ฟังก์ชัน

เปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่

เปลี่ยนง่าย ทำได้เอง ใช้งาน K PLUS ได้ต่อเนื่องเปลี่ยนเบอร์ใหม่ผ่านมือถือ

1

เมื่อเข้า K PLUS ด้วย 3G/4G/5G ถ้าเบอร์ที่ใช้ในเครื่องไม่ตรงกับเบอร์ที่สมัครบริการ ระบบจะแสดงหน้าแจ้งเตือน ไปที่ “ เปลี่ยนเบอร์มือถือ “

2

ต้องการเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ กด ถัดไป

3

ใส่รหัสผ่าน

4

กด ยินยอมการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

5

กด “ตกลง”

6

ใช้กล้องมือถือทำการสแกนใบหน้าในกรอบที่กำหนด เพื่อยืนยันตัวตน

7

เปลี่ยนเบอร์มือถือสำเร็จ