icon

สร้าง QR Code เพื่อรับชำระเงิน

สร้าง QR Code ได้ทั้งแบบไม่ระบุจำนวนเงิน
และระบุจำนวนเงิน
สามารถรับสแกนได้จาก
Mobile Banking ทุกธนาคาร
ไม่มีขั้นต่ำ ไม่มีค่าธรรมเนียม*

* เมื่อโอนผ่าน K PLUS หรือยอดไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ สำหรับ Mobile Banking ธนาคารอื่นๆ

วิธีการสร้าง QR Code
แบบไม่ระบุจำนวนเงิน

เหมาะกับร้านค้าที่ต้องการรับชำระเงินผ่าน
QR Code แบบให้ผู้ซื้อระบุจำนวนเงินเอง

วิธีการสร้าง QR Code แบบไม่ระบุจำนวนเงิน ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

กด “QR ร้าน”

วิธีการสร้าง QR Code แบบไม่ระบุจำนวนเงิน ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

ให้ผู้ซื้อสแกน QR Code หรือ
กด “แชร์ QR”

วิธีการสร้าง QR Code แบบไม่ระบุจำนวนเงิน ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

เลือกช่องทาง เพื่อส่งให้ผู้ซื้อ
ผ่าน Social Media ได้ทันที

วิธีการสร้าง QR Code
แบบระบุจำนวนเงิน

เหมาะกับร้านค้าที่ต้องการระบุจำนวนเงินลงใน
QR Code เพื่อให้ผู้ซื้อโอนเงินได้สะดวก

วิธีการสร้าง QR Code แบบระบุจำนวนเงิน ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

กด “QR ร้าน”

วิธีการสร้าง QR Code แบบระบุจำนวนเงิน ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กด “สร้าง QR ระบุจำนวนเงิน”

วิธีการสร้าง QR Code แบบระบุจำนวนเงิน ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ระบุจำนวนเงิน (บาท) และ
กดยืนยัน “สร้าง QR
ระบุจำนวนเงิน”
อีกครั้ง

วิธีการสร้าง QR Code แบบระบุจำนวนเงิน ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

กด “แชร์ QR” เพื่อส่งให้
ผู้ซื้อผ่าน Social Media

วิธีการยกเลิกรายการชำระเงิน (VOID)

วิธีการยกเลิกรายการชำระเงิน (VOID) ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

กดเมนู “จัดการร้าน”

วิธีการยกเลิกรายการชำระเงิน (VOID) ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กดรายการขาย
ที่ต้องการยกเลิก

วิธีการยกเลิกรายการชำระเงิน (VOID) ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

กด “ยกเลิกบิล”

วิธีการยกเลิกรายการชำระเงิน (VOID) ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

ยกเลิกรายการขายสำเร็จ

วิธีการยกเลิกรายการชำระเงิน (VOID) ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

สถานะแสดงการยกเลิก

* ยกเลิกรายการชำระเงินได้ ก่อนกดปิดยอด คืนเงินให้ผู้ซื้อทันที (เฉพาะผู้ซื้อที่จ่ายผ่าน K PLUS) และจะยกเลิกได้เฉพาะเครื่องของเจ้าของร้านเท่านั้น

วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อ
ด้วย QR code

สแกนได้จาก Mobile Banking ทุกธนาคาร
และ e-Wallet ที่รองรับ
ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงินของผู้ซื้อ

วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อ ด้วย QR code ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เปิดแอปพลิเคชัน Mobile Banking
หรือ e-Wallet ที่รองรับ

วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อ ด้วย QR code ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเมนู “สแกน QR”

วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อ ด้วย QR code ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

สแกน QR Code ของร้านค้า

วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อ ด้วย QR code ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบชื่อบัญชีร้านค้า
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
และกด “ชำระเงิน”

วิธีการชำระเงินของผู้ซื้อ ด้วย QR code ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ได้รับ e-Slip

icon-to-top