ฟังก์ชัน

บริการบัตรเดบิต

สะดวกกว่า ด้วย K PLUS ไม่ว่าจะทำรายการ ออกบัตรใหม่ เปิดบัตร / อายัดบัตร หรือตั้งวงเงินการใช้ การโอน ก็ทำได้เพียงปลายนิ้ววิธีการปรับวงเงินโอน / วงเงินถอน / วงเงินซื้อสินค้า

1

เข้าหน้า "ธุรกรรม"

2

ใส่รหัสผ่าน

3

เลือก "อื่นๆ" และไปที่ "ตั้งค่า" และไปที่ "การตั้งค่าบัญชี / บัญชีของฉัน"

4

เลือก "ปรับวงเงินโอนต่อวัน"

5

ปรับวงเงินโอนที่ต้องการ สูงสุด ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อวัน และกด "ยืนยัน"

6

ตรวจสอบรายละเอียด และกด "กลับ" ในหน้า สำเร็จ

7

สำหรับการ "ปรับวงเงินถอนต่อวัน" สามารถตั้งได้เช่นเดียวกัน แต่ตั้งได้ไม่เกิน 2 แสนบาท ต่อวัน และกด "ยืนยัน"

8

ตรวจสอบรายละเอียด และกด "กลับ" ในหน้า สำเร็จ

9

สำหรับการ "ปรับวงเงินซื้อสินค้าที่ต้องการ" สามารถตั้งได้เช่นเดียวกัน แต่ตั้งได้ไม่เกิน 2 แสนบาท ต่อวัน และกด "ยืนยัน"

10

ตรวจสอบรายละเอียด และกด "กลับ" ในหน้า สำเร็จ