ฟังก์ชัน

บริการบัตรเครดิต

ทุกเรื่องบัตรเครดิตจัดการได้เองง่ายๆ

เลือกบริการที่ท่านสนใจสมัครบัตรเครดิต

1

เข้าสู่แอป K PLUS
แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

เลือก “สินเชื่อ”

3

เลือก “บัตรเครดิต”

4

สามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
จากนั้นกด “สนใจสมัคร”

5

กรอกข้อมูลอาชีพและรายได้

6

เลือกประเภทบัตร

7

กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

8

ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอสินเชื่อ
จากนั้นกด “ต่อไป”

9

เลือกยินยอมเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

10

เลือกยินยอมเพื่อเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต

11

เลือกแหล่งที่มาของรายได้
และเลือกวิธีการชำระเงิน

12

ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอสินเชื่อเพิ่มเติม
จากนั้นกด “ต่อไป”

13

กรณียอมรับผลการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นกด “ต่อไป”

*กรณีขอเพิ่มวงเงิน คุณจะต้องอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมบนแอป K PLUS เพื่อให้ทางธนาคารพิจารณา
**หากกดยกเลิก จะไม่สามารถกลับมาทำรายการต่อได้ ต้องเริ่มทำรายการใหม่ตั้งแต่ต้น

14

คุณจะได้รับตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการค่าธรรมเนียมฯ ผ่านอีเมล์ที่ระบุไว้ตอนสมัคร เมื่อพิจารณาคำรับรอง/ข้อมูล/เงื่อนไขแล้ว กด “ตกลงรับสินเชื่อ”

15

กด “ตกลง” และรอผลการพิจารณาสินเชื่อ

16

สมัครสินเชื่อสำเร็จ