ฟังก์ชัน

สินเชื่อ

บริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ด้านสินเชื่อได้สะดวกสบายผ่านปลายนิ้ว ทั้งชำระ ดูประวัติชำระย้อนหลัง รวมถึงขอเอกสารต่างๆวิธีการขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบ้าน

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “สินเชื่อ”

4

เลือกสินเชื่อบ้าน

5

เลือกบัญชีสินเชื่อ

6

เลือก “ขอเอกสาร”

7

เลือกปีที่ต้องการขอเอกสาร จากนั้นส่งคำขอ

8

ทำรายการสำเร็จ