ฟังก์ชัน

ลงทุน

เปลี่ยนการลงทุนให้ง่าย พอร์ตการลงทุนที่เข้าใจง่ายขึ้นด้วยกราฟแบบใหม่ และยังซื้อขายกองทุนได้ทันที

วิธีการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการลงทุนวิธีเปิดบัญชีกองทุน

1

เลือกธุรกรรม

2

ใส่รหัสผ่าน

3

เลือก “ลงทุน”

4

เลือก “ซื้อขายกองทุน”

5.1

เลือกกองทุนที่ต้องการซื้อหรือขาย และกดซื้อเมื่อต้องการซื้อ

5.2

5.3

6

กด “ตกลง” เพื่อเปิดบัญชีกองทุน

7

กด “ยืนยัน” ข้อตกลงและเงื่อนไข

8

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

9

เลือกบัญชีรับเงินค่าขายคืนและเงินปันผล

10

เปิดบัญชีกองทุนสำเร็จ ก็สามารถทำรายการซื้อขายกองทุนได้เลยทันที

11

ทำแบบประเมินความเสี่ยง

12.1

เมื่อได้รับผลประเมินระดับความเสี่ยงแล้วกดตกลงเพื่อทำการซื้อกองทุนได้เลยทันที

12.2

วิดีโอแนะนำเปิดบัญชีกองทุน