ฟังก์ชัน

ตั้งโอนล่วงหน้า

ลูกค้าสามารถกำหนดวันตั้งโอนเงินล่วงหน้านานสูงสุด 1 ปี ได้ 3 รูปแบบ คือ ครั้งเดียว รายสัปดาห์ และรายเดือนวิธีการตั้งโอนล่วงหน้า

1

เข้าสู่แอป K PLUS เลือก”ธุรกรรม”และใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “โอนเงิน”

4

เลือกบัญชีที่ต้องการทำรายการ

5

เลือก “ตั้งโอนล่วงหน้า”

6

กรอกเลขบัญชี จำนวนเงิน และวันเวลาที่ต้องการทำรายการ และกด “ต่อไป”

7

ตรวจสอบรายการและกด “ยืนยัน”

8

ตั้งรายการโอนเงินล่วงหน้าสำเร็จ และกด “กลับ” ไปสู่หน้าแรก

วิดีโอแนะนำการตั้งโอนล่วงหน้า