ฟังก์ชัน

บริการบัญชีเงินฝาก K-eSavings

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ง่ายๆ ทำธุรกรรมได้หลากหลาย ไม่มีค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนเปิดบัญชีเงินฝาก K-eSavings1

เข้าสู่ระบบ และเลือก "บริการอื่น"
เพื่อเปิดบัญชีเงินฝาก

2

เลือก "เปิดบัญชีเงินฝาก" ในบริการอื่น และเลือก "เปิดบัญชีใหม่"

3

อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือก "ถัดไป"

4

ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหลังจากกรอกข้อมูล หากถูกต้องแล้วเลือก "ยืนยัน"

5

ลูกค้าจะได้รับรายละเอียดบัญชีผ่านทาง Feed SMS และอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
กับธนาคาร