สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีออนไลน์
และสมัคร K PLUS

1


- Download แอปพลิเคชั่น K PLUS
- เข้าสู่แอปและเลือก “เปิดบัญชีใหม่”


2


อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขการเปิดบัญชี
และกดเลือก “เปิดบัญชี”


3


- หากลูกค้าต้องการสมัครบัตรเดบิต
เลือก “สมัครบัตรเดบิต”
- หากไม่ประสงค์สมัครบัตรเดบิตให้เลือก “ข้าม”


4


เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อกรอกข้อมูล และเลือก “ต่อไป”


5


กรอกข้อมูลส่วนตัว


6


เลือกวิธียืนยันตัวตนด้วย บัตรประชาชน


7


กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมตรวจสอบข้อมูล
ให้ครบถ้วน และเลือก “ต่อไป”


8


ลูกค้านำบัตรประชาชน ไปยืนยันตัวตนได้ที่
1.ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
2.ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ K CHECK ID
3.ร้านค้าพันธมิตร เช่น Big C , Mini Big C , KERRY EXPRESS
ค้นหาจุดยืนยันตัวตน

9


ลูกค้าสอดบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนที่จุด
K CHECK ID


10


ทำความเข้าใจเงื่อนไขและวิธีการ
การสแกนใบหน้าเพื่อเปิดบัญชี


11


ลูกค้าจะได้รับ notification เพื่อทำการ
ถ่ายรูปใบหน้า (Facial Scan) ยืนยัน
ตัวตนอีกครั้ง


12


เมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จ
เลือก “ดำเนินการต่อ”


13


กำหนดรหัสผ่าน และพิจารณายอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ


14


ระบบดำเนินการเปิดบัญชี ลูกค้ารอรับการยืนยันจากการแจ้งเตือน Feed และ SMS


15


ลูกค้าสามารถเรียกดูสมุดบัญชีได้จาก
เมนูตั้งค่า และเลือกสมุดบัญชี


1


- Download แอปพลิเคชั่น K PLUS
- เข้าสู่แอปและเลือก “เปิดบัญชีใหม่”


2


อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขการเปิดบัญชี
และกดเลือก “เปิดบัญชี”


3


- หากลูกค้าต้องการสมัครบัตรเดบิต
เลือก “สมัครบัตรเดบิต”
- หากไม่ประสงค์สมัครบัตรเดบิตให้เลือก “ข้าม”


4


เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อกรอกข้อมูล และเลือก “ต่อไป”


5


กรอกข้อมูลส่วนตัว


6


เลือกวิธียืนยันตัวตนด้วย NDID
แจ้งเตือน : หากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนกับองค์กรที่ท่านต้องการใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล(NDID) คุณจะไม่สามารถเปิดบัญชีสำเร็จได้


7


กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมตรวจสอบข้อมูล
ให้ครบถ้วน และเลือก “ยืนยัน”


8


กดดำเนินการต่อ และเมื่อยืนยันตัวตนด้วย NDID กับแอปพลิเคชันธนาคารปลายทางสำเร็จ ต้องกลับมาทำรายการต่อบน K PLUS จนสำเร็จภายใน 24 ชั่วโมง


9


1) เปิดแอฟพลิเคชันของธนาคารปลายทางที่ลงทะเบียน NDID ไว้ และต้องยืนยันตัวตน NDID ให้สำเร็จภายใน 30 นาที

2) เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ เปิดแอฟพลิเคชัน
K PLUS กด “ดำเนินการ”


10


ทำความเข้าใจเงื่อนไขและวิธีการ
การสแกนใบหน้าเพื่อเปิดบัญชี


11


ลูกค้าจะได้รับ notification เพิ่อทำการ
ถ่ายรูปใบหน้า (Facial Scan) ยืนยัน
ตัวตนอีกครั้ง


12


เมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จ
เลือก “ดำเนินการต่อ”


13


กำหนดรหัสผ่าน และพิจารณายอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ


14


ระบบดำเนินการเปิดบัญชี ลูกค้ารอรับการยืนยันจากการแจ้งเตือน Feed และ SMS


15


ลูกค้าสามารถเรียกดูสมุดบัญชีได้จาก
เมนูตั้งค่า และเลือกสมุดบัญชี





ธนาคารส่วนตัวบนมือถือคุณ

ทำธุรกรรมได้หลากหลายทั้งโอน เติม จ่าย เปิดบัญชี รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่สามารถทำได้เร็วและง่ายมากขึ้น

App Store Google play Huawei