ฟังก์ชัน

สินเชื่อ

บริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ด้านสินเชื่อได้สะดวกสบายผ่านปลายนิ้ว ทั้งชำระ ดูประวัติชำระย้อนหลัง รวมถึงขอเอกสารต่างๆวิธีการดูรายละเอียดสินเชื่อ

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “สินเชื่อ”

4

เมื่ออยู่ที่เมนู “สินเชื่อ” คุณจะเห็นรายละเอียดสินเชื่อของคุณในกล่อง “สินเชื่อของฉัน”