บัตรเงินด่วน Xpress Cash กดเงิน ผ่อนของ รูดช้อป

บัตรเงินด่วน Xpress Cash

ทางนี้..มีเงินแน่
รูด กด ผ่อน ช่วยได้ในบัตรเดียว

ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน

1 มิ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63

รายละเอียดโปรโมชั่น

บัตรเงินด่วน Xpress Cash

โปรโมชั่นพิเศษ

ทางนี้..สบาย จ่ายไม่หนัก

ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน

1 มิ.ย. 63 – 30 พ.ย. 63

สิทธิพิเศษสำหรับมนุษย์เงินเดือนเท่านั้น!! ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน หลังจากนั้นดอกเบี้ยก็แค่หมื่นละ 5 บาท/วัน* สนใจสมัครเลย!

คำนวณยอดชำระเบื้องต้น

Select required amount
ยอดชำระทั้งหมด
{{ (pv+pmtx) | currency }} บาท
จำนวนดอกเบี้ย
{{ pmtx | currency }} บาท

ตารางค่างวดและอัตราดอกเบี้ย

จำนวนวัน อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย (บาท)
{{ npx }} {{ prog_INT }}% {{ calINT(npx, pv, prog_INT) | currency }}

ดอกเบี้ยและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • ยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

หมายเหตุ

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ

กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ

กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ

กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

รายละเอียดบัตรเงินด่วน Xpress Cash

วงเงินอนุมัติสูง

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

และไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สำหรับผู้สมัครที่มีรายได้ 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

กรณีรายได้ผู้สมัครต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน และผู้สมัครจะต้องมีวงเงินกับสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นลูกค้าที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคลภายใต้การกำกับก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 กับธนาคาร สามารถคงวงเงินเดิม หรืออนุมัติวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากของผู้บริโภคเฉลี่ยต่อเดือน

ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดชีพ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
ขอเพิ่มวงเงินได้ง่าย ๆ... แค่ 3 ขั้นตอน
 1. กรอกใบสมัครขอเพิ่มวงเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. เตรียมเอกสาร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงรายได้
  • *รับรองสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อ
 3. ส่งเอกสารได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

  หมายเหตุ
  กรณีการขอเพิ่มวงเงินกู้หมุนเวียนสินเชื่อภายใต้ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรือสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ธนาคารจะพิจารณาเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง เฉพาะวงเงินในบัตรเท่านั้น สำหรับอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามสัญญาสินเชื่อภายใต้ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรือสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) เดิมที่ลูกค้าทำไว้กับธนาคาร

กดเงินสด / รูดซื้อ / รูดผ่อน ครบ!!
จบในบัตรเดียว

เลือกกดถอนเงินสดได้ง่ายๆ ได้ 4 วิธี
 1. บัตรไม่ต้อง! ถอนเงินสดได้ไม่ต้องใช้บัตร

  ถอนเงินสดได้ทันใจโดยไม่ต้องใช้บัตรเงินด่วน Xpress Cash ทำเองได้ง่ายๆ เพียงสร้างรายการถอนจากวงเงินในบัตรของคุณผ่าน K PLUS และนำไปสแกน QR Code ที่ตู้ ATM กสิกรไทย ก็พร้อมรับเงินสดทันที
  วิธีเพิ่มบัตร Xpress Cash บน K PLUS วิธีเพิ่มบัตร Xpress Cash บน K PLUS วิธีถอนเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตร วิธีถอนเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตร

 1. ถอนเงินได้ไม่ต้องจับเงิน..โอนวงเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก

  ไม่ต้องเสี่ยงกันอีกต่อไป!! สามารถเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเงินด่วน Xpress Cash เป็นเงินสดตรงเข้าบัญชีเงินฝากของคุณได้ทันที ทำเองก็ได้ง่ายๆ บน K PLUS
  วิธีโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก วิธีโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก

 1. กดถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วไทย 24 ช.ม. ไม่มีค่าธรรมเนียม

  ใช้บัตรกดเงินสดได้ที่ตู้ ATM สูงสุด 200,000 บาท/วัน กดได้สูงสุด 10 ครั้ง/วัน ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท

 1. สะดวก...อยู่ที่ไหนก็โทรสั่งเงินโอนเข้าบัญชีได้กับบริการเงินสดทันใจโทรสั่งได้
  (Call for Xpress Cash)

  แค่โทรสั่งที่ 02-8888888 ไม่ต้องกรอกเอกสาร

 1. หมายเหตุ

  • ยอดเบิกถอนเงินขั้นต่ำสำหรับบริการเงินสดทันใจโทรสั่งได้เริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
  • บัญชีบัตรเงินด่วน Xpress Cash และบัญชีเงินฝากที่จะสั่งเงินโอนเข้าจะต้องเป็นชื่อเจ้าของบัญชีคนเดียวกัน
  • เงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 1 - 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ และในกรณีทำรายการแล้วเสร็จในวันหยุด ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 1 - 3 วันทำการถัดไป
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02-8888888
รูดช้อปก็สนุก...รูดผ่อนสินค้าก็ยิ่งสบาย*
 • รูดซื้อสินค้าชำระเต็มจำนวน หรือรูดผ่อนชำระสินค้าดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นานสูงสุด 36 เดือน

  ลูกค้าสามารถใช้บัตร Xpress Cash รูดชำระสินค้าและบริการแบบเต็มจำนวนได้ที่ร้านค้าทุกร้านที่มีสัญลักษณ์ Union Pay และสามารถรูดผ่อนชำระสินค้าได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยดอกเบี้ยดอกเบี้ยการรูดซื้อสินค้าเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน
  เงื่อนไขการรูดซื้อสินค้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

จ่ายคืนขั้นต่ำเบาๆ และไม่ต้องกังวลว่าจะเสียดอกเบี้ยเพิ่ม เพราะลืมชำระคืน

จ่ายคืนสบายๆ ขั้นต่ำ 5% หรือ ไม่ต่ำกว่า 500 บาท

สำหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท/เดือน ชำระเงินคืนขั้นต่ำ 5% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้างชำระในใบแจ้งหนี้จำนวนใดจะสูงกว่า)

เพียงสมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Payment) แค่ 3 ขั้นตอน
 1. กรอกใบสมัครใช้บริการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. เตรียมเอกสารแนบ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหน้าแรกบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย
  • สำเนาหน้าบัตรเงินด่วน Xpress Cash
  • รับรองสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อ
 3. ส่งเอกสารได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
จ่ายบัตรทันใจ ชำระได้หลายช่องทาง
ไม่มีค่าใช้จ่าย*
 1. ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย (Auto Payment)*
 2. โอนชำระยอดเงินคงค้างผ่านโทรศัพท์มือถือ (K PLUS)*
  วิธีการชำระสินเชื่อบน K PLUS วิธีการชำระสินเชื่อบน K PLUS
 3. โอนชำระยอดเงินคงค้างผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (K-Cyber Banking)*
 4. โอนชำระยอดคงค้างผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย*
 5. ชำระยอดคงค้างด้วยเงินสด หรือเช็ค ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
* กรณีทำรายการหลังเวลา 22.00 น. จะถือว่าเป็นการทำรายการของวันถัดไป

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำถามที่พบบ่อย

อนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าไหร่ พิจารณาจากอะไร?

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยพิจารณาจากรายได้ และความสามารถในการชำระหนี้

ทราบผลการอนุมัติภายในกี่วัน?

ทราบผลการอนุมัติภายใน 7 วันทำการ หลังจากธนาคารได้รับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน

มีค่าธรรมเนียมใดๆ หรือไม่?

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศ

ถ้าได้บัตรมาแล้วไม่ได้กด/เบิกเงินใช้จะเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?
 • ถ้าไม่กด/เบิกเงินใช้จะไม่เสียดอกเบี้ย เพราะการคิดดอกเบี้ยจะคิดตามยอดที่ลูกค้ากด/เบิกใช้ตามจริง (การคำนวณดอกเบี้ยของการกด/เบิกใช้เงิน จะเป็นการคำนวณแบบรายวัน แบบลดต้นลดดอก)
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
กดเงินได้ครั้งละกี่บาท? สูงสุดวันละกี่บาท? ในหนึ่งวันสามารถกดเงินได้กี่ครั้ง?

สามารถกดเงินสดได้ที่ตู้ ATM ทุกธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง โดยกดเงินได้สูงสุด 2 แสนบาทต่อวัน ซึ่งกดได้สูงสุด 10 ครั้งต่อวัน ครั้งละไม่เกิน 3 หมื่นบาท

ข้อเสนอการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS คืออะไร แตกต่างจากสมัครช่องทางอื่นอย่างไร

เป็นข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคาร และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าจะได้รับการเรียนเชิญผ่านแอป K PLUS

ข้อแตกต่างจากการสมัครผ่านช่องทางอื่น คือ

 1. ทราบผลการอนุมัติอย่างรวดเร็ว ผ่าน K PLUS
 2. ได้รับสินเชื่อเงินด่วนโอนเข้าบัญชีทันที หลังจากได้รับการอนุมัติผ่าน K PLUS
 3. ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร เพียงทำรายการผ่าน K PLUS โดยสัญญาสินเชื่อจะถูกส่งไปที่อีเมลของลูกค้าตามที่ระบุตอนสมัคร
 4. วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท (ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอวงเงินอนุมัติที่แตกต่างกัน และสามารถเลือกวงเงินที่ต้องการได้ แต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดในข้อเสนอ)
 5. ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 60 เดือน (ลูกค้าสามารถเลือก 3, 6, 9, 12 , 18, 24, 36, 48, 60 เดือน ยกเว้น รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท จะต้องผ่อน 12 เดือนขึ้นไป)
 6. อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับรายได้ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และระยะเวลาการผ่อนชำระที่ลูกค้าเลือก ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 26% ต่อปี
จะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองได้รับสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ใน K PLUS

ธนาคารมีรูปแบบในการแจ้งสิทธิ์บน K PLUS ดังนี้

 1. ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอใน K+ TODAY
 2. ลูกค้าได้รับข้อความหน้าแจ้งเตือน (รูปกระดิ่งมุมขวาบนของหน้าจอ)
 3. ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอในหน้า "สินเชื่อ" โดยจะมีแถบแสดง "Loans for You" (สินเชื่อสำหรับคุณ)

โดยลูกค้าแต่ละท่านอาจจะได้รับการแจ้งสิทธิ์ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ไม่ครบทั้ง 3 รูปแบบในครั้งเดียว

ทำอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ใน K PLUS โดยไม่ต้องส่งเอกสารแสดงรายได้

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคารมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการเรียนเชิญผ่าน K PLUS

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS เป็นอย่างไร

สำหรับลูกค้าที่ได้รับเชิญและกดสนใจสมัคร จะพบข้อมูลหน้าต่าง ๆ ดังนี้

 1. ข้อเสนอวงเงินสินเชื่อสูงสุด โดยลูกค้าสามารถปรับเลือกวงเงิน และระยะเวลาการผ่อนที่ต้องการได้ และกรุณาระบุอีเมลที่ต้องการใช้รับสัญญา
 2. ยืนยันข้อมูล
 3. ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และยืนยันด้วยการกด PIN รหัสผ่าน K PLUS (ข้อมูลเครดิตถูกใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อ)
 4. ให้ความยินยอมในการนำข้อมูลมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต

ทั้งนี้ ลูกค้าจะสามารถทำรายการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในแต่ละเดือนที่ได้รับข้อเสนอ ดังนั้น หากลูกค้ากด “ยกเลิก” ในหน้าใดหน้าหนึ่ง จะไม่สามารถกลับมากดรับสินเชื่อได้อีก

เมื่อกดสมัครสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผลการอนุมัติผ่าน K PLUS

หากลูกค้าผ่านการอนุมัติ จะได้รับสัญญาเงินกู้ผ่านทางอีเมลและข้อความแจ้งเตือน โดยลูกค้ามีความจำเป็น ต้องเข้ามากดดำเนินการต่อภายใน 72 ชั่วโมงก่อนหมดอายุ เพื่อให้ข้อมูล KYC และทำการยืนยันการได้รับและอ่านสัญญาสินเชื่อ พร้อมกดตกลงรับสินเชื่อ จากนั้น ธนาคารจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ อีกครั้ง หากลูกค้าผ่านการอนุมัติการสมัครสินเชื่อ ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าทันที และส่งข้อความแจ้งเตือนรายการอนุมัติทั้งหมดผ่าน K PLUS

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คืออะไร

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้า ที่จัดทำโดยบริษัทเครดิตบูโรให้แก่ธนาคาร

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการสมัคร (PDF)

ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท