ฟังก์ชัน

บริการบัตรเครดิต

ทุกเรื่องบัตรเครดิตจัดการได้เองง่ายๆโอนคะแนนสะสม

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “แลกคะแนนสะสม”

4

เลือก “โอนคะแนนสะสม”

5

เลือกบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ต้องการ จากนั้นกด “เลือกบัตร” แบนด์ที่ต้องการจะโอนคะแนนไป

6

เลือกบัตรที่ต้องการโอนคะแนน หากยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัตรสมาชิกของแบรนด์นั้น กรุณาเลือกเพิ่มบัตร

7

ใส่จำนวนคะแนนที่ต้องการโอน และกด “ต่อไป”

8

ตรวจสอบรายการและกด “ยืนยัน”

9

เมื่อทำรายการสำเร็จคุณจะได้รับ e-Slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ