ฟังก์ชัน

บัตรสมาชิก

บัตรสมาชิก พกติดมือถือ ด้วย K PLUS

วิธีการเพิ่มบัตรและใช้บัตรสมาชิกวิธีใช้บัตรสมาชิก

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “บัตรสมาชิก”

2

เลือกบัตรสมาชิกที่ต้องการใช้

3

สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือ
หรือใช้ทดแทนบัตรสมาชิกปกติได้

วิดีโอแนะนำวิธีใช้บัตรสมาชิก