จุดเด่น

ใช้จ่ายแทนเงินสด

ง่ายๆไม่ต้องรอเงินทอน

วิธีการสมัคร

รับคะแนนสะสม

PTT Blue Card
ทุกการใช้จ่ายโดยไม่ต้องแจ้งหมายเลขบัตร

ร้านค้าที่ร่วมรายการ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
{{ store.name }}

ชำระเงินด้วย QR Code

ชำระเงินผ่าน แอป Blue CONNECT โดย scan QR Code ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ร้านค้าที่ร่วมรายการ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
{{ store.name }}

หลากหลายช่องทาง การเติมเงิน

ที่สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว

วิธีเติมเงิน

ปลอดภัยสูงสุด

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัยระดับสากล

K PAY LATER

สมัครง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องใช้เอกสาร

K PAY LATER

K PAY LATER คือ

K PAY LATER

K PAY LATER เป็นวงเงินเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ โดยผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการเป็นงวดได้ แต่ไม่สามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้

หมายเหตุ: หากลูกค้ามียอดหนี้ค้างชำระ หรือใช้วงเงิน K PAY LATER ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนาคาร เช่น การเบิกใช้วงเงิน แต่ไม่มีการซื้อขายสินค้า/บริการจริง เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาสินเชื่อ หรือการสมัคร / ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร รวมถึงธนาคารมีสิทธิระงับการใช้วงเงิน K PAY LATER ของลูกค้าได้

วิธีการสมัคร
และยกระดับการใช้บริการ

วิธีการใช้งาน

{{ categories[categoryId -1].name }}

เชื่อมต่อทุกความสุข โหลดเลย!

คำถามที่พบบ่อย