เลือก ลงทุนกองทุนรายเดือน (DCA) ผ่าน 2 ช่องทาง

บริการ K-Saving Plan หรือ K-My Funds K-My Funds

ลงทุนกองทุนรายเดือน (DCA) ผ่าน บริการ K-Saving Plan

เลือกตัดบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือหักบัญชีเงินฝาก (เลือกบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันได้ 6 ธนาคาร ได้แก่ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงศรี ทหารไทย กรุงเทพ และกรุงไทย)

card1 card1

ลงทุนกองทุนรายเดือน (DCA) ผ่าน K-My Funds

เลือกตัดเงิน จากบัญชีเงินฝากกสิกรไทย

card2 card2

เงื่อนไขระยะเวลาลงทุน

กรณีเริ่มลงทุนแบบ DCA เดือนมกราคม

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน พ.ศ. 2567
ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
รับเครดิตเงินคืน 0.2%
สูงสุด 1,000 บาท
กรณีไม่มีกองทุนดังกล่าว
จำเป็นต้องซื้อกองทุนครั้งแรก
กรณีเริ่มลงทุนแบบ DCA เดือนกุมภาพันธ์

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน พ.ศ. 2567
ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
รับเครดิตเงินคืน 0.2%
สูงสุด 1,000 บาท
กรณีไม่มีกองทุนดังกล่าว
จำเป็นต้องซื้อกองทุนครั้งแรก
กรณีเริ่มลงทุนแบบ DCA เดือนมีนาคม

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

เงื่อนไขการลงทุน พ.ศ. 2567
ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ลงทุนแบบ DCA ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
รับเครดิตเงินคืน 0.2%
สูงสุด 1,000 บาท
กรณีไม่มีกองทุนดังกล่าว
จำเป็นต้องซื้อกองทุนครั้งแรก

กองทุนที่ร่วมรายการ

กองทุนรวมผสม (Balanced Fund)

กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ ทองคำ อสังหาฯ หรือสินทรัพย์อื่น ๆ
เพื่อกระจายความเสี่ยง ช่วยให้ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมเป็นบวกได้

กองทุนรวมผสม

K-PLAN2

กองทุนเปิดเค แพลน 2

กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30%

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสม

K-PLAN3

กองทุนเปิดเค แพลน 3

กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30%

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสม

RKBC

กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์

กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไทย 35 - 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสม

WP-LIGHT

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน รวมทั้งในและต่างประเทศ

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสม

WP-BALANCED

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสม

WP-SPARK

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสม

WP-SPEEDUP

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสม

WP-ULTIMATE

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท

กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมผสม

K-GINCOME-A(A)

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITs ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมผสม

K-GINCOME-A(R)

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITs ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)

ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพิ่มโอกาสการลงทุน และ โอกาสรับผลตอบแทน
ที่มากกว่ากับตลาดและการเติบโตจากหลากหลายประเทศ

กองทุนรวมตราสารทุน

K-GLOBE

กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้

กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลก

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

K-CHINA-A(D)

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมผสม

K-GEMO

กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมตราสารทุน

K-INDIA

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นอินเดีย

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนผสมต่างประเทศ

K-GA-A(D)

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมตราสารทุน

K-USA-A(D)

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารทุน

K-EUROPE-A(D)

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูงในยุโรป

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารทุน

K-ASIA

กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวม​ตราสารหนี้ต่างประเทศ

K-GB-A(D)

กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

กองทุนรวมตราสารทุน

K-GPROP-A(D)

กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

7 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารทุน

K-GHEALTH

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารทุน

K-JP-A(D)

กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนผสมต่างประเทศ

K-GINCOME-A(R)

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITsทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมตราสารทุน

K-EUSAGE

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน

กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นภูมิภาคยุโรปที่ได้รับประโยชน์จากประชากรผู้สูงอายุ

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมผสม

K-SGM

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท

กองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้ง REITs มุ่งบริหารเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวม

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมตราสารทุน

K-GHEALTH(UH)

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก และไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

7 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารแห่งทุนต่างประเทศ

K-AEC

กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

K-GINFRA-A(D)

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวม​ตราสารทุน

K-SEMQ

กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมผสม

K-ALLBASIC

กองทุนเปิดเค ALL-BASIC

กองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจัดสรรค่าความเสี่ยงในแต่ละสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับเดียวกัน

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมตราสารหนี้

K-APB-A(A)

กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวม​ตราสารทุน

K-EUSMALL

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุโรป

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

K-VIETNAM

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนผสมต่างประเทศ

K-CCTV-A(A)

กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนหุ้นจีน (A-Shares) ซึ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

K-CHANGE-A(A)

กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนตราสารทุน

K-HIT-A(A)

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนกระจายตัวผ่านกลยุทธ์การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) ที่มีแนวโน้มเติบโตดี

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารทุน

K-USA-A(A)

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวม​ผสม

K-ALLGR-UI-A(A)

กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

8+ ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนผสมต่างประเทศ

K-ASIACV-A(A)

กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

K-PLANET-A(A)

กองทุนเปิดเค Planetary Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากการป้องกันหรือช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารทุน

K-GPROP-A(A)

กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

7 ความเสี่ยงสูง

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

K-ATECH

กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน

กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

K-CHINA-A(A)

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวม​ผสม

K-STN-UI-A(A)

กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนต่างประเทศลงทุนหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุน UCITS กองทุน UCIs กองทุน ETFs และ REITs

8+ ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนรวมตราสารหนี้

K-GDBOND-A(A)

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น (unconstrained approach)

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวม​ผสม

K-ALLRD-UI-A(A)

กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักบริหารกองทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม

8+ ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนผสมต่างประเทศ

K-GA-A(A)

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก

5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวม​ผสม

K-ALLEN-UI-A(A)

กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักบริหารกองทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม

8+ ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

K-GTECH

กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลก

7 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-STEQ-A(A)

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และกระจายการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ

K-CHAPE23A-UI

กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในประเทศจีน โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) ผ่านการซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Market) หรือการร่วมลงทุน (Co-Investments)

8+ ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนรวม​ผสมต่างประเทศ

ALPHA-MOD-UI

กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนต่างประเทศที่เน้นให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน Core Portfolio โดยจะลงทุนในกองทุน K-ALLGR-UI-A(A) และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะสั้นถึงปานกลาง

8+ ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนรวม​ผสมต่างประเทศ

ALPHA-AGG-UI

กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนต่างประเทศที่เน้นให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน Core Portfolio โดยจะลงทุนในกองทุน K-ALLEN-UI-A(A) และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะสั้นถึงปานกลาง

8+ ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)

ลงทุนในหุ้นประเภทต่างๆ รวมถึง หน่วยลงทุนในกองทุนรวม มีความเสี่ยงและความผันผวนสูง
จากการลงทุน จึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-SELECT

กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ประมาณ 20-25 บริษัท

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

RKF4

กองทุนเปิดรวงข้าว 4

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-EQUITY

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-STAR-A(R)

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-VALUE

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-MIDSMALL

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน

กองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมผสม

K-PROPI-A(D)

กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และหรือโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ

8 ความเสี่ยงสูงมาก

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-MVEQ

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน

กองทุนรวมหุ้นไทยที่ลงทุนหุ้นที่อยุ่ในดัชนี SET100 โดยมีเป้าหมายให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนต่ำที่สุด

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

K-STAR-A(A)

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

KEQLTF-A(A)

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

KDLTF-A(D)

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

K70LTF-A(D)

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนลงทุนในหุ้นไม่เกิน 70% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

K20SLTF-A(D)

กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนลงทุนในหุ้นเด่นไม่เกิน 20 บริษัท

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

KGLTF-A(D)

กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนลงทุนในหุ้นไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าตลาด

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

KMSLTF-A(A)

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก

6 ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

KMVLTF-A(A)

กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนที่ลงทุนหุ้นที่อยุ่ในดัชนี SET100 โดยมีเป้าหมายให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนต่ำที่สุด

6 ความเสี่ยงสูง

วิธีลงทุนกองทุนรายเดือน (DCA) ตามเงื่อนไข

กรณีลูกค้าเคยลงทุน ในกองทุนที่ร่วมรายการแล้ว

เลือกช่องทาง สมัครลงทุนกองทุนรายเดือน (DCA)

โทรติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 กด 4 กด 1
แจ้งสนใจสมัครบริการ K-Saving Plan จากโปรโมชั่น ลงทุนรายเดือน (DCA) รับเครดิตเงินคืน 0.2% สูงสุด 1,000 บาท หรือแจ้ง Campaign code : NMFS231792

 1. แจ้งกองทุนที่ต้องการหักบัญชีอัตโนมัติ
 2. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนในแต่ละงวด ขั้นต่ำเดือนละ 5,000 บาท
 3. เลือกวันที่ต้องการให้หักบัญชีอัตโนมัติ โดยต้องลงทุนต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน เริ่มต้นลงทุนภายในช่วง 2 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
 4. เลือกบัญชีเงินฝาก หรือ บัตรเครดิตกสิกรไทย (โปรดเตรียมเลขที่บัญชีกองทุน, เลขที่บัญชีออมทรัพย์/บัตรเครดิต)
โทรเลย
zoom กดที่รูปเพื่อขยาย ลากที่รูปเพื่อขยาย
เปิด K-My Funds

ขั้นตอนที่ 1/2

เปิด K-My Funds

 • เลือก “พอร์ตของคุณ”
 • เลือกกองทุนที่ร่วมรายการ แล้วทำรายการซื้อ
เลือก “ซื้อแบบ DCA”

ขั้นตอนที่ 2/2

เลือก “ซื้อแบบ DCA”

 • ลงทุนขั้นต่ำเดือนละ 5,000 บาท
 • ลงทุนต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
  ในช่วง 2 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

กรณีลูกค้ายังไม่เคยลงทุน ในกองทุนที่ร่วมรายการ

สามารถซื้อกองทุน ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ K PLUS , K-My Funds , K-Cyber Invest , ธนาคารกสิกรไทย และ บลจ.กสิกรไทย

เลือกช่องทาง เพื่อซื้อกองทุนครั้งแรก

zoom กดที่รูปเพื่อขยาย ลากที่รูปเพื่อขยาย
เปิด K PLUS เข้าสู่เมนู “ลงทุน”

ขั้นตอนที่ 1/3

เปิด K PLUS เข้าสู่เมนู “ลงทุน”

 • เลือก “ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน”
ค้นหากองทุนที่ร่วมรายการ แล้วทำรายการซื้อ

ขั้นตอนที่ 2/3

ค้นหากองทุนที่ร่วมรายการ
แล้วทำรายการซื้อ

เมื่อซื้อกองทุนสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 3/3

เมื่อซื้อกองทุนสำเร็จ โทรติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 กด 4 กด 1
แจ้งสนใจสมัครบริการ K-Saving Plan จาก โปรโมชั่น ลงทุนรายเดือน (DCA) รับเครดิตเงินคืน 0.2% สูงสุด 1,000 บาท หรือแจ้ง Campaign code : NMFS231792

zoom กดที่รูปเพื่อขยาย ลากที่รูปเพื่อขยาย
เปิด K-My Funds และเลือก “ลงทุน”

ขั้นตอนที่ 1/4

 • เปิด K-My Funds
  และเลือก “ลงทุน”
 • ค้นหากองทุนที่ร่วมรายการ
  แล้วทำรายการซื้อ
เลือก “ซื้อทันที”

ขั้นตอนที่ 2/4

เลือก “ซื้อทันที”

เมื่อซื้อกองทุนสำเร็จ เข้าสู่เมนู “พอร์ตของคุณ”

ขั้นตอนที่ 3/4

เมื่อซื้อกองทุนสำเร็จ
เข้าสู่เมนู “พอร์ตของคุณ”

 • เลือกกองทุนที่ร่วมรายการแล้วทำรายการซื้อ
เลือก “ซื้อแบบ DCA”

ขั้นตอนที่ 4/4

เลือก “ซื้อแบบ DCA”

 • ลงทุนขั้นต่ำเดือนละ 5,000 บาท
 • ลงทุนต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน
  ในช่วง 2 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับธนาคารกสิกรไทย และสมัครลงทุนรายเดือนโดยมียอดตัดบัญชีสำเร็จครบ 3 ครั้ง ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 0.2% สูงสุด 1,000 บาท ในกลุ่มกองทุนที่ร่วมรายการในช่วงระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชีกองทุนจนถึงสิ้นสุดแคมเปญ
 • สำหรับลูกค้าที่ต้องการสมัครลงทุนรายเดือนบนกองทุนที่ร่วมรายการ ลูกค้าต้องมีบัญชีกองทุนก่อน โดยสามารถทำรายการซื้อกองทุนได้ ผ่านช่องทาง K PLUS และ/หรือ K-My Funds และ/หรือ K-Cyber Invest และ/หรือ ธนาคารกสิกรไทย และ/หรือ บลจ.กสิกรไทย ทั้งนี้ไม่รวมการลงทุนรายเดือนผ่านบริการ Wealth PLUS บน K PLUS
 • การสมัครบริการลงทุนรายเดือน (DCA) สามารถทำได้ 2 ช่องทางคือ ช่องทาง K-Contact Center ของธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-8888888 กด 4 กด 1 และสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองผ่าน K-My Funds
 • ธนาคารจะพิจารณาสิทธิ์รับของสมนาคุณแก่ผู้ลงทุนที่มีการลงทุนตามเงื่อนไขการลงทุนที่ธนาคารกำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น โดยธนาคารจะนับยอดลงทุนรายเดือนภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน โดยพิจารณาจากเลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน เป็นยอดพิจารณารับของสมนาคุณ (ไม่นับยอดลงทุนของบัญชีร่วม บัญชีในนามคณะบุคคล และนิติบุคคล)
 • บริษัทจะดำเนินการนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับหน่วยลงทุนกับลูกค้าภายในกรกฎาคม 2567 กรณีมีหลายบัญชีจะพิจารณาบัญชีที่มีการทำธุรกรรมกองทุนล่าสุด ทั้งนี้ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้จะได้รับข้อความแจ้งสิทธิผ่านทาง SMS ตามข้อมูลที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับธนาคาร
 • ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ อีกในช่วงเวลาเดียวกัน และ/หรือ เงินลงทุนเดียวกัน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

กองทุนที่ร่วมรายการ

*บริการ Wealth PLUS ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

กองทุนที่ร่วมรายการ กลุ่มกองทุน Balance

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

กองทุน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
K-PLAN2 กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30%
ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30%
5
K-PLAN3 กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55%
ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30%
5
RKBC กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไทย 35 - 65%
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้
5
WP-LIGHT กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
5
WP-BALANCED กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
5
WP-SPARK กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
5
WP-SPEEDUP กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
5
WP-ULTIMATE กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
6
K-GINCOME-A(A) กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ
REITs ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง
5
K-GINCOME-A(R) กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ
REITs ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง
5
กองทุนที่ร่วมรายการ กลุ่มกองทุน FIF

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

กองทุน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
K-GLOBE กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลก 6
K-CHINA-A(D) กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน 6
K-GEMO กองทุนรวมต่างประเทศ
ที่เน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก
5
K-INDIA กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นอินเดีย 6
K-GA-A(D) กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก 5
K-USA-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา 6
K-EUROPE-A(D) กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ที่คาดว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูงในยุโรป
6
K-ASIA กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ
ที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
6
K-GB-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก 4
K-GPROP-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
7
K-GHEALTH กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก 6
K-JP-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น 6
K-GINCOME-A(R) กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน
และ REITs ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนสูง
5
K-EUSAGE กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นภูมิภาคยุโรป
ที่ได้รับประโยชน์จากประชากรผู้สูงอายุ
6
K-SGM กองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น
ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้ง REITs มุ่งบริหารเพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวม
5
K-GHEALTH (UH) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก
และไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
7
K-AEC กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 6
K-GINFRA-A(D) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs
ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก
6
K-SEMQ กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้น
ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก
6
K-ALLBASIC กองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้
สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยจัดสรรค่าความเสี่ยงในแต่ละสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับเดียวกัน
5
K-APB-A(A) กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ
ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
5
K-EUSMALL กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้น
ของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุโรป
6
K-VIETNAM กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม
6
K-CCTV-A(A) กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนหุ้นจีน (A-Shares)
ซึ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุน
และระดับความผันผวนของตลาด
6
K-CHANGE-A(A) กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็น
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก
(Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม
6
K-HIT-A(A) กองทุนหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนกระจายตัวผ่านกลยุทธ์
การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) ที่มีแนวโน้มเติบโตดี
6
K-USA-A(A) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา 6
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้
สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
8+
K-ASIACV-A(A) กองทุนหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารในภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและ
ระดับความผันผวนของตลาด
6
K-PLANET-A(A) กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ได้
รับประโยชน์จากการป้องกันหรือช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
6
K-GPROP-A(A) กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
7
K-ATECH กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น
6
K-CHINA-A(A) กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน 6
K-STN-UI-A(A) กองทุนต่างประเทศลงทุนหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุน UCITS กองทุน UCIs กองทุน ETFs
และ REITs
8+
K-GDBOND-A(A) กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก
โดยมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น
(unconstrained approach)
5
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักบริหารกองทุน
เพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
8+
K-GA-A(A) กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก 5
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักบริหารกองทุน
เพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
8+
K-GTECH กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลก 7
K-STEQ-A(A) กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ
กระจายการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กเพื่อเพิ่มผลตอบแทน
6
K-CHAPE23A-UI กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตสูงในประเทศจีน โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัท
ที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ใน
ช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital)
ผ่านการซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Market)
หรือการร่วมลงทุน (Co-Investments)
8+
ALPHA-MOD-UI กองทุนต่างประเทศที่เน้นให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน
Core Portfolio โดยจะลงทุนในกองทุน K-ALLGR-UI-A(A)
และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทน
ในระยะสั้นถึงปานกลาง
8+
ALPHA-AGG-UI กองทุนต่างประเทศที่เน้นให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน
Core Portfolio โดยจะลงทุนในกองทุน K-ALLGR-UI-A(A)
และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทน
ในระยะสั้นถึงปานกลาง
8+
กองทุนที่ร่วมรายการ กลุ่มกองทุน Equity

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง

กองทุน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
K-SELECT กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นไทย
ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ประมาณ 20-25 บริษัท
6
RKF4 กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี 6
K-EQUITY กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัย
พื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม
6
K-STAR-A(R) กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว พร้อมทั้งจับจังหวะ
ในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน
6
K-VALUE กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
6
K-MIDSMALL กองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก 6
K-PROPI-A(D) กองทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ
8
K-MVEQ กองทุนรวมหุ้นไทยที่ลงทุนหุ้นที่อยุ่ในดัชนี SET100
โดยมีเป้าหมายให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนต่ำที่สุด
6
K-STAR-A(A) กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
มีศักยภาพเติบโต ในระยะยาว
พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน
6
KEQLTF-A(A) กองทุนลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม 6
KDLTF-A(D) กองทุนลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม 6
K70LTF-A(D) กองทุนลงทุนในหุ้นไม่เกิน 70% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ 6
K20SLTF-A(D) กองทุนลงทุนในหุ้นเด่นไม่เกิน 20 บริษัท 6
KGLTF-A(D) กองทุนลงทุนในหุ้นไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าตลาด 6
KMSLTF-A(A) กองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก 6
KMVLTF-A(A) กองทุนรวมหุ้นไทยที่ลงทุนหุ้นที่อยุ่ในดัชนี SET100
โดยมีเป้าหมายให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนต่ำที่สุด
6

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน
ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานที่ www.kasikornbank.com

สอบถามเพิ่มเติมหรือขอข้อมูลดังกล่าวธนาคาร หรือที่ K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 806 ก่อนตัดสินใจลงทุน
ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม