เงินกู้ก้อนใหญ่ สมัครง่าย ได้เงินทันที ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan: สินเชื่อกู้ง่าย อนุมัติไว รับเงินก้อนไปใช้ได้ทันที

เงินเดือน 7,500 บาท
ก็กู้ได้!

สินเชื่อเงินก้อน
อนุมัติไว ได้เงินทันที

คุณสมบัติ คุณสมบัติ

สินเชื่อกู้ง่าย
ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

สำหรับผู้กู้ที่มีบัญชีเงินเดือน
ผ่านธนาคารกสิกรไทย

คุณสมบัติ คุณสมบัติ

อนุมัติไวสุดใน 15 นาที
ได้เงินทันที

เพียงสมัครสินเชื่อออนไลน์
ผ่าน K PLUS

วิธีการสมัคร

ดอกเบี้ยต่ำสุด 15%
ตลอดอายุสัญญา

สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ
ผ่อนสบาย
เริ่มต้นแค่หลักร้อย
เพียงเดือนละ 330 บาท

ตารางดอกเบี้ย

อนุมัติไว
รู้ผลภายใน 30 นาที!

สินเชื่อกู้ง่ายอนุมัติไว
เตรียมเอกสารให้ครบ
แล้วไปที่สาขาได้เลย

เงื่อนไขอนุมัติใน 30 นาที
สาขาใกล้คุณ

เงินกู้ฉุกเฉิน
ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อกู้ง่าย อนุมัติไว

รายละเอียดการสมัคร รายละเอียดการสมัคร

ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ

สมัครสินเชื่อออนไลน์ได้เงินไว
ก็ปิดหนี้ได้ไว
มีเงินเหลือใช้
ดอกเบี้ยต่ำ ยอดผ่อนน้อย

คำนวณยอดผ่อน

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

Select required amount
Select required amount

ยอดผ่อนต่อเดือน

{{ pmtx | currency }}บาท

ตารางยอดผ่อนต่อเดือน

งวด(เดือน) ดอกเบี้ย ค่างวด
{{ 12*(i+1) }}

วงเงินและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราแบบลดต้นลดดอก)

วงเงินอนุมัติ
(บาท)
ระยะเวลาผ่อนชำระ
(เดือน)
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่าน
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้มีเงินเดือน/รายได้ประจำ เจ้าของกิจการ
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 12 ดอกเบี้ยพิเศษ 15% ดอกเบี้ยพิเศษ 17% 20%
18, 24, 36, 48, 60 ดอกเบี้ยพิเศษ 16% ดอกเบี้ยพิเศษ 18%
12, 18, 24, 36, 48, 60 ดอกเบี้ยปกติ 17% ดอกเบี้ยปกติ 19%
80,001 - 240,000 12, 18, 24, 36, 48, 60 21% 22% 24%
20,001 - 80,000 12, 18, 24, 36, 48, 60 25% 25% 25%
6,000 - 20,000 12, 18, 24

หมายเหตุ

 • กรณีได้รับการอนุมัติสินเชื่อเงินก้อนวงเงิน 6,000 - 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
 • สินเชื่อเงินก้อน ผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือน คำนวณจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ที่ระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ (ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับอนุมัติก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 25% อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อเงินก้อนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

สินเชื่อเงินก้อนสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือน
ผ่านธนาคารกสิกรไทย

ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ (บาท) 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
6,000 580 410 330 - - -
10,000 970 690 550 - - -
50,000 4,810 3,410 2,720 2,050 1,720 1,530
100,000 9,410 6,630 5,240 3,880 3,210 2,820
300,000 27,650 19,290 15,130 11,000 8,980 7,790
500,000 46,080 32,150 25,210 18,330 14,960 12,980
1,000,000 92,160 64,920 50,410 36,660 29,910 25,950
1,500,000 138,240 96,430 75,620 54,990 44,860 38,920
สินเชื่อเงินก้อนสำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
ประมาณการจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ (บาท) 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
6,000 580 410 330 - - -
10,000 970 690 550 - - -
50,000 4,810 3,410 2,720 2,050 1,720 1,530
100,000 9,460 6,680 5,290 3,930 3,270 2,880
300,000 27,940 19,580 15,420 11,310 9,290 8,120
500,000 46,560 32,630 25,700 18,840 15,490 13,530
1,000,000 93,120 65,250 51,390 37,680 30,970 27,060
1,500,000 139,680 97,870 77,080 56,520 46,450 40,590

หมายเหตุ

 • จำนวนเงินผ่อนชำระเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับผู้ประกอบการต้องการทราบยอดผ่อนชำระ กรุณาติดต่อธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย :

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

  เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

อนุมัติไว..ได้เงินก้อนไปใช้ทันที

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS

สมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น.
บน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด

 • มีบัญชีเงินฝาก
  บน K PLUS
 • รู้วงเงินสินเชื่อ
  เบื้องต้นทันที
 • ใช้เอกสารน้อย
 • อนุมัติปั๊ป...
  รับเงินทันที

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าเป็นพนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน รายได้ 7,500 บาทต่อเดือน สมัครได้หรือไม่ ?

พนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน แค่มีรายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้ได้ โดยสามารถตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และ เอกสารการสมัคร เอกสารการสมัคร ได้เลยค่ะ

ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครด้วยหรือไม่ ?

การสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆ มาค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติเท่าไหร่ ? พิจารณาจากอะไร ?

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยพิจารณาจากเอกสารรายได้และความสามารถในการชำระหนี้

ทราบผลการอนุมัติภายในกี่วัน ?

ทราบผลการอนุมัติสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ภายใน 15 วัน หลังจากธนาคารได้รับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน

อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่ ?

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) เป็นสินเชื่อเงินก้อน กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มียอดผ่อนชำระเป็นจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน ทำให้ง่ายต่อการจัดการสภาพคล่องในแต่ละเดือน ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน

มีค่าธรรมเนียมใดๆ หรือไม่ ?

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และไม่มีค่าธรรมเนียมโปะ / ปิดหนี้ก่อนกำหนด

ช่องทางการสมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
 1. ช่องทางออนไลน์
  • ผ่าน K PLUS
  • ผ่าน เว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 2. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. บูธกิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย
เอกสารที่ใช้ในการสมัครมีอะไรบ้าง ?

ท่านที่สนใจสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) กรุณาเตรียมเอกสารตามประเภทผู้สมัครสินเชื่อของท่าน ดังนี้

ถ้าต้องการทราบสถานะการสมัครสินเชื่อต้องทำอย่างไร ?

ติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการเมื่อตอนสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) หรือโทร K-Contact Center 02-8888888

กรณีไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จะรู้ได้อย่างไร ?

ธนาคารจะส่ง SMS หรือ จดหมายทางไปรษณีย์ ตามข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไว้ในใบสมัคร

ข้อจำกัดของการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS มีอะไรบ้าง ?
 1. ลูกค้าจำเป็นต้องมีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกสิกรไทย
 2. ลูกค้าต้องมีแอป K PLUS เวอร์ชันตั้งแต่ 5.13.0 ขึ้นไป หากเวอร์ชันต่ำกว่าที่กำหนด ลูกค้าต้องทำการอัพเดทเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน
 3. ลูกค้าสามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ได้ในช่วงเวลา 8:00 - 19:00 น. เท่านั้น
รู้ผลอนุมัติเมื่อไร ?

จะทราบผลการอนุมัติสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) ภายใน 1 วันทำการ (ไวสุด 15 นาที) หากกดสมัครในช่วงเวลา 8:00 - 19:00 น. ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถสมัครนอกเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หลังผ่านอนุมัติต้องรอเงินกี่วัน ?

ไม่ต้องรอ หลังผ่านอนุมัติวงเงินสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีที่ระบุไว้ตอนสมัคร ให้เบิกถอนใช้ได้ทันที

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ต้องใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง ?

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกสิกรไทย หรือ ลูกค้าที่มีเงินเข้า-ออกบัญชีกสิกรไทยสม่ำเสมอตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าต้องการขอวงเงินเพิ่มจากผลการพิจารณาเบื้องต้น สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ทุกกรณี โดยสามารถถ่ายรูปเอกสารและอัปโหลดผ่านแอป K PLUS ได้เลย

สำหรับลูกค้าทั่วไป หรือลูกค้าที่เดินบัญชีกับธนาคารอื่น ใช้เอกสารแสดงรายได้เพียงอย่างเดียว ด้วยการถ่ายรูปเอกสารและอัปโหลดผ่านแอป K PLUS ด้วยเช่นกัน

ทำไมต้องสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ?

เนื่องจากบริษัทเครดิตบูโร (NCB) มีประกาศว่า การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น จะต้องมีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) มาก่อน ดังนั้น ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปรับกระบวนการให้มีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (เงินก้อนทันใจ) บน K PLUS สำหรับกรณีลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนสมัคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่นี้

มีวิธีลดขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ให้สมัครได้เร็วและง่ายขึ้นไหม ?

วิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ได้เร็วขึ้น คือทำ 2 ขั้นตอนนี้ก่อนให้เรียบร้อย

 1. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน (Dip Chip) กับธนาคารกสิกรไทย หากยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนมาก่อน สามารถทำผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
  • ที่ ตู้ ATM กสิกรไทยที่มีสติกเกอร์ K CHECK ID
  • สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
  • เครื่อง K CHECK ID ณ ตัวแทนที่ธนาคารกำหนด
 2. ลงทะเบียนสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล (NDID) หากยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครบริการ NDID มาก่อนสามารถสมัครบน KPLUS ได้เลย โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • เข้าหน้า "ธุรกรรม" เลือกเมนู "บริการอื่น"
  • กด "บริการ NDID" และกดปุ่ม "ลงทะเบียน"
  • กด "ยอมรับ" เพื่อให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ธนาคาร
  • กรอกและตรวจสอบข้อมูล จากนั้นสแกนใบหน้า
  • ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครอีกครั้ง แล้วกด "ยืนยัน"
  • ระบบจะแจ้งผลผ่านช่องทางแจ้งเตือนบน K PLUS

หากลูกค้าเคยทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และสมัครบริการ NDID มาก่อนแล้ว ก็สามารถไปสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ได้เลย

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต คืออะไร ?

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้า ที่จัดทำโดยบริษัทเครดิตบูโรให้แก่ธนาคาร ซึ่งการให้ความยินยอมนี้ มีผลต่อการพิจารณาให้สินเชื่อ

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เป็นหนังสือที่ให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการนำข้อมูลที่ได้จากบริษัทเครดิตบูโร เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน ไปใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เพื่อการให้บริการสินเชื่อที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การให้ความยินยอมนี้ ไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS ต้องทำอย่างไร ?
หากสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บน K PLUS แล้วยังดำเนินการไม่จบ สามารถออกจากการสมัคร และกลับมาทำรายการเดิมต่อภายหลังได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถกลับมาดำเนินการต่อจากรายการเดิมได้เลย หากลูกค้าดำเนินการถึงขั้นตอนยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโรของลูกค้าให้แก่ธนาคาร เรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วัน

หากไม่กลับมาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ใบสมัครจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

หากพบหน้าจอแสดงผลว่า ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร จะขอทราบเหตุผลการปฏิเสธได้อย่างไร ?

การแจ้งผลที่หน้าจอเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติเบื้องต้น ตามเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเหตุผลได้ที่ K-Contact Center เบอร์ 02-8888888

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888 กด 04

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการสมัคร (PDF)

ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท