ฟังก์ชัน

ลงทุนผ่าน Wealth PLUS

ตัวช่วยการลงทุนและวางแผนทางการเงินด้วยบริการสร้างพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ บน KPLUS

วิธีการใช้สร้างแผนการลงทุนลงทุนตามเป้าหมาย

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้ว
เลือก "ธุรกรรม"

2

เลือก "ลงทุน"

3

เลือก Wealth PLUS

4

เลือก ลงทุนเพื่อเป้าหมายชีวิต

5

เริ่มสร้างแผนการลงทุน

6

เลือก เป้าหมายการลงทุน

7

ตั้งชื่อแผนการลงทุน

8

กำหนดเงินลงทุนเป้าหมาย

9

ประเมินความเสี่ยง (CRR)

10

เลือกวิธีการคัดเลือกกองทุน

11

กำหนดเงินลงทุนครั้งแรก

12

กำหนดเงินลงทุนรายเดือน

13

ระบบจะจำลองผลการ
ลงทุน แสดงจำนวนเงิน
และวันที่ครบกำหนดตาม
เป้าหมาย

14

ระบบจะสร้างแผนแนะนำ
การลงทุนให้ตามความเสี่ยง

15

เลือก "เปิดบัญชี"

16

ยินยอมการพิสูจน์ตัวตน
พร้อมสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

17

ระบุข้อมูลส่วนตัว
เพื่อเปิดบัญชี

18

กดปุ่ม "ซื้อกองทุน"

19

เลือกบัญชีชำระเงิน และ
ระบุวันลงทุนรายเดือน

20

กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อซื้อกองทุน

21

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณ
จะได้รับ e-Slip เพื่อเป็น
หลักฐานการทำรายการ