ฟังก์ชัน

บริการบัญชีเงินฝาก K-eSavings

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ง่ายๆ ทำธุรกรรมได้หลากหลาย ไม่มีค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนเปิดบัญชีเงินฝาก K-eSavings1

- Download แอปพลิเคชั่น K PLUS
- เข้าสู่แอปและเลือก “เปิดบัญชีใหม่”

2

อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขการเปิดบัญชี และกดเลือก “เปิดบัญชี”

3

- หากลูกค้าต้องการสมัครบัตรเดบิต เลือก “สมัครบัตรเดบิต”
- หากไม่ประสงค์สมัครบัตรเดบิตให้เลือก “ข้าม”

4

เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อกรอกข้อมูล และเลือก “ต่อไป”

5

กรอกข้อมูลส่วนตัว

6

เลือกวิธียืนยันตัวตนด้วย บัตรประชาชน

7

กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือก “ต่อไป”

8

ลูกค้านำบัตรประชาชน ไปยืนยันตัวตนได้ที่
ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์K CHECK ID
ร้านค้าพันธมิตร เช่น Big C , Mini Big C , KERRY EXPRESS

9

ลูกค้าสอดบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนที่จุด K CHECK ID

10

ทำความเข้าใจเงื่อนไขและวิธีการการสแกนใบหน้าเพื่อเปิดบัญชี

11

ลูกค้าจะได้รับ notification เพิ่อทำการถ่ายรูปใบหน้า (Facial Scan) ยืนยันตัวตนอีกครั้ง

12

เมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จ เลือก “ดำเนินการต่อ”

13

กำหนดรหัสผ่าน และพิจารณายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

14

ระบบดำเนินการเปิดบัญชี ลูกค้ารอรับการยืนยันจากการแจ้งเตือน Feed และ SMS

15

ลูกค้าสามารถเรียกดูสมุดบัญชีได้จากเมนูตั้งค่า และเลือกสมุดบัญชี