เงินก้อนพร้อมใช้
สมัครง่าย เอกสารน้อย
ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ช่วยได้

ดอกเบี้ยต่ำสุด 15%
ตลอดอายุสัญญา

เริ่มต้นแค่หลักร้อย เพียงเดือนละ 330 บาท

ตารางดอกเบี้ย

สมัครง่าย
ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

สำหรับผู้กู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธ.กสิกรไทย

เช็กคุณสมบัติ เช็กคุณสมบัติ

เงินเดือน 15,000 บาท
ก็กู้ได้!

ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

เช็กคุณสมบัติ เช็กคุณสมบัติ

ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ

ไม่ว่าจะเสริมสวย เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ เรียนต่อ แต่งบ้าน พาครอบครัวไปพักผ่อน ปิดหนี้บัตรเครดิต หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

คำนวณยอดผ่อน

อนุมัติไว
รู้ผลภายใน 30 นาที!

เตรียมเอกสารให้ครบ แล้วไปที่สาขาได้เลย

เงื่อนไขอนุมัติใน 30 นาที
สาขาใกล้คุณ

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

Select required amount
Select required amount

ยอดผ่อนต่อเดือน

{{ pmtx | currency }}บาท

ตารางยอดผ่อนต่อเดือน

งวด(เดือน) ดอกเบี้ย ค่างวด
{{ 12*(i+1) }}

วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราแบบลดต้นลดดอก)

วงเงินอนุมัติ
(บาท)
ระยะเวลาผ่อนชำระ
(เดือน)
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่าน
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้มีเงินเดือน/รายได้ประจำ เจ้าของกิจการ
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 12 ดอกเบี้ยพิเศษ 15% ดอกเบี้ยพิเศษ 17% 20%
18, 24, 36, 48, 60 ดอกเบี้ยพิเศษ 16% ดอกเบี้ยพิเศษ 18%
12, 18, 24, 36, 48, 60 ดอกเบี้ยปกติ 17% ดอกเบี้ยปกติ 19%
80,001 - 240,000 12, 18, 24, 36, 48, 60 21% 22% 24%
20,001 - 80,000 12, 18, 24, 36, 48, 60 25% 25% 25%
6,000 - 20,000 12, 18, 24

หมายเหตุ

 • กรณีได้รับการอนุมัติวงเงิน 6,000 - 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ (ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับอนุมัติก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 25% อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64
สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ (บาท) 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
10,000 970 690 550 - - -
50,000 4,810 3,410 2,720 2,050 1,720 1,530
100,000 9,410 6,630 5,240 3,880 3,210 2,820
300,000 27,650 19,290 15,130 11,000 8,980 7,790
500,000 46,080 32,150 25,210 18,330 14,960 12,980
1,000,000 92,160 64,920 50,410 36,660 29,910 25,950
1,500,000 138,240 96,430 75,620 54,990 44,860 38,920
สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ (บาท) 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
10,000 970 690 550 - - -
50,000 4,810 3,410 2,720 2,050 1,720 1,530
100,000 9,460 6,680 5,290 3,930 3,270 2,880
300,000 27,940 19,580 15,420 11,310 9,290 8,120
500,000 46,560 32,630 25,700 18,840 15,490 13,530
1,000,000 93,120 65,250 51,390 37,680 30,970 27,060
1,500,000 139,680 97,870 77,080 56,520 46,450 40,590

หมายเหตุ

 • จำนวนเงินผ่อนชำระเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับผู้ประกอบการต้องการทราบยอดผ่อนชำระ กรุณาติดต่อธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงา��ปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมายเหตุ :

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

  หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

อนุมัติไว..ได้เงินก้อนไปใช้ทันที

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS

สมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น.
บน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด

 • มีบัญชีเงินฝาก
  บน K PLUS
 • รู้วงเงินสินเชื่อ
  เบื้องต้นทันที
 • ใช้เอกสารน้อย
 • อนุมัติปั๊ป...
  รับเงินทันที

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าเป็นพนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน สมัครได้หรือไม่ ?

สามารถสมัครได้ เป็นสิทธิพิเศษสำหรับพนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน รายได้ประจำระหว่าง 7,500 – 14,999 บาท และเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยในระบบ KBank Payroll ติดต่อกันตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไปเท่านั้น สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการสมัคร โดยไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้ ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ จะมีดังนี้

 1. อายุ 20-70 ปี
 2. สัญชาติไทย
 3. อายุงานของผู้สมัคร ผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

สำหรับเอกสารที่ในในการสมัคร มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ ให้แนบ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล มาด้วย)
อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่ ?

เป็นแบบลดต้น ลดดอก

กรณีผลการพิจารณาลูกค้าถูก Reject จะส่งแจ้งลูกค้าอย่างไร ?

จะเป็นการส่ง SMS หรือ จดหมายทางไปรษณีย์

ช่องทางการสมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
 1. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 2. ช่องทางออนไลน์
 3. K PLUS
 4. Booth กิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย
ถ้าต้องการทราบสถานะการสมัครสินเชื่อต้องทำอย่างไร ?

ติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการ เมื่อตอนสมัครสินเชื่อ หรือโทรมาที่ K-Contact Center 02-8888888

เอกสารที่ใช้ในการสมัครมีอะไรบ้าง ?

ท่านที่สนใจสมัครสินเชื่อ กรุณาเตรียมเอกสารตามประเภทผู้สมัครสินเชื่อของท่าน ดังนี้

สนใจสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ต้องทำอย่างไร ?

ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. กดเมนู / ปุ่ม "สินเชื่อ" บนหน้าธุรกรรมการเงิน
 2. กดเลือกดูข้อมูลสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan
 3. กดปุ่ม “สนใจสมัคร”
 4. ทำตามขั้นตอนต่างๆ บนแอปพลิเคชัน K PLUS

นอกจากนี้ ธนาคารมีข้อเสนอพิเศษเฉพาะลูกค้าเรียนเชิญ ที่มีบัญชีกับธนาคารมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้สามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan โดยไม่ใช้เอกสารบน K PLUS ซึ่งมีรูปแบบในการแจ้งสิทธิ์บน K PLUS ดังนี้

 1. ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอใน K+ TODAY
 2. ลูกค้าได้รับข้อความหน้าแจ้งเตือน (รูปกระดิ่ง มุมขวาบนของหน้าจอ)
 3. ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอในหน้า "สินเชื่อ" บนแถบแสดง "Loans for You" (สินเชื่อสำหรับคุณ)

ลูกค้าแต่ละท่านอาจจะได้รับแจ้งสิทธิ์ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ไม่ครบทั้ง 3 รูปแบบในครั้งเดียว

ข้อจำกัดของการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS มีอะไรบ้าง ?

ลูกค้าสามารถกดสมัครสินเชื่อ Xpress Loan บน K PLUS ได้ โดยต้องมี K PLUS เวอร์ชันตั้งแต่ 5.10.0 ขึ้นไป หากเวอร์ชันต่ำกว่าที่กำหนด ลูกค้าต้องทำการอัพเดทเวอร์ชันก่อน จึงจะสามารถสมัครสินเชื่อ Xpress Loan บน K PLUS ได้

สำหรับลูกค้าเรียนเชิญ สามารถกดสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ได้ ตั้งแต่เวอร์ชัน 5.9.0 ขึ้นไป

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS จะรู้ผลอนุมัติเมื่อไร ?

หากเป็นการกดสมัครสินเชื่อ Xpress Loan บน K PLUS จากเมนู "สินเชื่อ" จะทราบผลการอนุมัติภายใน 1 วันทำการ (ทราบผลไวสุดภายใน 1 ชั่วโมง) หากกดสมัครในช่วงเวลา 8:00 - 19:00 น. โดยปัจจุบันยังไม่สามารถสมัครสินเชื่อนอกเวลาดังกล่าวได้

หากเป็นการกดสมัครสินเชื่อ Xpress Loan บน K PLUS ผ่านข้อเสนอพิเศษเฉพาะลูกค้าเรียนเชิญ สามารถทราบผลการอนุมัติผ่าน K PLUS ทันที หากให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโรก่อน 22:30 น. แต่หากให้ความยินยอมหลังเวลา 22:30 น. ธนาคารจะแจ้งผลอนุมัติในวันรุ่งขึ้นหลัง 8:00 น.

ข้อแตกต่างระหว่าง การสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่านเมนู "สินเชื่อ" ปกติ กับ การสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่านข้อเสนอพิเศษเฉพาะลูกค้าเรียนเชิญ คืออะไร ?

การสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่านเมนู "สินเชื่อ" ปกตินั้น เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในการกรอกข้อมูลสมัครแทนการกรอกใบสมัครกระดาษ โดยเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด มีจุดเด่นคือ สมัครง่าย ทราบผลอนุมัติไว ภายใน 1 วันทำการ (โดยทราบผลไวสุดภายใน 1 ชั่วโมง) ใช้เอกสารน้อย ยื่นเอกสารด้วยการถ่ายรูปและอัปโหลดผ่าน K PLUS ได้เลย ไม่ต้องต่อคิวรับบริการ สามารถติดตามสถานะการสมัครได้ด้วยตนเองบน K PLUS วงเงินอนุมัติสูง และเงินเข้าบัญชีทันทีหลังทราบผลอนุมัติ

สำหรับการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่านข้อเสนอพิเศษ จะสามารถสมัครได้เฉพาะลูกค้าเรียนเชิญเท่านั้น จุดเด่นคือ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใดๆ สามารถกดสมัครบน K PLUS ได้ตลอดเวลา ทราบผลอนุมัติไว และเงินเข้าบัญชีทันทีหลังตกลงรับสินเชื่อ

หากสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS แล้วยังดำเนินการยังไม่จบ สามารถออกจากการสมัคร และกลับมาทำใหม่ต่อจากรายการเดิมภายหลังได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถกลับมาดำเนินการต่อจากรายการเดิมได้เลย หากลูกค้าดำเนินการถึงขั้นตอนยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโรของลูกค้าให้แก่ธนาคาร เรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วัน

หากไม่กลับมาดำเนินการภายในเวลาข้างต้น ใบสมัครจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ หากลูก��้าต้องการสมัครใหม่ ก็สามารถกลับมาดำเนินการสมัครใหม่ได้ โดยกดเมนู / ปุ่ม "สินเชื่อ" บนหน้าธุรกรรมการเงิน และเริ่มทำการสมัครอีกครั้ง

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่านเมนู “สินเชื่อ” บน K PLUS เป็นอย่างไร ?

สมัครง่ายๆ 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

 1. ให้ข้อมูลอาชีพและรายได้ เลือกวงเงินที่ต้องการ ตรวจทานข้อมูล จากนั้นให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และให้ความยินยอมในการนำข้อมูลมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต
 2. หากผ่านเงื่อนไขของทางธนาคารเบื้องต้น ทางธนาคารจะขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลที่อยู่ แหล่งที่มาของรายได้ และบัญชีที่ใช้รับและชำระสินเชื่อ
 3. ถ่ายภาพเอกสารประกอบการสมัคร ตามขั้นตอนบน K PLUS โดยลูกค้าสามารถกดอัพโหลดเอกสารภายหลังได้ ซึ่งต้องกลับมาอัพโหลดภายใน 5 วันทำการ ไม่เช่นนั้น ลูกค้าจะต้องเริ่มสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 (สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกสิกรไทย จะได้รับข้อเสนอวงเงินอนุมัติ หากลูกค้ายอมรับ สามารถดำเนินการต่อได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารใดๆ)
 4. กดตกลงรับสินเชื่อ

หากลูกค้าผ่านการอนุมัติการสมัครสินเชื่อ ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าทันที และส่งข้อความแจ้งเตือนรายการอนุมัติทั้งหมดผ่าน K PLUS

หากไม่สามารถดำเนินการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ได้
ให้ติดต่อ K-Contact Center เบอร์ 02-8888888

ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเรียนเชิญ ให้สมัครสินเชื่อ Xpress Loan บน K PLUS คืออะไร ?

ธนาคารจะมีข้อเสนอพิเศษ ให้แก่เฉพาะลูกค้าเรียนเชิญ มีบัญชีกับธนาคารมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยมีความพิเศษดังนี้

 1. ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใดๆ
 2. ทราบผลการอนุมัติผ่าน K PLUS ทันที หากให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโรก่อน 22:30 น. หากหลัง 22:30 น. ธนาคารจะแจ้งผลอนุมัติในวันรุ่งขึ้นหลัง 8:00 น.
 3. สัญญาสินเชื่อจะถูกส่งไปที่ Email ของลูกค้าตามที่ระบุตอนสมัคร
 4. ได้รับสินเชื่อเงินด่วนโอนเข้าบัญชีทันที หลังจากตกลงรับสินเชื่อ หากตกลงรับสินเชื่อหลัง 20:30 น. ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีในวันรุ่งขึ้นหลัง 6:00 น.
 5. วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท (ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอวงเงินอนุมัติที่แตกต่างกัน และสามารถเลือกวงเงินที่ต้องการได้ แต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดในข้อเสนอ)
 6. ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 60 เดือน (ลูกค้าสามารถเลือก 3, 6, 9, 12 , 18, 24, 36, 48, 60 เดือน ยกเว้น รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท จะต้องผ่อน 12 เดือนขึ้นไป)

อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับรายได้ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และระยะเวลาการผ่อนชำระที่ลูกค้าเลือก ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่านข้อเสนอเรียนเชิญ เป็นอย่างไร ?

สำหรับลูกค้าที่ได้รับเชิญ จะได้รับการแจ้งสิทธิ์บน K PLUS ดังนี้

 1. ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอใน K+ TODAY
 2. ลูกค้าได้รับข้อความหน้าแจ้งเตือน (รูปกระดิ่ง มุมขวาบนของหน้าจอ)
 3. ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอในหน้า"สินเชื่อ"บนแถบ "Loans for You" (สินเชื่อสำหรับคุณ)

ลูกค้าแต่ละท่านอาจจะได้รับแจ้งสิทธิ์ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ไม่ครบทั้ง 3 รูปแบบในครั้งเดียว

หลังจากกดสนใจสมัคร จะพบข้อมูลหน้าต่างๆ ดังนี้

 1. ข้อเสนอวงเงินสินเชื่อสูงสุด โดยลูกค้าสามารถปรับเลือกวงเงิน และระยะเวลาการผ่อนได้ตามต้องการ และกรุณาระบุอีเมลแอดเดรสที่ต้องการใช้ในการรับสัญญา
 2. ยืนยันข้อมูล
 3. ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และยืนยันด้วยการกด PIN รหัสผ่าน K PLUS (ข้อมูลเครดิตถูกใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อ)
 4. ให้ความยินยอมในการนำข้อมูลมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต (ไม่มีผลในการพิจารณาสินเชื่อ)

เมื่อกดสมัครสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผลการอนุมัติเบื้องต้น ผ่าน K PLUS

หากลูกค้าผ่านการอนุมัติเบื้องต้น จะได้รับสัญญาเงินกู้ผ่านทางอีเมลและข้อความแจ้งเตือน โดยลูกค้ามีความจำเป็นต้องเข้ามากดดำเนินการต่อ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนหมดอายุ เพื่อให้ข้อมูล KYC และทำการยืนยันการได้รับและอ่านสัญญาสินเชื่อ พร้อมกดตกลงรับสินเชื่อ จากนั้น ธนาคารจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ อีกครั้ง หากลูกค้าผ่านการอนุมัติการสมัครสินเชื่อ ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าทันที และส่งข้อความแจ้งเตือนรายการอนุมัติทั้งหมดผ่าน K PLUS

หากไม่สามารถดำเนินการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ได้
ให้ติดต่อ K-Contact Center เบอร์ 02-8888888 กด 853

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต คืออะไร ?

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้า ที่จัดทำโดยบริษัทเครดิตบูโรให้แก่ธนาคาร ซึ่งการให้ความยินยอมนี้ มีผลต่อการพิจารณาให้สินเชื่อ

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เป็นหนังสือที่ให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการนำข้อมูลที่ได้จากบริษัทเครดิตบูโร เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน ไปใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เพื่อการให้บริการสินเชื่อที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การให้ความยินยอมนี้ ไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ

กรณีกดสนใจสมัครผ่านข้อเสนอพิเศษและได้รับข้อความแจ้งเตือนผลการอนุมัติแล้ว แต่เมื่อกดเข้าไป พบข้อความ "รายการหมดอายุ" หรือ "ยกเลิก" หมายความว่าอย่างไร ?

พบ "รายการหมดอายุ" เกิดจากลูกค้าไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 72 ชม.) ทำให้ผลการอนุมัติสินเชื่อที่สมัครไปหมดอายุ และไม่สามารถดำเนินการต่อได้ อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ายังคงเข้าเงื่อนไขของทางธนาคาร ท่านจะได้รับข้อเสนอผ่านทาง K PLUS อีกครั้งในรอบถัดไป

พบ "ยกเลิก" เกิดจากลูกค้าได้กดปุ่ม "ยกเลิกสินเชื่อ" มาก่อนหน้านี้ (ไม่ได้กดปุ่ม “ตกลงรับสินเชื่อ”) ทำให้ผลการอนุมัติสินเชื่อที่สมัครถูกดำเนินการยกเลิกไป และไม่สามารถดำเนินการใดๆ ต่อได้ อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าเข้าเงื่อนไขจะได้รับข้อเสนอผ่านทาง K PLUS อีกครั้งในรอบถัดไป

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888 กด 04

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการสมัคร (PDF)

ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท