โอนเงินต่างประเทศ K BIZ โอนเงินไปต่างประเทศ ผ่าน K BIZ ค่าธรรมเนียม 100

1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โอนเงินไปต่างประเทศผ่าน K BIZ วันนี้ พิเศษ! ค่าธรรมเนียม 250 บาท ต่อรายการ  • ค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ 250 บาท ต่อรายการ เฉพาะการโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน K BIZ เท่านั้น
  • ระยะเวลาการส่งเสริมการขายตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567 ถึง 31 ธ.ค. 2567
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า