ช่วยเหลือ

เมื่อระบุรหัสเข้าใช้งาน K PLUS ผิดเกินจำนวน 3 ครั้ง และระบบล็อคจะสามารถปลดล็อคได้อย่างไร

ลูกค้าสามารถปลดล็อค K PLUS ได้ 3 ช่องทางได้แก่

  1. ปลดล็อคด้วยตนเองผ่าน K PLUS วิธีปลดล็อค คลิก
  2. ปลดล็อคที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
  3. ปลดล็อคผ่าน K-Contact Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888888 กด 03
  4. ปลดล็อคและออกรหัสเข้าใช้งานใหม่ที่ตู้ K-ATM (กรณีมีบัตร ATM/Debit) วิธีปลดล็อค คลิก
หากไม่มีปุ่มให้ปลดล็อคด้วยตนเองผ่าน K PLUS จะต้องดำเนินการอย่างไร

กรณีไม่พบปุ่มสำหรับการปลดล็อครหัสผ่านด้วยตนเองบน K PLUS ให้ลูกค้าตรวจสอบเวอร์ชั่นของ K PLUS ในเครื่องโทรศัพท์ก่อน

  • หากเวอร์ชั่นต่ำกว่า 5.7.5 : ให้อัปเดต K PLUS ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและทำการปลดล็อคด้วยตนเองอีกครั้ง
  • หากเวอร์ชั่นมากกว่าหรือเท่ากับ 5.7.5 : แสดงว่าลูกค้าเคยปลดล็อค K PLUS ด้วยตนเองแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าใช้งาน K PLUS ได้ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องดำเนินการปลดล็อคผ่านช่องทางอื่นแทน
เมื่อเข้าใช้งาน K PLUS แล้วหน้าจอแสดงข้อความ “ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเวอร์ชั่นใหม่ครั้งแรก” จะต้องดำเนินการอย่างไร

ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนไปใช้สัญญาณ 3G/4G ที่เมนูการตั้งค่า (Setting) ของเครื่องโทรศัพท์ และดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฎเพื่อเข้าใช้งานต่อไป

ทำไมต้องใช้สัญญาณ 3G/4G ในการเข้าใช้งาน K PLUS ครั้งแรก

เพื่อความปลอดภัย ธนาคารจำเป็นต้องตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาจากผู้ให้บริการเครือข่ายว่าตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครบริการ K PLUS หรือไม่