ฟังก์ชัน

ปลดล็อครหัสผ่าน

ปลดล็อครหัสผ่านได้ด้วยตัวคุณเอง กรณีเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือหรือไม่ได้เข้าใช้งานเกิน 30 วันปลดล็อคที่ตู้ K-ATM กรณีจำรหัสผ่านเดิมไม่ได้

1

ใส่รหัสผ่าน 6 หลักเพื่อทำธุรกรรม

2

เมื่อกรอกรหัสผ่านผิด หน้าจอจะแจ้งให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

3

กรณีใส่รหัสผิดครบ 3 ครั้ง สามารถปลดล็อครหัสได้โดยกดปุ่ม “ปลดล็อครหัส”

4

ไปที่ตู้ ATM ใส่บัตรเดบิตและใส่รหัสบัตรเดบิต จากนั้นเลือกเมนู K PLUS

5

เลือกปลดล็อค/ ตั้งรหัสใหม่

6

ใส่หมายเลขมือถือที่ผูกกับ K PLUS

7

ตั้งรหัสผ่านใหม่ 6 หลัก

8

ยืนยันรหัสผ่าน 6 หลัก อีกครั้ง

9

การตั้งรหัสใหม่เสร็จเรียบร้อย

10

เข้าสู่ K PLUS ด้วยรหัสที่ตั้งใหม่ได้ตามปกติ