วิเคราะห์ธุรกิจก่อสร้างไทย
ครึ่งหลังปี '65
โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

14 ก.ค. 2565

image document desktop 1
image document desktop 2
image document desktop 3
image document desktop 4
image document desktop 5
image document desktop 6
image document desktop 7
image document desktop 8
image document desktop 9
image document desktop 10
image document mobile 1
image document mobile 2
image document mobile 3
image document mobile 4
image document mobile 5
image document mobile 6
image document mobile 7
image document mobile 8
image document mobile 9
image document mobile 10
image document mobile 11
image document mobile 12
image document mobile 13
สิทธิพิเศษสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
สิทธิพิเศษสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง