ฟังก์ชัน

โอนเงิน

ทุกรายการมีหลักฐาน e-Slip บันทึกให้อัตโนมัติในอัลบั้มภาพ และแชร์ได้ผ่านโซเชียล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรม

วิธีการโอนเงินไปยังบัญชีและปลายทางต่าง ๆวิธีการโอนเงินต่างประเทศด้วยเบอร์มือถือ (PayNow ID)

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก
“ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “โอนเงิน”

4

เลือก “โอนเงินต่างประเทศ”

5

กรณีเข้ามาครั้งแรก
ให้กรอก
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
( ภาษาอังกฤษ )
และกด “ต่อไป”

6

กรณีเข้ามาครั้งต่อไป
ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมา
ให้ตรวจสอบหากข้อมูลถูกต้องให้
กด “ต่อไป”หากคุณต้องการแก้ไข
ข้อมูลให้กดไปที่เครื่องหมายดินสอ

7

เลือกประเทศของธนาคารปลายทาง

8

ตัวอย่าง : เลือกประเทศสิงคโปร์

9

สำหรับประเทศสิงคโปร์ จะมี 2 ช่องทางให้เลือกกล่องล่างคือ “โอนด้วยเบอร์มือถือ (PayNowID)”

10

กรอกเบอร์มือถือ จำนวนเงิน
และกด “ต่อไป”

11

ตรวจสอบชื่อผู้รับปลายทาง
และกด “ยืนยัน” ทั้งนี้ชื่อของผู้รับ
ได้มีการถูกซ่อนเป็นบางส่วน
ถ้าไม่แน่ใจให้ตรวจที่เบอร์มือถือ
และชื่อธนาคารผู้รับ

12

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ
e-slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

13

ในหน้า “ประวัติ” จะแสดงสถานะของรายการ
ถ้ารายการสำเร็จ
ชื่อขอผู้รับปลายทาง
จะมีการแสดงชื่อเต็ม

1

เข้าสู่แอป KPLUS แล้วเลือก “อื่นๆ”

2

เลือกเมนู “รับเงินโอน
PromptPay International”

3

ในกรณีที่ไม่อยากรับโอนเงิน PromptPay International ให้ปิด toggle