กู้เงินด่วน กับ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan สมัครสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย กู้เงินก้อนผ่าน K PLUS อนุมัติไว ได้เงินทันที

เงินก้อนอนุมัติไว โอนให้ทันที
ไม่ต้องใช้เอกสาร
ง่ายๆ สมัครเลยที่ Logo

ดูวิธีการสมัครผ่าน K PLUS

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan:
กู้เงินด่วน เงินก้อนทันใจ

กู้ง่าย อนุมัติไว ได้เงินทันที

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เงินเดือน 7,500 บาท ก็กู้ได้ สินเชื่อเงินก้อน อนุมัติไว ได้เงินทันที

เงินเดือน 7,500 บาท
ก็กู้ได้!

สินเชื่อเงินก้อน
อนุมัติไว ได้เงินทันที

คุณสมบัติ คุณสมบัติ

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan สินเชื่อกู้ง่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ไม่ต้องใช้เอกสาร แค่ทำผ่าน K PLUS

สินเชื่อกู้ง่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร

กู้ง่าย ใช้แอป ไม่ต้องใช้เอกสาร
ถูกกฎหมาย ผ่าน K PLUS

เอกสารการสมัคร เอกสารการสมัคร

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan อนุมัติไวสุดใน 15 นาที ได้เงินทันที เพียงสมัครสินเชื่อออนไลน์ ผ่าน K PLUS

สินเชื่ออนุมัติไวสุดใน
15 นาที ได้เงินทันที

ใช้แอปกดสมัครสินเชื่อ ผ่าน K PLUS ปลอดภัยถูกกฎหมาย

วิธีการสมัคร

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ดอกเบี้ยต่ำสุด 17% ต่อปี ตลอดสัญญา

ดอกเบี้ยต่ำสุด 17% ต่อปี ตลอดสัญญา

สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ
ผ่อนสบาย
เริ่มต้นแค่หลักร้อย
เพียงเดือนละ 200 บาท

ตารางดอกเบี้ย

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan สินเชื่อเงินกู้ อนุมัติง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

เงินกู้ฉุกเฉิน
ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อกู้ง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดการสมัคร รายละเอียดการสมัคร

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ สมัครสินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันที ได้เงินไว ก็ปิดหนี้ได้ไว ดอกเบี้ยต่ำผ่อนน้อย

ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ

สมัครสินเชื่อออนไลน์ได้เงินไว
ก็ปิดหนี้ได้ไว
มีเงินเหลือใช้
ดอกเบี้ยต่ำ ยอดผ่อนน้อย

คำนวณยอดผ่อน

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

Select required amount
หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 17% - 25% ต่อปี

ยอดผ่อนต่อเดือน

{{ pmtx | currency }}บาท

ตารางยอดผ่อนต่อเดือน

งวด(เดือน) ดอกเบี้ย ค่างวด
{{ np }}
 • วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น
 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก)

อาชีพ อัตราดอกเบี้ยปกติ
(ต่อปี)
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
(เดือน)
พนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย 17% - 25% 12, 18, 24, 36, 48, 60
พนักงานบริษัททั่วไป / ผู้มีเงินเดือน / ผู้มีรายได้ประจำ 19% - 25% 12, 18, 24, 36, 48, 60
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ 21% - 25% 12, 18, 24, 36, 48, 60

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร
 • กรณีได้รับการอนุมัติสินเชื่อเงินก้อนวงเงิน 4,000 - 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
 • สินเชื่อเงินก้อน ผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 200 บาทต่อเดือน คิดจากดอกเบี้ย 17% เงินต้น 4,000 บาท ผ่อน 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ (ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับอนุมัติก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 25% อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%)

สำหรับพนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนผ่าน
ธนาคารกสิกรไทย

icon swipe เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)
วงเงิน (บาท) 4,000 6,000 10,000 50,000 100,000 300,000
ดอกเบี้ย (ต่อปี) 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
12 เดือน 370 370 370 380 380 380 380 380 380 550 550 560 560 560 570 570 570 570 920 920 930 930 940 940 950 950 950 4,600 4,600 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,800 4,800 9,200 9,200 9,300 9,300 9,400 9,400 9,500 9,500 9,500 27,400 27,500 27,700 27,800 28,000 28,100 28,300 28,400 28,600
18 เดือน 260 260 260 260 270 270 270 270 270 380 390 390 390 400 400 400 400 410 640 640 650 650 660 660 670 670 680 3,200 3,200 3,300 3,300 3,300 3,300 3,400 3,400 3,400 6,400 6,400 6,500 6,500 6,600 6,600 6,700 6,700 6,800 19,000 19,200 19,300 19,500 19,600 19,800 19,900 20,100 20,200
24 เดือน 200 200 210 210 210 210 210 220 220 300 300 310 310 310 320 320 320 320 500 500 510 510 520 520 530 530 540 2,500 2,500 2,600 2,600 2,600 2,600 2,700 2,700 2,700 5,000 5,000 5,100 5,100 5,200 5,200 5,300 5,300 5,400 14,900 15,000 15,200 15,300 15,500 15,600 15,800 15,900 16,100
36 เดือน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800 1,900 1,900 1,900 1,900 2,000 2,000 2,000 2,000 3,600 3,700 3,700 3,800 3,800 3,900 3,900 4,000 4,000 10,700 10,900 11,000 11,200 11,300 11,500 11,700 11,800 12,000
48 เดือน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,700 1,700 2,900 3,000 3,000 3,100 3,100 3,200 3,300 3,300 3,400 8,700 8,900 9,000 9,200 9,300 9,500 9,700 9,800 10,000
60 เดือน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300 1,300 1,300 1,400 1,400 1,400 1,500 1,500 1,500 2,500 2,600 2,600 2,700 2,800 2,800 2,900 2,900 3,000 7,500 7,700 7,800 8,000 8,200 8,300 8,500 8,700 8,900
สำหรับพนักงานบริษัททั่วไป / ผู้มีเงินเดือน / ผู้มีรายได้ประจำ
icon swipe เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)
วงเงิน (บาท) 4,000 6,000 10,000 50,000 100,000 300,000
ดอกเบี้ย (ต่อปี) 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
12 เดือน 370 380 380 380 380 380 380 560 560 560 570 570 570 570 930 930 940 940 950 950 950 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,800 4,800 9,300 9,300 9,400 9,400 9,500 9,500 9,500 27,700 27,800 28,000 28,100 28,300 28,400 28,600
18 เดือน 260 260 270 270 270 270 270 390 390 400 400 400 400 410 650 650 660 660 670 670 680 3,300 3,300 3,300 3,300 3,400 3,400 3,400 6,500 6,500 6,600 6,600 6,700 6,700 6,800 19,300 19,500 19,600 19,800 19,900 20,100 20,200
24 เดือน 210 210 210 210 210 220 220 310 310 310 320 320 320 320 510 510 520 520 530 530 540 2,600 2,600 2,600 2,600 2,700 2,700 2,700 5,100 6,100 5,200 5,200 5,300 5,300 5,400 15,200 15,300 15,500 15,600 15,800 15,900 16,100
36 เดือน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,900 1,900 1,900 2,000 2,000 2,000 2,000 3,700 3,800 3,800 3,900 3,900 4,000 4,000 11,000 11,200 11,300 11,500 11,700 11,800 12,000
48 เดือน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,700 1,700 3,000 3,100 3,100 3,200 3,300 3,300 3,400 9,000 9,200 9,300 9,500 9,700 9,800 10,000
60 เดือน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300 1,400 1,400 1,400 1,500 1,500 1,500 2,600 2,700 2,800 2,800 2,900 2,900 3,000 7,800 8,000 8,200 8,300 8,500 8,700 8,900

หมายเหตุ

 • จำนวนเงินผ่อนชำระเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับผู้ประกอบการต้องการทราบยอดผ่อนชำระ กรุณาติดต่อธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
หมายเหตุ :

กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

สมัครผ่าน K PLUS

 • ใช้แอปกดสมัครสินเชื่อง่ายๆ ผ่าน K PLUS กู้เงินถูกกฎหมาย ไม่ต้องใช้เอกสาร*
 • ถ้าไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย หรือเดินบัญชีกับธนาคารอื่นก็สมัครผ่าน K PLUS ได้ แค่แนบสลิปเงินเดือนเพิ่ม

สมัครผ่านสาขา และช่องทางอื่น

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย :

*สำหรับการสมัครในทุกช่องทาง ผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย หรือเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยสม่ำเสมอ ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
หมายเหตุ :

กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
 • ใหม่ ถ้าต้องการขอรายการเดินบัญชีจากธนาคารอื่น (Statement) เพื่อสมัครสินเชื่อก็ทำได้ ง่ายๆ แค่ 5 คลิก
  บริการ dStatement

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

  เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
หมายเหตุ :

กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

สินเชื่ออนุมัติไว..ได้เงินก้อนทันที

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan
ผ่าน K PLUS
กู้เงินถูกกฎหมาย
ไม่โดนหลอก ดอกไม่แพง

สมัครได้ตั้งแต่เวลา 09:00 - 19:00 น.
บน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด

 • มีบัญชีเงินฝาก
  บน K PLUS
 • รู้วงเงินสินเชื่อ
  เบื้องต้นทันที
 • ใช้เอกสารน้อย
 • อนุมัติปั๊ป...
  รับเงินทันที
หรือ

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

warning คำเตือน! ระวังบุคคลแอบอ้าง ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินใดๆ ในการสมัครหรือหลังจากได้รับอนุมัติ
warning คำเตือน!
ระวังบุคคลแอบอ้าง ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินใดๆ ในการสมัครหรือหลังจากได้รับอนุมัติ

คำถามที่พบบ่อย

วงเงินอนุมัติเท่าไหร่ ? พิจารณาจากอะไร ?

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร

ถ้าเป็นพนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน รายได้ 7,500 บาทต่อเดือน สมัครได้หรือไม่ ?

พนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน แค่มีรายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้ได้ โดยสามารถตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และ เอกสารการสมัคร เอกสารการสมัคร ได้เลยค่ะ

ทราบผลการอนุมัติภายในกี่วัน ?

ทราบผลการอนุมัติสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ภายใน 15 วัน หลังจากธนาคารได้รับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน

ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครด้วยหรือไม่ ?

การสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆ มาค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่ ?

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) เป็นสินเชื่อเงินก้อน กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มียอดผ่อนชำระเป็นจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน ทำให้ง่ายต่อการจัดการสภาพคล่องในแต่ละเดือน ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน

มีค่าธรรมเนียมใดๆ หรือไม่ ?

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และไม่มีค่าธรรมเนียมโปะ / ปิดหนี้ก่อนกำหนด

ช่องทางการสมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
 1. ช่องทางออนไลน์
  • ผ่าน K PLUS
  • ผ่าน เว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 2. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. บูธกิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย
เอกสารที่ใช้ในการสมัครมีอะไรบ้าง ?

ท่านที่สนใจสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) กรุณาเตรียมเอกสารตามประเภทผู้สมัครสินเชื่อของท่าน ดังนี้

ถ้าต้องการทราบสถานะการสมัครสินเชื่อต้องทำอย่างไร ?

ติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการเมื่อตอนสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) หรือโทร K-Contact Center 02-8888888

กรณีไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จะรู้ได้อย่างไร ?

ธนาคารจะส่ง SMS หรือ จดหมายทางไปรษณีย์ ตามข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไว้ในใบสมัคร

ข้อจำกัดของการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS มีอะไรบ้าง ?
 1. ลูกค้าจำเป็นต้องมีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกสิกรไทย
 2. ลูกค้าต้องมีแอป K PLUS เวอร์ชันตั้งแต่ 5.13.0 ขึ้นไป หากเวอร์ชันต่ำกว่าที่กำหนด ลูกค้าต้องทำการอัพเดทเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน
 3. ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ได้ในช่วงเวลา 09:00 - 19:00 น. เท่านั้น
รู้ผลอนุมัติเมื่อไร ? และหลังผ่านอนุมัติต้องรอเงินกี่วัน ?

จะทราบผลการอนุมัติสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ภายใน 1 วันทำการ (ไวสุด 15 นาที) หากกดสมัครในช่วงเวลา 09:00 - 19:00 น. ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถสมัครนอกเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หลังผ่านอนุมัติวงเงินสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีที่ระบุไว้ตอนสมัคร ให้เบิกถอนใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอ

เช็คสถานะการสมัครบน K PLUS ได้อย่างไร ?

กรณีลูกค้าสมัครสินเชื่อเงินด่วน ผ่าน K PLUS จะสามารถเช็คสถานะการสมัครได้ที่

 1. เข้าเมนู "สินเชื่อ" จากหน้าธุรกรรม
 2. ภายใต้หัวข้อ Application Status (หัวข้อนี้จะแสดงขึ้นมา หลังจากลูกค้าดำเนินการสมัครสินเชื่อแล้ว) ให้เลือก "สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan" ที่ได้ดำเนินการสมัครไว้
 3. หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครสินเชื่อของลูกค้า ว่าถึงขั้นตอนใด

หมายเหตุ: กรณีสมัครผ่านช่องทางอื่น ติดต่อผู้ให้บริการตอนสมัคร หรือโทร K-Contact Center 02-8888888

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง ?

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกสิกรไทย หรือ ลูกค้าที่มีเงินเข้า-ออกบัญชีกสิกรไทยสม่ำเสมอตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าต้องการขอวงเงินเพิ่มจากผลการพิจารณาเบื้องต้น สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ทุกกรณี โดยสามารถถ่ายรูปเอกสารและอัปโหลดผ่านแอป K PLUS ได้เลย

สำหรับลูกค้าทั่วไป หรือลูกค้าที่เดินบัญชีกับธนาคารอื่น ใช้เอกสารแสดงรายได้เพียงอย่างเดียว ด้วยการถ่ายรูปเอกสารและอัปโหลดผ่านแอป K PLUS ด้วยเช่นกัน

ทำไมต้องสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ?

เนื่องจากบริษัทเครดิตบูโร (NCB) มีประกาศว่า การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น จะต้องมีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) มาก่อน ดังนั้น ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปรับกระบวนการให้มีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) บน K PLUS สำหรับกรณีลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนสมัคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่นี้

มีวิธีลดขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ให้สมัครได้เร็วและง่ายขึ้นไหม ?

วิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ได้เร็วขึ้น คือทำ 2 ขั้นตอนนี้ก่อนให้เรียบร้อย

 1. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน (Dip Chip) กับธนาคารกสิกรไทย หากยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนมาก่อน สามารถทำผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
  • ที่ ตู้ ATM กสิกรไทยที่มีสติกเกอร์ K CHECK ID
  • สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
  • เครื่อง K CHECK ID ณ ตัวแทนที่ธนาคารกำหนด
 2. ลงทะเบียนสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล (NDID) หากยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครบริการ NDID มาก่อนสามารถสมัครบน KPLUS ได้เลย โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. เข้าหน้า "ธุรกรรม" เลือกเมนู "บริการอื่น"
  2. กด "บริการ NDID" และกดปุ่ม "ลงทะเบียน"
  3. กด "ยอมรับ" เพื่อให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ธนาคาร
  4. กรอกและตรวจสอบข้อมูล จากนั้นสแกนใบหน้า
  5. ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครอีกครั้ง แล้วกด "ยืนยัน"
  6. ระบบจะแจ้งผลผ่านช่องทางแจ้งเตือนบน K PLUS

หากลูกค้าเคยทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และสมัครบริการ NDID มาก่อนแล้ว ก็สามารถไปสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ได้เลย

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต คืออะไร ?

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้า ที่จัดทำโดยบริษัทเครดิตบูโรให้แก่ธนาคาร ซึ่งการให้ความยินยอมนี้ มีผลต่อการพิจารณาให้สินเชื่อ

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เป็นหนังสือที่ให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการนำข้อมูลที่ได้จากบริษัทเครดิตบูโร เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน ไปใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เพื่อการให้บริการสินเชื่อที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การให้ความยินยอมนี้ ไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ต้องทำอย่างไร ?
หากสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS แล้วยังดำเนินการไม่จบ สามารถออกจากการสมัคร และกลับมาทำรายการเดิมต่อภายหลังได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถกลับมาดำเนินการต่อจากรายการเดิมได้เลย หากลูกค้าดำเนินการถึงขั้นตอนยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโรของลูกค้าให้แก่ธนาคาร เรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วัน

หากไม่กลับมาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ใบสมัครจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

หากพบหน้าจอแสดงผลว่า ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร จะขอทราบเหตุผลการปฏิเสธได้อย่างไร ?

การแจ้งผลที่หน้าจอเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติเบื้องต้น ตามเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเหตุผลได้ที่ K-Contact Center เบอร์ 02-8888888

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888 กด 04

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการสมัคร (PDF)

ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท