ฟังก์ชัน

โอนเงิน

ทุกรายการมีหลักฐาน e-Slip บันทึกให้อัตโนมัติในอัลบั้มภาพ และแชร์ได้ผ่านโซเชียล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรม

วิธีการโอนเงินไปยังบัญชีและปลายทางต่าง ๆวิธีการโอนเงินไปยังต่างประเทศ

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก
“ธุรกรรม”

2

ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เลือก “โอนเงิน"

4

เลือก “โอนเงินต่างประเทศ”

5

กรณีเข้ามาครั้งแรก ให้กรอกที่อยู่ติดต่อได้ (ภาษาอังกฤษ) และกด “ต่อไป”

5.1

กรณีเข้ามาครั้งต่อไป ระบบจะดึงข้อมูลขึ้นมาให้ หากข้อมูลถูกต้องให้กด “ต่อไป”
หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดเข้าไปที่เครื่องหมายดินสอ

5.2

แก้ไขข้อมูลและกด “ตกลง”

6

สามารถเลือกธนาคารปลายทางได้ 2 วิธี ได้แก่
1. ระบุ SWIFT Code และกด “ตกลง”
2. กด “ค้นหาธนาคาร”

6.1

วิธีที่ 1 ระบุ SWIFT Code
ระบุ SWIFT Code และกด “ตกลง”

6.2

วิธีที่ 2 กดค้นหาธนาคาร
เลือกประเทศของธนาคารปลายทาง

6.3

กรอกชื่อธนาคารเพื่อค้นหาธนาคาร

6.4

กดเลือกธนาคารปลายทาง

7

กรอกข้อมูล และกด “ต่อไป”

8

ตรวจสอบรายการและกด “ยืนยัน”

9

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ e-Slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

10

ในหน้า “ประวัติ” จะแสดงสถานะของรายการ