กู้เงินด่วน กับ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan สมัครสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย กู้เงินก้อนผ่าน K PLUS อนุมัติไว ได้เงินทันที กู้เงินด่วน กับ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan สมัครสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย กู้เงินก้อนผ่าน K PLUS อนุมัติไว ได้เงินทันที

ถ้าเครดิตดี..ก็มีสิทธิ์

ได้ดอกถูกสุด 17% ต่อปี

(ตลอดอายุสัญญา)

สมัครง่ายผ่าน logo K-plus

ดูวิธีการสมัครผ่าน K PLUS

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan
กู้เงินด่วน เงินก้อนทันใจ กู้ง่าย อนุมัติไว ได้เงินทันที

เงินเดือน 7,500 ก็กู้เงินได้ เงินกู้ กู้เงินออนไลน์ แอปกู้เงินถูกกฎหมาย สมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่าน K PLUS

เงินเดือน 7,500 บาท

ก็กู้ได้!

สินเชื่อเงินก้อน
กู้เงิน อนุมัติไว ได้เงินทันที

คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร

กู้เงิน เงินกู้ กู้เงินออนไลน์ แอปกู้เงินถูกกฎหมาย สมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่าน K PLUS ไม่ต้องค้ำ

สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร

สมัครง่าย ใช้แอป ไม่ต้องใช้เอกสาร
กู้เงินถูกกฎหมาย ผ่าน K PLUS

เอกสารการสมัครสินเชื่อ เอกสารการสมัครสินเชื่อ

แอปกู้เงินถูกกฎหมาย เงินกู้ กู้เงินออนไลน์ผ่าน K PLUS เงินกู้ เงินด่วน อนุมัติภายใน 15 นาที รับเงินทันที

สินเชื่ออนุมัติไวสุดใน
15 นาที ได้เงินทันที

ใช้แอปกดสมัครสินเชื่อ ผ่าน K PLUS ปลอดภัย เงินกู้ถูกกฎหมาย

วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วน

กู้เงินฉุกเฉิน เงินด่วน ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เงินกู้ สมัครสินเชื่อออนไลน์ กู้เงินออนไลนื ได้แล้ว ผ่าน K PLUS

ดอกเบี้ยต่ำสุด 17% ต่อปี ตลอดสัญญา

สินเชื่อบุคคล สมัครง่าย ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยระหว่าง 17% - 25% ต่อปี

ตารางดอกเบี้ยเงินกู้

กู้เงินฉุกเฉิน ต้องการเงินด่วน เงินกู้ฉุกเฉิน สมัครเลยผ่าน K PLUS แอปกู้เงินถูกกฎหมาย กู้เงินออนไลน์ผ่าน อนุมัติเร็ว ภายใน 15 นาที รับเงินทันที

กู้เงินฉุกเฉิน

ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อสมัครง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ำ เงินด่วน เงินกู้ สมัครเลยผ่าน K PLUS แอปกู้เงินถูกกฎหมาย กู้เงินออนไลน์ผ่าน อนุมัติเร็ว ภายใน 15 นาที รับเงินทันที

ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ

สมัครสินเชื่อออนไลน์ได้เงินไว
ก็ปิดหนี้ได้ไว
มีเงินเหลือใช้
ดอกเบี้ยต่ำ ยอดผ่อนน้อย

คำนวณยอดผ่อนเงินกู้

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

ก่อนกู้เงิน มาคำนวณดูยอดผ่อนต่อเดือนกัน

Select required amount
หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 17% - 25% ต่อปี

ยอดผ่อนต่อเดือน

{{ pmtx | currency }}บาท

ตารางยอดผ่อนต่อเดือน

งวด(เดือน) ดอกเบี้ย ค่างวด
{{ np }}
 • วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น
 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก)

วงเงินอนุมัติ (บาท) อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) ระยะเวลาการผ่อนชำระ
(เดือน)
พนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือน
ผ่านธนาคารกสิกรไทย
พนักงานบริษัททั่วไป เจ้าของกิจการ /
อาชีพอิสระ
300,000 ขึ้นไป 17% 22% 24% 12, 18, 24, 36, 48, 60
100,000 - 299,999 22% 23% 25% 12, 18, 24, 36, 48, 60
น้อยกว่า 100,000 24% 25% 25% 12, 18, 24, 36, 48, 60

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร
 • กรณีได้รับการอนุมัติสินเชื่อเงินก้อนวงเงิน 4,000 - 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
 • สินเชื่อเงินก้อน ผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 200 บาทต่อเดือน คิดจากดอกเบี้ย 17% เงินต้น 4,000 บาท ผ่อน 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ที่แสดงอยู่นี้ (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2567 เป็นต้นไปเท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ (ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับอนุมัติก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 25% อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%)

สำหรับพนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนผ่าน
ธนาคารกสิกรไทย

icon swipe เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)
วงเงิน
(บาท)
ดอกเบี้ย
(ต่อปี)
60 เดือน 48 เดือน 36 เดือน 24 เดือน 18 เดือน 12 เดือน
100,000 22% 2,700 3,100 3,800 5,100 6,500 9,300
300,000 17% 7,400 8,600 10,600 14,800 18,900 27,300
500,000 17% 12,400 14,400 17,800 24,700 31,600 45,600
700,000 17% 17,300 20,100 24,900 34,600 44,300 63,800
900,000 17% 22,300 25,900 32,000 44,400 56,900 82,000
1,000,000 17% 24,800 28,800 35,600 49,400 63,300 91,200
สำหรับพนักงานบริษัททั่วไป / ผู้มีเงินเดือน / ผู้มีรายได้ประจำ
icon swipe เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)
วงเงิน
(บาท)
ดอกเบี้ย
(ต่อปี)
60 เดือน 48 เดือน 36 เดือน 24 เดือน 18 เดือน 12 เดือน
100,000 23% 2,800 3,200 3,800 5,200 6,600 9,400
300,000 22% 8,200 9,400 11,400 15,500 19,700 28,000
500,000 22% 13,800 15,700 19,000 25,900 32,800 46,700
700,000 22% 19,300 22,000 26,700 36,300 46,000 65,500
900,000 22% 24,800 28,300 34,300 46,600 59,100 84,200
1,000,000 22% 27,600 31,500 38,100 51,800 65,700 93,500

หมายเหตุ

จำนวนเงินผ่อนชำระเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับผู้ประกอบการต้องการทราบยอดผ่อนชำระ กรุณาติดต่อธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
หมายเหตุ :
 • กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด
 • การสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีความประสงค์ขอรับเอกสารทางอีเมลเท่านั้น หากประสงค์จะขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ขอสินเชื่อสามารถสมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารโดยกรอกใบสมัครกระดาษผ่านช่องทางสาขาหรือตัวแทนของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

เคล็ดลับสินเชื่อสมัครง่าย :

 • สำหรับการสมัครในทุกช่องทาง ผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย หรือเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยสม่ำเสมอ ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้
 • ถ้าไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ก็สมัครได้แค่แนบสลิปเงินเดือน

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
หมายเหตุ :

กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
 • ใหม่ ถ้าต้องการขอรายการเดินบัญชีจากธนาคารอื่น (Statement) เพื่อสมัครสินเชื่อก็ทำได้ ง่ายๆ แค่ 5 คลิก
  บริการ dStatement

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  เคล็ดลับสินเชื่อสมัครง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

  เคล็ดลับสินเชื่อสมัครง่าย : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  เคล็ดลับสินเชื่อสมัครง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
หมายเหตุ :
 • กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด
 • การสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีความประสงค์ขอรับเอกสารทางอีเมลเท่านั้น หากประสงค์จะขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ขอสินเชื่อสามารถสมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารโดยกรอกใบสมัครกระดาษผ่านช่องทางสาขาหรือตัวแทนของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

สินเชื่ออนุมัติไว..ได้เงินก้อนทันที

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan
ผ่าน K PLUS
กู้เงินถูกกฎหมาย
ไม่โดนหลอก ดอกไม่แพง

สมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.30 น.
บน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด

 • มีบัญชีเงินฝาก
  บน K PLUS
 • รู้วงเงินสินเชื่อ
  เบื้องต้นทันที
 • ใช้เอกสารน้อย
 • อนุมัติปั๊ป...
  รับเงินทันที
หรือ

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

warning คำเตือน! ระวังบุคคลแอบอ้าง ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินใด ๆ ในการสมัครหรือหลังจากได้รับอนุมัติ
warning คำเตือน!
ระวังบุคคลแอบอ้าง ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินใด ๆ ในการสมัครหรือหลังจากได้รับอนุมัติ

คำถามที่พบบ่อย

อนุมัติวงเงินให้เท่าไหร่? ดูจากอะไร?

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติจะเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารค่ะ

ถ้าเป็นพนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน รายได้ 7,500 บาทต่อเดือน จะสมัครได้มั้ย?

พนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน แค่มีรายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ได้ โดยสามารถตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และ เอกสารการสมัคร เอกสารการสมัคร ได้เลยค่ะ

รู้ผลอนุมัติเมื่อไหร่? และจะได้เงินเมื่อไหร่?

รู้ผลอนุมัติไวสุดใน 15 นาที - 1 วันทำการ อนุมัติปุ๊บโอนเงินเข้าบัญชีให้ทันที เมื่อสมัครผ่าน K PLUS ตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.30 น. ของทุกวันค่ะ

ต้องใช้คนมาค้ำประกัน หรือต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันมั้ย?

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อะไรค้ำประกันทั้งสิ้นค่ะ

ดอกเบี้ยเท่าไหร่? ผ่อนแบบลดต้น-ลดดอก หรือเปล่า?

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) เป็นสินเชื่อเงินก้อน ที่มีจำนวนยอดผ่อนเท่าๆกันทุกเดือน ดอกเบี้ยถูกเริ่มแค่ 17% ต่อปี ผ่อนได้นานถึง 60 เดือน ทำให้ยอดผ่อนต่อเดือนน้อยจ่ายคืนได้สบายๆ ทำให้ง่ายต่อการจัดการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แถมผ่อนได้แบบต้นลด-ลดดอก อีกด้วยค่ะ

ถ้าอยากสมัครผ่าน K PLUS ต้องทำยังไงบ้าง?

สมัครง่ายมาก ทำด้วยตัวเองก็ได้ตามนี้ได้เลยค่ะ

 1. โหลดแอป K PLUS หรือถ้ามีแอปอยู่แล้วให้อัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หรือเวอร์ชั่น 5.13.0 ขึ้นไป
 2. มีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกสิกรไทย เพื่อผูกบัญชีกับ K PLUS และรับเงินสินเชื่อ
 3. สามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ได้ในช่วงเวลา 08.30 - 19.30 น.

สมัครง่ายๆ ดูคลิปขั้นตอนการสมัคร และกดทำไปพร้อมกันได้เลยค่ะ

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ถ้าจะสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS ?

ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ผ่านทาง K PLUS เลยค่ะ โดยสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้สมัครมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่เดินบัญชีกับธาคารกสิกรไทยอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไปค่ะ

ถ้าผู้สมัครต้องการวงเงินเพิ่มมากขึ้นจากผลการอนุมัติวงเงินเบื้องต้น ก็สามารถถ่ายรูปและอัพโหลดเอกสารแสดงรายได้ เพิ่มเติมตอนสมัครทาง K PLUS ได้ค่ะ

สำหรับผู้สมัครที่เดินบัญชีกับธนาคารอื่นก็สมัครผ่าน K PLUS ได้เหมือนกัน แค่ถ่ายรูปและอัพโหลดภาพเอกสารแสดงรายได้ และสลิปเงินเดือนตอนที่สมัครทาง K PLUS ได้เช่นกันค่ะ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และ เอกสารการสมัคร เอกสารการสมัคร ได้เลยค่ะ

อยากรู้สถานะการสมัคร หลังจากสมัครผ่านทาง K PLUS เรียบร้อยแล้ว ต้องทำยังไง?

สามารถเช็คสถานะการสมัครด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ทำตามนี้ได้เลยค่ะ

 1. เข้าเมนู “สินเชื่อ” จากหน้าธุรกรรม
 2. ภายใต้หัวข้อ Application Status (หัวข้อนี้จะแสดงขึ้นมา หลังจากลูกค้าดำเนินการสมัครสินเชื่อแล้ว) ให้เลือก “สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan” ที่ได้ดำเนินการสมัครไว้
 3. หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครสินเชื่อของลูกค้า ว่าถึงขั้นตอนใด
 4. หมายเหตุ: กรณีสมัครผ่านช่องทางอื่น สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการตอนสมัคร หรือ
  โทร K-Contact Center 02-888-8888 ได้ค่ะ

อยากรู้เหตุผลของการไม่อนุมัติ ต้องทำยังไง?

การแจ้งผลที่หน้าจอเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเหตุผลเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center เบอร์ 02-888-8888 ค่ะ

มีวิธีลดขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ให้สมัครได้เร็วและง่ายขึ้นไหม?

วิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ได้เร็วขึ้น คือทำ 2 ขั้นตอนนี้ก่อนให้เรียบร้อยค่ะ

 1. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน (Dip Chip) กับธนาคารกสิกรไทย หากยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนมาก่อน สามารถทำผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
  • ที่ ตู้ ATM กสิกรไทยที่มีสติกเกอร์ K CHECK ID
  • สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
  • เครื่อง K CHECK ID ณ ตัวแทนที่ธนาคารกำหนด
 2. ลงทะเบียนสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล (NDID) หากยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครบริการ NDID มาก่อนสามารถสมัครบน KPLUS ได้เลย โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • เข้าหน้า “ธุรกรรม” เลือกเมนู “บริการอื่น”
  • กด “บริการ NDID” และกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
  • กด “ยอมรับ” เพื่อให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ธนาคาร
  • กรอกและตรวจสอบข้อมูล จากนั้นสแกนใบหน้า
  • ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครอีกครั้ง แล้วกด “ยืนยัน”
  • ระบบจะแจ้งผลผ่านช่องทางแจ้งเตือนบน K PLUS

หากลูกค้าเคยทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และสมัครบริการ NDID มาก่อนแล้ว ก็สามารถไปสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ได้เลยค่ะ

หากสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ยังไม่เสร็จ กลับมาสมัครต่อภายหลังได้มั้ย?

ภายใน 3 วัน ลูกค้าสามารถกลับมาดำเนินการต่อในขั้นตอนเดิมได้เลย หากผู้สมัครได้ดำเนินการถึงขั้นตอนยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโรเรียบร้อยแล้ว หากไม่กลับมาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด การสมัครในครั้งนั้นจะถูกยกเลิกอัตโนมัติค่ะ

มีค่าใช้จ่ายในการการสมัคร? / มีค่าธรรมเนียมอะไรมั้ย?

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ปลอดภัย ถูกกฎหมาย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร และไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ที่สำคัญสามารถโปะได้/ปิดได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆค่ะ

ทำไมต้องสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ทาง K PLUS?

เนื่องจากบริษัทเครดิตบูโร (NCB) มีประกาศว่า การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น จะต้องมีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) มาก่อน ดังนั้น ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปรับกระบวนการให้มีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) บน K PLUS สำหรับกรณีลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนสมัคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่นี้ โดยสามารถ ดูคลิปขั้นตอนการสมัคร และทำตามได้เลยค่ะ

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต คืออะไร?

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้า ที่จัดทำโดยบริษัทเครดิตบูโรให้แก่ธนาคาร ซึ่งการให้ความยินยอมนี้ มีผลต่อการพิจารณาให้สินเชื่อค่ะ

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เป็นหนังสือที่ให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการนำข้อมูลที่ได้จากบริษัทเครดิตบูโร เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน ไปใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เพื่อการให้บริการสินเชื่อที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การให้ความยินยอมนี้ ไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อค่ะ

อนุมัติวงเงินให้เท่าไหร่? ดูจากอะไร?

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติจะเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารค่ะ

ถ้าเป็นพนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน รายได้ 7,500 บาทต่อเดือน จะสมัครได้มั้ย?

พนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน แค่มีรายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ได้ โดยสามารถตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และ เอกสารการสมัคร เอกสารการสมัคร ได้เลยค่ะ

รู้ผลอนุมัติเมื่อไหร่? และจะได้เงินเมื่อไหร่?

ถ้าสมัครด้วยใบสมัครกระดาษ จะรู้ผลอนุมัติสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ภายใน 15 วัน หลังจากธนาคารได้รับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน โดยจะโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีให้ทันทีหลังอนุมัติ

แนะนำให้สมัครผ่าน K PLUS จะรู้ผลเร็วสุดภายใน 15 นาที – 1 วันทำการ และโอนเงินให้ทันทีค่ะ

ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครด้วยมั้ย?

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆทั้งสิ้นค่ะ

ดอกเบี้ยเท่าไหร่? ผ่อนแบบลดต้น-ลดดอก หรือเปล่า?

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) เป็นสินเชื่อเงินก้อน ที่มีจำนวนยอดผ่อนเท่าๆกันทุกเดือน ดอกเบี้ยถูกเริ่มแค่ 17% ต่อปี ผ่อนได้นานถึง 60 เดือน ทำให้ยอดผ่อนต่อเดือนน้อยจ่ายคืนได้สบายๆ ทำให้ง่ายต่อการจัดการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แถมผ่อนได้แบบต้นลด-ลดดอก อีกด้วยค่ะ

ต้องใช้เอกสารการสมัครอะไรบ้าง?

ท่านที่สนใจสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) กรุณาเตรียมเอกสารตามประเภทผู้สมัครสินเชื่อของท่าน ดังนี้

จะรู้ผลการอนุมัติสินเชื่อได้จากทางไหน?

ธนาคารจะส่ง SMS หรือ จดหมายทางไปรษณีย์ ตามข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไว้ในใบสมัคร

อยากรู้สถานะการสมัครต้องทำยังไง?

ติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการ เมื่อตอนสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) หรือ
โทร K-Contact Center 02-888-8888

สมัครทางไหนได้บ้าง?
 1. ช่องทางออนไลน์
  • ผ่าน K PLUS
  • ผ่าน เว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 2. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. บูธกิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย
มีค่าใช้จ่ายในการการสมัคร? / มีค่าธรรมเนียมอะไรมั้ย?

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ปลอดภัย ถูกกฎหมาย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร ไม่ต้องโอนก่อน และไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ที่สำคัญสามารถโปะได้/ปิดได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆค่ะ

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888 กด 04

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการสมัคร (PDF)

ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท