ฟังก์ชัน

Pay with K PLUS

กดจ่ายง่ายในแอปเดียว

วิธีการใช้งาน

จ่ายผ่านFacebook

1

กดที่ดูคำสั่งซื้อและชำระเงินเพื่อดูรายละเอียดการสั่งซื้อและเลือกวิธีการชำระเงิน

2

เลือกชำระเงินผ่าน Pay with K PLUSและกดแถบ PAY WITH K PLUS เพื่อชำระเงิน

3

กดยอมรับ เพื่ออนุญาตเข้าถึงแอป K PLUS

4

ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันการทำรายการ

5

ตรวจดูรายการ และกดต่อไป

6

กดยืนยันเพื่อชำระเงิน

7

ทำรายการสำเร็จ กดกลับสู่ Facebook Messenger

8

หลักฐานการชำระเงินจะส่งปที่ Messenger อัตโนมัติ