เงินก้อนพร้อมใช้
สมัครง่าย เอกสารน้อย
ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ช่วยได้

ดอกเบี้ยต่ำสุด 15%
ตลอดอายุสัญญา

เริ่มต้นแค่หลักร้อย เพียงเดือนละ 330 บาท

ตารางดอกเบี้ย

สมัครง่าย
ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

สำหรับผู้กู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธ.กสิกรไทย

คุณสมบัติ คุณสมบัติ

เงินเดือน 7,500 บาท
ก็กู้ได้!

ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติ คุณสมบัติ

ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ

ไม่ว่าจะเสริมสวย เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ เรียนต่อ แต่งบ้าน พาครอบครัวไปพักผ่อน ปิดหนี้บัตรเครดิต หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

คำนวณยอดผ่อน

อนุมัติไว
รู้ผลภายใน 30 นาที!

เตรียมเอกสารให้ครบ แล้วไปที่สาขาได้เลย

เงื่อนไขอนุมัติใน 30 นาที
สาขาใกล้คุณ

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

Select required amount
Select required amount

ยอดผ่อนต่อเดือน

{{ pmtx | currency }}บาท

ตารางยอดผ่อนต่อเดือน

งวด(เดือน) ดอกเบี้ย ค่างวด
{{ 12*(i+1) }}

วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราแบบลดต้นลดดอก)

วงเงินอนุมัติ
(บาท)
ระยะเวลาผ่อนชำระ
(เดือน)
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่าน
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้มีเงินเดือน/รายได้ประจำ เจ้าของกิจการ
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 12 ดอกเบี้ยพิเศษ 15% ดอกเบี้ยพิเศษ 17% 20%
18, 24, 36, 48, 60 ดอกเบี้ยพิเศษ 16% ดอกเบี้ยพิเศษ 18%
12, 18, 24, 36, 48, 60 ดอกเบี้ยปกติ 17% ดอกเบี้ยปกติ 19%
80,001 - 240,000 12, 18, 24, 36, 48, 60 21% 22% 24%
20,001 - 80,000 12, 18, 24, 36, 48, 60 25% 25% 25%
6,000 - 20,000 12, 18, 24

หมายเหตุ

 • กรณีได้รับการอนุมัติวงเงิน 6,000 - 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
 • ผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือน คำนวณจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ที่ระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ (ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับอนุมัติก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 25% อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ (บาท) 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
6,000 580 410 330 - - -
10,000 970 690 550 - - -
50,000 4,810 3,410 2,720 2,050 1,720 1,530
100,000 9,410 6,630 5,240 3,880 3,210 2,820
300,000 27,650 19,290 15,130 11,000 8,980 7,790
500,000 46,080 32,150 25,210 18,330 14,960 12,980
1,000,000 92,160 64,920 50,410 36,660 29,910 25,950
1,500,000 138,240 96,430 75,620 54,990 44,860 38,920
สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ (บาท) 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
6,000 580 410 330 - - -
10,000 970 690 550 - - -
50,000 4,810 3,410 2,720 2,050 1,720 1,530
100,000 9,460 6,680 5,290 3,930 3,270 2,880
300,000 27,940 19,580 15,420 11,310 9,290 8,120
500,000 46,560 32,630 25,700 18,840 15,490 13,530
1,000,000 93,120 65,250 51,390 37,680 30,970 27,060
1,500,000 139,680 97,870 77,080 56,520 46,450 40,590

หมายเหตุ

 • จำนวนเงินผ่อนชำระเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับผู้ประกอบการต้องการทราบยอดผ่อนชำระ กรุณาติดต่อธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

หมายเหตุ :

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

  หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

อนุมัติไว..ได้เงินก้อนไปใช้ทันที

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS

สมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น.
บน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด

 • มีบัญชีเงินฝาก
  บน K PLUS
 • รู้วงเงินสินเชื่อ
  เบื้องต้นทันที
 • ใช้เอกสารน้อย
 • อนุมัติปั๊ป...
  รับเงินทันที

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าเป็นพนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน รายได้ 7,500 บาทต่อเดือน สมัครได้หรือไม่ ?

พนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน แค่มีรายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป สามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ได้

อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่ ?

เป็นแบบลดต้น ลดดอก

กรณีผลการพิจารณาลูกค้าถูก Reject จะส่งแจ้งลูกค้าอย่างไร ?

จะเป็นการส่ง SMS หรือ จดหมายทางไปรษณีย์

ช่องทางการสมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
 1. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 2. ช่องทางออนไลน์
 3. K PLUS
 4. Booth กิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย
ถ้าต้องการทราบสถานะการสมัครสินเชื่อต้องทำอย่างไร ?

ติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการ เมื่อตอนสมัครสินเชื่อ หรือโทรมาที่ K-Contact Center 02-8888888

เอกสารที่ใช้ในการสมัครมีอะไรบ้าง ?

ท่านที่สนใจสมัครสินเชื่อ กรุณาเตรียมเอกสารตามประเภทผู้สมัครสินเชื่อของท่าน ดังนี้

สนใจสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ต้องทำอย่างไร ?

ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. กดเมนู / ปุ่ม "สินเชื่อ" บนหน้าธุรกรรมการเงิน
 2. กดเลือกดูข้อมูลสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan
 3. กดปุ่ม “สนใจสมัคร”
 4. ทำตามขั้นตอนต่างๆ บนแอปพลิเคชัน K PLUS
ข้อดีของการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ?

การสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่านเมนู “สินเชื่อ” เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ในการกรอกข้อมูลสมัครแทนการกรอกใบสมัครกระดาษ โดยเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

จุดเด่นคือ

 1. สมัครง่าย ไม่ต้องต่อคิวรับบริการที่สาขา
 2. ทราบผลอนุมัติไว ภายใน 1 วันทำการ (โดยทราบผลไวสุด 15 นาที*)
 3. วงเงินอนุมัติสูง และเงินเข้าบัญชีทันทีหลังทราบผลอนุมัติ
 4. ใช้เอกสารน้อย ยื่นเอกสารด้วยการถ่ายรูปและอัปโหลดผ่าน K PLUS ได้เลย
 5. ไม่ต้องใช้เอกสาร กรณีรับเงินเดือนผ่านบัญชีกสิกรไทย ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป
 6. สามารถติดตามสถานะการสมัครได้ด้วยตนเองบน K PLUS

*กดสมัครในช่วงเวลา 8:00-19:00น. ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ข้อจำกัดของการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS มีอะไรบ้าง ?

ลูกค้าสามารถกดสมัครสินเชื่อ Xpress Loan บน K PLUS ได้ โดยต้องมี K PLUS เวอร์ชันตั้งแต่ 5.12 ขึ้นไป หากเวอร์ชันต่ำกว่าที่กำหนด ลูกค้าต้องทำการอัพเดทเวอร์ชันก่อน จึงจะสามารถสมัครสินเชื่อ Xpress Loan บน K PLUS ได้

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS จะรู้ผลอนุมัติเมื่อไร ?

หากเป็นการกดสมัครสินเชื่อ Xpress Loan บน K PLUS จากเมนู “สินเชื่อ” จะทราบผลการอนุมัติภายใน 1 วันทำการ (ทราบผลไวสุด 15 นาที) หากกดสมัครใน ช่วงเวลา 8:00 - 19:00 น. โดยปัจจุบันยังไม่สามารถสมัครสินเชื่อนอกเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง ?

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกสิกรไทย หรือ ลูกค้าที่มีเงินเข้า-ออกบัญชีกสิกรไทยสม่ำเสมอตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าต้องการขอวงเงินเพิ่มจากผลการพิจารณาเบื้องต้น สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ทุกกรณี โดยสามารถถ่ายรูปเอกสารและอัปโหลดผ่าน K PLUS ได้เลย

สำหรับลูกค้าทั่วไป ใช้เอกสารแสดงรายได้เพียงอย่างเดียว ด้วยการถ่ายรูปเอกสารและอัปโหลดผ่าน K PLUS ด้วยเช่นกัน

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต คืออะไร ?

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้า ที่จัดทำโดยบริษัทเครดิตบูโรให้แก่ธนาคาร ซึ่งการให้ความยินยอมนี้ มีผลต่อการพิจารณาให้สินเชื่อ

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เป็นหนังสือที่ให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการนำข้อมูลที่ได้จากบริษัทเครดิตบูโร เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน ไปใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เพื่อการให้บริการสินเชื่อที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การให้ความยินยอมนี้ ไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่านเมนู “สินเชื่อ” บน K PLUS เป็นอย่างไร ?

สมัครง่ายๆ 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

 1. ให้ข้อมูลอาชีพและรายได้ เลือกวงเงินที่ต้องการ ตรวจทานข้อมูล จากนั้นให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และให้ความยินยอมในการนำข้อมูลมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต
 2. หากผ่านเงื่อนไขของทางธนาคารเบื้องต้น ทางธนาคารจะขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลที่อยู่ แหล่งที่มาของรายได้ และบัญชีที่ใช้รับและชำระสินเชื่อ
 3. ถ่ายภาพเอกสารประกอบการสมัคร ตามขั้นตอนบน K PLUS โดยลูกค้าสามารถกดอัพโหลดเอกสารภายหลังได้ ซึ่งต้องกลับมาอัพโหลดภายใน 5 วันทำการ ไม่เช่นนั้น ลูกค้าจะต้องเริ่มสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 (สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกสิกรไทย จะได้รับข้อเสนอวงเงินอนุมัติ หากลูกค้ายอมรับ สามารถดำเนินการต่อได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารใดๆ)
 4. กดตกลงรับสินเชื่อ

หากลูกค้าผ่านการอนุมัติการสมัครสินเชื่อ ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าทันที และส่งข้อความแจ้งเตือนรายการอนุมัติทั้งหมดผ่าน K PLUS

หากไม่สามารถดำเนินการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ได้
ให้ติดต่อ K-Contact Center เบอร์ 02-8888888

หากสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS แล้วยังดำเนินการยังไม่จบ สามารถออกจากการสมัคร และกลับมาทำใหม่ต่อจากรายการเดิมภายหลังได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถกลับมาดำเนินการต่อจากรายการเดิมได้เลย หากลูกค้าดำเนินการถึงขั้นตอนยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโรของลูกค้าให้แก่ธนาคาร เรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วัน

หากไม่กลับมาดำเนินการภายในเวลาข้างต้น ใบสมัครจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ หากลูกค้าต้องการสมัครใหม่ ก็สามารถกลับมาดำเนินการสมัครใหม่ได้ โดยกดเมนู / ปุ่ม "สินเชื่อ" บนหน้าธุรกรรมการเงิน และเริ่มทำการสมัครอีกครั้ง

หากพบหน้าจอแสดงผลว่า ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร จะขอทราบเหตุผลการปฏิเสธได้อย่างไร ?

การแจ้งผลที่หน้าจอเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติเบื้องต้น ตามเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเหตุผลได้ที่ K-Contact Center เบอร์ 02-8888888

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888 กด 04

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการสมัคร (PDF)

ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท