ฟังก์ชัน

สินเชื่อ

เสนอสินเชื่อที่เหมาะกับคุณ และอนุมัติเบื้องต้นทันที พร้อมสามารถดูภาพรวมหรือรายละเอียดสินเชื่อได้

วิธีการสมัครสินเชื่อและดูรายละเอียดสินเชื่อวิธีการสมัครสินเชื่อ

1

เข้าสู่แอป K PLUS
และเลือก “ธุรกรรม”

2

เลือก “สินเชื่อ”

3

เลือก “สินเชื่อเงินด่วน”

4

สามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
จากนั้นกด “สนใจสมัคร”

5

กรอกข้อมูลอาชีพและรายได้

6

ระบบจะคำนวณวงเงินสูงสุดและอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นให้
คุณสามารถปรับวงเงินและระยะเวลาการผ่อนได้ตาม
จากนั้นกด “ต่อไป”

7

กรอกข้อมูลเพิ่มเติม และชี้แจงการมีสินเชื่อบุคคล

8

ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอสินเชื่อ จากนั้นกด “ต่อไป”

9

เลือกยินยอมเพื่อเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

10

เลือกยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต

11

เลือกแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระเงินกู้ และเลือกบัญชีที่ใช้รับเงินและชำระสินเชื่อ
จากนั้นกด “ต่อไป”

12

ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอสินเชื่อเพิ่มเติม จากนั้นกด “ต่อไป”

13

กรณียอมรับผลการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นกด “ต่อไป”
*กรณีขอเพิ่มวงเงิน คุณจะต้องอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมบนแอป
K PLUS เพื่อให้ทางธนาคารพิจารณา

**หากกดยกเลิก จะไม่สามารถกลับมาทำรายการต่อได้
ต้องเริ่มทำรายการใหม่ตั้งแต่ต้น

14

คุณจะได้รับสัญญาสินเชื่อผ่านอีเมล์ที่ระบุไว้ตอนสมัคร
เมื่อพิจารณาสัญญา/ ข้อตกลง/ เงื่อนไขแล้ว
กด “ตกลงรับสินเชื่อ”

15

กด “ตกลง” และรอผลการพิจารณาสินเชื่อ

16

สมัครสินเชื่อสำเร็จ