ฟังก์ชัน

ธีม / ภาพพื้นหลัง

ปรับเปลี่ยนธีม และภาพพื้นหลังตามที่ชอบ เพื่อเพิ่มความพิเศษในแบบคุณ และรอพบกับธีมใหม่ๆได้ตลอดที่แอป K PLUS

วิธีการตั้งค่าธีมและพื้นหลัง1

เข้าสู่ K PLUS เลือก “อื่นๆ”

2

เลือก “การตั้งค่า”

3

เลือก “แอปพลิเคชัน”

4

เลือก “ธีม/ภาพพื้นหลัง”

5

ดาวน์โหลดธีม หรือภาพพื้นหลัง