลือก “ต่อไป”

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 5/17

กรอกข้อมูลส่วนตัว

เลือกวิธียืนยันตัวตน ด้วย “บัตรประชาชน”

ขั้นตอนที่ 6/17

เลือกวิธียืนยันตัวตนด้วย “NDID”
แจ้งเตือน : เพื่อให้คุณสามารถเปิดบัญชีได้จนสำเร็จ
โปรดตรวจสอบว่าคุณมีโมบายแบงค์กิ้งของธนาคารอื่นบนมือถือ หากไม่มีโปรดกด “ยกเลิก” และเลือก
“ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน”

กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือก “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 7/17

กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือก “ยืนยัน”

นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน (ฟรี) ได้ที่

ขั้นตอนที่ 8/17

กดดำเนินการต่อ และเมื่อยืนยันตัวตนด้วย NDID
กับแอปพลิเคชันธนาคารปลายทางสำเร็จ
ต้องกลับมาทำรายการต่อบน K PLUS
จนสำเร็จภายใน 24 ชั่วโมง

นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน (ฟรี) ได้ที่

ขั้นตอนที่ 9/17

เลือกธนาคารที่เคยลงทะเบียน NDID ไว้แล้ว
(ปรากฏในส่วนด้านบน) หรือ กรณีไม่เคยสมัคร
NDID ไว้ เลือกธนาคารที่คุณมีโมบายแบงค์กิ้ง
บนมือถืออยู่แล้วเพื่อสมัคร NDID และเปิดบัญชีต่อ

ขั้นตอนต่อไป

ยืนยันตัวตนด้วย NDID

clock

ขั้นตอนที่ 10/17

เปิดโมบายแบงค์กิ้งของธนาคารอื่นที่ลงทะเบียน NDID
และยืนยันตัวตน NDID ให้สำเร็จ ภายใน 60 นาที

ดำเนินการเปิดบัญชีต่อบนแอปพลิเคชั่น K PLUS

กดที่รูปเพื่อขยาย กดที่รูปเพื่อขยาย กดที่รูปเพื่อขยาย

ขั้นตอนที่ 11/17

เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ
เปิดแอฟพลิเคชัน K PLUS
กด “ตรวจผลการยืนยันตัวตน

ขั้นตอนที่ 12/17

ทำความเข้าใจเงื่อนไขและวิธีการ
การสแกนใบหน้าเพื่อเปิดบัญชี

ขั้นตอนที่ 13/17

ลูกค้าจะได้รับ Notification
เพื่อทำการถ่ายรูปใบหน้า
(Facial Scan)
ยืนยันตัวตนอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 14/17

เมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จ
เลือก “ดำเนินการต่อ”

ขั้นตอนที่ 15/17

กำหนดรหัสผ่าน และพิจารณายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 16/17

ระบบดำเนินการเปิดบัญชี
ลูกค้ารอรับการยืนยัน
จากการแจ้งเตือน Feed
และ SMS

ขั้นตอนที่ 17/17

ลูกค้าสามารถเรียกดูสมุดบัญชีได้จากเมนูตั้งค่า
และเลือกสมุดบัญชี