คำถามที่พบบ่อย

K SHOP ใช้กับอุปกรณ์อะไรบ้าง ?

K SHOP ใช้ได้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

  • iOS เวอร์ชั่น 13 .0 ขึ้นไป
  • Android เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป

หมายเหตุ

  • Window Mobile ไม่สามารถใช้งานได้
  • iOS ที่ผ่านการ Jailbreak รวมทั้ง Android ที่ Root เครื่องแล้วจะยังสามารถใช้งานได้ แต่จะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เข้าใช้งาน

K SHOP เหมาะกับผู้ใช้งานแบบใด ?

  • กลุ่มร้านค้ารายย่อยที่มียอดการรับโอนเงินไม่เกิน 80,000 บาท / รายการ 300,000 บาท / เดือน
  • กลุ่มธุรกิจบุคคลที่เจ้าของกิจการทำเอง (Street Shop)
  • กลุ่มธุรกิจบุคคลที่มีลูกน้องเพียง 1-2 คน (Community Mall)

หมายเหตุ
ทั้งนี้ท่าสามารถขอเพิ่มวงเงินรับชำระได้ (เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) ที่ KBIZ Contact Center (24 ชั่วโมง) โทร. 02-888-8822

มี K SHOP บุคคลธรรมดาอยู่แล้ว สามารถสมัคร K SHOP ในนามนิติบุคคลเพิ่มได้หรือไม่

สามารถสมัครได้ ภายใต้เงื่อนไข Email และ
เบอร์มือถือ ที่ลงทะเบียนจะต้องไม่ซ้ำกับ K SHOP ที่เคยสมัครไว้แล้ว

องค์กร / ธุรกิจการกุศล สามารถสมัคร K SHOP ได้หรือไม่

สามารถสมัครได้ ตามเงื่อนไขของธนาคาร
เช่น จะต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียน