icon

การตั้งค่าใช้งาน K SHOP Pro

การตั้งค่าใช้งาน K SHOP Pro ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เลือก “ขายออนไลน์”

การตั้งค่าใช้งาน K SHOP Pro ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

เลือก จัดการร้านค้าออนไลน์ผ่าน ZWIZ.AI
กด “เชื่อมต่อ”

การตั้งค่าใช้งาน K SHOP Pro ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ระบบจะออกจาก K SHOP
และพาไปที่ ZWIZ.AI

การตั้งค่าใช้งาน K SHOP Pro ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

เลือกช่องทาง Social Media ของร้านค้า
ที่ต้องการเชื่อมต่อการใช้งานกับ ZWIZ.AI
** เชื่อมต่อได้ช่องทางละ 1 Account
และต้องเป็น Facebook Page หรือ LINE
OA ในสถานะ “แอดมิน” เท่านั้น

การตั้งค่าใช้งาน K SHOP Pro ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

เลือก Page ที่ต้องการเชื่อมต่อ

การตั้งค่าใช้งาน K SHOP Pro ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6

เลือก “ยืนยันการติดตั้ง”

การตั้งค่าใช้งาน K SHOP Pro ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 7

เลือก “เริ่มต้นใช้งาน”

การตั้งค่าใช้งาน K SHOP Pro ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 8

เชื่อมต่อ โซเชียลมีเดีย (Social Media)
สำเร็จ

กรณีมีปัญหาการเชื่อมต่อ หรือการใช้งาน
สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่ ZWIZ โทร 02-8215535
วัน- เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 10.00-18.00,
หรือ ผ่านช่องทาง Line: @zwizai, FB: Zwiz.AI แชทบอท

icon-to-top