รู้เท่าทันการ Jailbreak หรือ Root
บนโทรศัพท์มือถือ

1

แอปพลิเคชัน K PLUS รองรับ
ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใดบ้าง?

ระบบปฏิบัติการ iOS

รองรับ iOS 12.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ
iPod touch


วิธีการตรวจสอบระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ Android

2

การเจลเบรคหรือรูท
(Jailbreak / Root) คืออะไร?

กระบวนการดัดแปลงระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขระบบหรือติดตั้งโปรแกรมบางชนิดที่ปกติไม่สามารถติดตั้งได้ ซึ่งจะทำให้การทำงานของทุกแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงข้อมูลและไฟล์ต่างๆในเครื่องได้

3

ความเสี่ยงในการเจลเบรค
หรือรูทมีอะไรบ้าง?

โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่มีการดัดแปลงระบบปฏิบัติการจะเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพดักขโมยข้อมูลและอาจถูกกระทำการทุจริตได้อย่างง่ายดาย รวมถึงความเสี่ยงในการถูกติดตั้งมัลแวร์หรือไวรัสลงในอุปกรณ์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูล รหัสผ่านต่างๆ ข้อมูลทางธุรกรรมให้กับแฮกเกอร์

4

มีวิธีการตรวจสอบว่าโทรศัพท์
หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ
เจลเบรคหรือรูทอย่างไรบ้าง?

ระบบปฏิบัติการ iOS

หากมีติดตั้งโปรแกรมชื่อ Cydia
แสดงว่าเครื่องดังกล่าวได้ถูก Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ Android

หากมีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ SuperSU หรือ
SuperUser แสดงว่ามีการผ่านกระบวนการรูท

ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการรูท
ผ่านทางแอปพลิเคชัน ‘Advanced Root Checker’
โดยดาวน์โหลดและติดตั้งผ่านทาง Google Play Store

ทางเลือกที่ 2

เปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย
และไม่ผ่านการเจลเบรคหรือรูท

5

เมื่อพบว่าอุปกรณ์ของท่านเป็น
เครื่องเจลเบรคหรือรูทควรแก้ไข
อย่างไร?

ทางเลือกที่ 1

ยกเลิกการเจลเบรคหรือรูท ซึ่งมีวิธีการดังนี้

อุปกรณ์ iOS (Jailbreak)

ยกเลิกการเจลเบรคด้วย iTunes

 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. เข้า iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เลือก Restore iPhone (กู้คืน iPhone)

อุปกรณ์ Android (Root)

ยกเลิกด้วยแอป SuperSU

 1. เข้าแอป SuperSU
 2. เลือก Setting (การตั้งค่า)
 3. เลือก Full Unroot แล้วกดรีสตาร์ทโทรศัพท์ของท่าน

ทางเลือกที่ 2

เปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย และไม่ผ่านการเจลเบรคหรือรูท

ระบบปฏิบัติการ iOS

 1. เข้า Setting (การตั้งค่า)
 2. เลือก General (ทั่วไป)
 3. เลือก About (เกี่ยวกับ)
 4. ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ Software Version (เวอร์ชันซอฟแวร์)

ระบบปฏิบัติการ Android

 1. เข้า Setting (การตั้งค่า)
 2. เลือก About Phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์)
 3. เลือก Software Info (ข้อมูลซอฟต์แวร์)
 4. ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ Android Version (เวอร์ชัน Android)