สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สมัครง่าย เอกสารน้อย
รับเงินก้อนพร้อมใช้

รับเงินแสน ผ่อนสบายแค่หลักพัน

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ช่วยได้

ดอกเบี้ยต่ำสุด 15%
ตลอดอายุสัญญา

เริ่มต้นแค่หลักร้อย เพียงเดือนละ 330 บาท

ตารางดอกเบี้ย

สมัครง่าย
ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

สำหรับผู้กู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธ.กสิกรไทย

เช็กคุณสมบัติ เช็กคุณสมบัติ

เงินเดือน 7,500 บาท ก็กู้ได้!

ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

เช็กคุณสมบัติ เช็กคุณสมบัติ

ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ

ไม่ว่าจะเสริมสวย เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ เรียนต่อ แต่งบ้าน พาครอบครัวไปพักผ่อน ปิดหนี้บัตรเครดิต หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

คำนวณยอดผ่อน

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

Select required amount
Select required amount

ยอดผ่อนต่อเดือน

{{ pmtx | currency }}บาท

ตารางยอดผ่อนต่อเดือน

งวด(เดือน) ดอกเบี้ย ค่างวด
{{ 12*(i+1) }}

วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราแบบลดต้นลดดอก)

วงเงินอนุมัติ
(บาท)
ระยะเวลาผ่อนชำระ
(เดือน)
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่าน
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้มีเงินเดือน/รายได้ประจำ เจ้าของกิจการ
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 12 ดอกเบี้ยพิเศษ 15% ดอกเบี้ยพิเศษ 17% 20%
18, 24, 36, 48, 60 ดอกเบี้ยพิเศษ 16% ดอกเบี้ยพิเศษ 18%
12, 18, 24, 36, 48, 60 ดอกเบี้ยปกติ 17% ดอกเบี้ยปกติ 19%
80,001 - 240,000 12, 18, 24, 36, 48, 60 21% 22% 24%
20,001 - 80,000 12, 18, 24, 36, 48, 60 25% 25% 25%
6,000 - 20,000 12, 18, 24

หมายเหตุ

 • กรณีได้รับการอนุมัติวงเงิน 6,000 - 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563

ผ่อนเบ๊า...เบา เริ่มต้นแค่ 330 บาท / เดือน

สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ (บาท) 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
6,000 580 410 330 - - -
11,000 1,060 750 600 - - -
50,000 4,810 3,410 2,720 2,050 1,720 1,530
100,000 9,410 6,630 5,240 3,880 3,210 2,820
300,000 27,650 19,290 15,130 11,000 8,980 7,790
500,000 46,080 32,150 25,210 18,330 14,960 12,980
1,000,000 92,160 64,920 50,410 36,660 29,910 25,950
1,500,000 138,240 96,430 75,620 54,990 44,860 38,920
สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ (บาท) 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
6,000 580 410 330 - - -
11,000 1,060 750 600 - - -
50,000 4,810 3,410 2,720 2,050 1,720 1,530
100,000 9,460 6,680 5,290 3,930 3,270 2,880
300,000 27,940 19,580 15,420 11,310 9,290 8,120
500,000 46,560 32,630 25,700 18,840 15,490 13,530
1,000,000 93,120 65,250 51,390 37,680 30,970 27,060
1,500,000 139,680 97,870 77,080 56,520 46,450 40,590

หมายเหตุ

 • ผ่อนเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือนคำนวณมาจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระที่ 24 เดือน
 • จำนวนเงินผ่อนชำระเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับผู้ประกอบการต้องการทราบยอดผ่อนชำระ กรุณาติดต่อธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมายเหตุ

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ

กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ

กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ

กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำถามที่พบบ่อย

ช่องทางการสมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง
 1. ยื่นเอกสารการสมัคร
  • สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
  • Booth กิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย
 2. กรอกข้อมูลให้ธนาคารติดต่อกลับ
  • Website ธนาคารกสิกรไทย
  • K PLUS
อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกหรือไม่

ใช่ เป็นแบบลดต้นลดดอก

ถ้าต้องการทราบสถานะการสมัครสินเชื่อต้องทำอย่างไร

ติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการเมื่อตอนสมัครสินเชื่อ หรือโทรมาที่ K-Contact Center 02-8888888

กรณีผลการพิจารณาลูกค้าถูก Reject จะได้รับแจ้งอย่างไร

ลูกค้าจะได้รับแจ้งผ่าน SMS หรือจดหมายทางไปรษณีย์

เอกสารที่ใช้ในการสมัครมีอะไรบ้าง

เอกสาร

ผู้มีรายได้ประจำ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
  ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
  ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน
  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
 • เอกสาร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน) ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)
 • กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น
 • ยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

  หมายเหตุ: กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เจ้าของกิจการ

กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

ข้อเสนอการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS คืออะไร แตกต่างจากสมัครช่องทางอื่นอย่างไร

เป็นข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคาร และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าจะได้รับการเรียนเชิญผ่านแอป K PLUS

ข้อแตกต่างจากการสมัครผ่านช่องทางอื่น คือ

 1. ทราบผลการอนุมัติอย่างรวดเร็ว ผ่าน K PLUS
 2. ได้รับสินเชื่อเงินด่วนโอนเข้าบัญชีทันที หลังจากได้รับการอนุมัติผ่าน K PLUS
 3. ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร เพียงทำรายการผ่าน K PLUS โดยสัญญาสินเชื่อจะถูกส่งไปที่อีเมลของลูกค้าตามที่ระบุตอนสมัคร
 4. วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท (ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอวงเงินอนุมัติที่แตกต่างกัน และสามารถเลือกวงเงินที่ต้องการได้ แต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดในข้อเสนอ)
 5. ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 60 เดือน (ลูกค้าสามารถเลือก 3, 6, 9, 12 , 18, 24, 36, 48, 60 เดือน ยกเว้น รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท จะต้องผ่อน 12 เดือนขึ้นไป)
 6. อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับรายได้ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และระยะเวลาการผ่อนชำระที่ลูกค้าเลือก ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น
จะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองได้รับสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ใน K PLUS

ธนาคารมีรูปแบบในการแจ้งสิทธิ์บน K PLUS ดังนี้

 1. ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอใน K+ TODAY
 2. ลูกค้าได้รับข้อความหน้าแจ้งเตือน (รูปกระดิ่งมุมขวาบนของหน้าจอ)
 3. ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอในหน้า "สินเชื่อ" โดยจะมีแถบแสดง "Loans for You" (สินเชื่อสำหรับคุณ)

โดยลูกค้าแต่ละท่านอาจจะได้รับการแจ้งสิทธิ์ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ไม่ครบทั้ง 3 รูปแบบในครั้งเดียว

ทำอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ใน K PLUS โดยไม่ต้องส่งเอกสารแสดงรายได้

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคารมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการเรียนเชิญผ่าน K PLUS

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS เป็นอย่างไร

สำหรับลูกค้าที่ได้รับเชิญและกดสนใจสมัคร จะพบข้อมูลหน้าต่าง ๆ ดังนี้

 1. ข้อเสนอวงเงินสินเชื่อสูงสุด โดยลูกค้าสามารถปรับเลือกวงเงิน และระยะเวลาการผ่อนที่ต้องการได้ และกรุณาระบุอีเมลที่ต้องการใช้รับสัญญา
 2. ยืนยันข้อมูล
 3. ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และยืนยันด้วยการกด PIN รหัสผ่าน K PLUS (ข้อมูลเครดิตถูกใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อ)
 4. ให้ความยินยอมในการนำข้อมูลมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต

ทั้งนี้ ลูกค้าจะสามารถทำรายการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในแต่ละเดือนที่ได้รับข้อเสนอ ดังนั้น หากลูกค้ากด “ยกเลิก” ในหน้าใดหน้าหนึ่ง จะไม่สามารถกลับมากดรับสินเชื่อได้อีก

เมื่อกดสมัครสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผลการอนุมัติผ่าน K PLUS

หากลูกค้าผ่านการอนุมัติ จะได้รับสัญญาเงินกู้ผ่านทางอีเมลและข้อความแจ้งเตือน โดยลูกค้ามีความจำเป็น ต้องเข้ามากดดำเนินการต่อภายใน 72 ชั่วโมงก่อนหมดอายุ เพื่อให้ข้อมูล KYC และทำการยืนยันการได้รับและอ่านสัญญาสินเชื่อ พร้อมกดตกลงรับสินเชื่อ จากนั้น ธนาคารจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ อีกครั้ง หากลูกค้าผ่านการอนุมัติการสมัครสินเชื่อ ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าทันที และส่งข้อความแจ้งเตือนรายการอนุมัติทั้งหมดผ่าน K PLUS

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คืออะไร

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้า ที่จัดทำโดยบริษัทเครดิตบูโรให้แก่ธนาคาร

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888 กด 04

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการสมัคร (PDF)

ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท