Middle|Left Green

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

​​​​​​​​​​​​​​​​​​คุ้มครองทุกการเจ็บและสูญเสีย
สูงสุด 3 ล้านบาท

ประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองทั้งการเสียชีวิต
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ
และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั่วโลก ทุกเวลา​


HtmlBlock
11
Padding
 
 

บาดเจ็บ พิการถาวร สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า สายตา)
หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครองด้วยวงเงินสูงสุด

3,000,000 บาท 

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding

เจ็บหรือสูญเสีย เราคุ้มครองให้

 

คุ้มครองการถูกฆาตกรรม
และการก่อการร้าย

 

คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 
 
 

เจ็บเท่าไหร่ เราจ่ายตามจริง

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สูงสุด 100,000 บาท ​ชดเชยรายได้วันละ 1,000 บาท กรณีรักษาตัวอยู่ในรพ.Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
14
Padding


 

แบบรายเดี่ยว

อายุระหว่าง 16 - 65 ปีBlack
Middle|Left
Left
HtmlBlock
15
Padding

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครองแบบเดี่ยว
1. การเสียชีวิต / ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 
 • ขณะโดยสารอยู่ในยวดยานพาหนะขนส่งสาธารณะทั่วโลก
3,000,000
 • ขณะอยู่ต่างประเทศ (นอกยานพาหนะขนส่งสาธารณะ)
2,000,000
2. การเสียชีวิต / สูญเสียมือ เท้า สายตา / หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จาก 
 • อุบัติเหตุทั่วไป
1,000,000
 • การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์
300,000
 • การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
300,000
3. การเสียชีวิต / สูญเสียมือ เท้า สายตา / หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการก่อการร้าย300,000
4. ค่ารักษาพยาบาล / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง100,000
5. รายได้ชดเชยวันละ (ไม่เกิน 365 วัน / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง)1,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
เบี้ยประกันภัย (บาท)แบบเดี่ยว
คุ้มครอง 1 ปี3,790
คุ้มครอง 3 ปี10,655

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย 16-65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
 • รับทั้งคนไทย และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)
 • คนไทย : ทำได้สูงสุดไม่เกิน 3 กรมธรรม์ต่อ 1 คน ชาวต่างชาติ : ทำได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น และสามารถสมัครแผนความคุ้มครองราย 1 ปีเท่านั้น (สมัครผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น)
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่อง กับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง พนักงาน ส่งเอกสาร และใช้มอเตอร์ไซด์ในการประกอบอาชีพ คนขับรถบรรทุกสิบล้อ นักแสดงกายกรรม ผู้แสดงแทน(ผาดโผน) ผู้ฝึกสัตว์ รปภ.คนงานก่อสร้าง กรรมกร ลูกเรือ ประมง พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ คนงานประจำสวนป่าไม้(อยู่ในป่า) พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน (ทั้งวิศวกรและคนงาน) พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง พนักงานปฏิบัติบนที่สูง นักกีฬาอาชีพ พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักร และทหาร ตำรวจ (ไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่)

หมายเหตุ

 • เงินชดเชยรายได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ​
 • รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งBlack
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารประกอบการสมัครมีอะไรบ้าง ?

เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ใบคำขอเอาประกันภัย และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนหรือไม่ ?

หากเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลคู่สัญญาที่กำหนดไว้ ก็ไม่ต้องสำรองจ่าย

เจ็บนิดหน่อย เช่น จากรถของเราเอง คุ้มครองเท่าไหร่ ?

เจ็บเท่าไหร่ ก็จ่ายตามจริง

ถ้าต้องนอนโรงพยาบาล ได้ค่าชดเชยไหม ? ได้วันละเท่าไหร่ ?

หากต้องนอนโรงพยาบาล จะได้รับค่าชดเชยสูงสุดวันละ 1,000 บาท ไม่เกิน 365 วัน / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

เบี้ยประกันแบ่งจ่ายเป็นวัน หรือเป็นเดือนได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถแบ่งจ่ายได้​

หากอุบัติเหตุต้องมีการผ่าตัดหรือเอ็กซเรย์ ประกันจ่ายให้หรือไม่ ?

จ่าย เนื่องจากค่าผ่าตัดและเอ็กซเรย์รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลด้วย


Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left