รู้เท่าทันการ Jailbreak หรือ Root
บนโทรศัพท์มือถือ

Jailbreak / Root

1

แอปพลิเคชัน K PLUS รองรับ
ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใดบ้าง?

ระบบปฏิบัติการ iOS

รองรับ iOS 9.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ
iPod touch

ระบบปฏิบัติการ Android

รองรับ Android 5.0 ขึ้นไป

2

การเจลเบรคหรือรูท
(Jailbreak / Root) คืออะไร?

กระบวนการดัดแปลงระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขระบบหรือติดตั้งโปรแกรมบางชนิดที่ปกติไม่สามารถติดตั้งได้ ซึ่งจะทำให้การทำงานของทุกแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงข้อมูลและไฟล์ต่างๆในเครื่องได้

3

ความเสี่ยงในการเจลเบรค
หรือรูทมีอะไรบ้าง?

โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่มีการดัดแปลงระบบปฏิบัติการจะเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพดักขโมยข้อมูลและอาจถูกกระทำการทุจริตได้อย่างง่ายดาย รวมถึงความเสี่ยงในการถูกติดตั้งมัลแวร์หรือไวรัสลงในอุปกรณ์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูล รหัสผ่านต่างๆ ข้อมูลทางธุรกรรมให้กับแฮกเกอร์

4

มีวิธีการตรวจสอบว่าโทรศัพท์
หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ
เจลเบรคหรือรูทอย่างไรบ้าง?

ระบบปฏิบัติการ iOS

หากมีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ Cydia
แสดงว่ามีการผ่านกระบวนการเจลเบรค

ระบบปฏิบัติการ Android

หากมีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ SuperSU
SuperUser แสดงว่ามีการผ่าน
กระบวนการ root

ตรวจสอบ ผ่านทางแอปพลิเคชัน
‘Root Checker’
โดยดาวน์โหลดและติดตั้ง
ผ่านทาง Google Play

ทางเลือกที่ 2

เปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย
และไม่ผ่านการเจลเบรคหรือรูท

5

เมื่อพบว่าอุปกรณ์ของท่านเป็น
เครื่องเจลเบรคหรือรูทควรแก้ไข
อย่างไร?

ทางเลือกที่ 1

ยกเลิกการเจลเบรค ซึ่งมีวิธีการดังนี้

ระบบปฏิบัติการ iOS

ยกเลิกการเจลเบรคผ่านทางโปรแกรม iTunes โดยเชื่อมต่อ โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น เข้าโปรแกรม iTunes แล้วคลิกปุ่ม ‘กู้คืน iPhone’ (Restore iPhone)

ระบบปฏิบัติการ Android

ยกเลิกการรูทผ่านทางแอปพลิเคชัน SuperSU โดยเข้าไปที่หน้า ‘การตั้งค่า’ (Settings) ในแอปพลิเคชัน จากนั้นกด Full Unroot แล้วทำการรีสตาร์ทเครื่อง

ทางเลือกที่ 2

เปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย และไม่ผ่านการเจลเบรคหรือรูท

เปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่

ดูวีดิโอ คลิก