ขอแจ้งการยุติการให้บริการ

แอป blueconnect

ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 66 เป็นต้นไป

ท่านสามารถใช้บริการ wallet
ได้ที่แอป xplore

ผู้ที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย
เงินคงเหลือจะถูกโอนเข้าบัญชี
และได้รับ SMS แจ้งภายใน
วันที่ 27 พ.ย. 66
ผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย
กรุณาติดต่อ
02-888-8888 ต่อ 818
เพื่อดำเนินการรับเงินคืนต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ 1365 Contact Center กด 1

xplore-tele xplore-tele